"Ombergs vandringsleder och naturstigar" i helskärmsvisningpdfVandringsleder

Ellen Keys led

  6,1 km

Vandringen bjuder på milsvid utsikt, lökdoftande bokskogar, knotig strandskog och en blomstrande slåtteräng.

Leden går ner mot Vättern på rullstensåsen från Stocklyckes parkering. Efter 200 meter kommer du till en slåtteräng – en av de artrikaste och mest hotade naturtypernai Sverige.

Från Stocklycke hamn slingrar sig leden via Rödgavelns grotta genom en omväxlande kustskog mot Bokskogens naturreservat. Strax söder om reservatet byggde Ellen Key 1910 sitt smakfulla hus Strand enligt andan ”ett hem för själen”. Sverkersgården strax efter Strand är en gammal kryptkyrka. Stigen passerar Ombergs turisthotell och går sedan brant upp till Ombergs högsta punkt, Hjässan, där vyerna över Östgötaslätten, Tåkern och Vättern väntar. Runt Hjässan finns lämningar av Hjässaborgen, den största av Ombergs fornborgar.

Dammen i Mörkahålkärrets naturreservat hyser paddor, grodor och andra vattendjur. Håll utkik efter snokar på grodjakt! Sista sträckan av leden går genom en vacker bokskog.

OBS! Vissa partier på sträckan mellan Stocklycke hamn och Ellen Keys Strand utgörs av naturstigar nära stup, vilket kräver försiktighet – framförallt då marken är fuktig eller om du har med dig små barn.

 • Stocklycke Ekoparkcenter: Grillplats, picknickbord, torrtoa, informationstavlor, parkering, tio ställplatser för husbilar, service för husbilar
 • Stocklycke hamn: Vindskydd med grillplats, grillplats, torrtoa, parkering, fem ställplatser för husbilar
 • Ellen Keys Strand: Ellen Keys Strand
 • Sverkergården: Picknickbord, parkering
 • Almalyckan: Vindskydd med grillplats, picknickbord, informationstavlor, torrtoa, parkering, tre ställplatser för husbilar
 • Alvastra: Ombergs Turisthotell
 • Hjässan: Picknickbord
 • Hjässatorget: vindskydd med grillplats, informationstavlor, torrtoa, parkering
 • Bokskogsstigen: Picknickbord vid bägge sidor av bron över Stocklyckebäcken närmast vandrarhemmet
 • Stocklycke vandrarhem och café: Vandrarhem, café

Ellen Keys led - Profile

uMappdf


Älvarumsleden

  7,5 km

Möt branternas och grannaturskogens mångfald, upplev Vätterns dramatik och besök fina utsiktspunkter.

Ett par hundra meter efter start går stigen i en så kallad slukränna, ett spår efter istiden. Norr om Pers sten följer en trolsk och mycket vacker sträcka ner mot Älvarums udde . Vättern skymtar mellan ädellövskogens träd och ståtliga granar. Vid Älvarums udde kan man ta sig ner till klapperstensstranden för att bada eller dra upp en middagsfisk. Strax norr om udden ligger Storpissans naturreservat . Bäcken Storpissan som rinner längs reservatets nordgräns bildar på våren en kraftig stråle rakt ut i Vättern.

Gör gärna en avstickare till Marbergets stup, med magnifik utsikt över Vättern och Ombergsskogarna. På hemvägen passeras Borggården, den mest välbevarade av bergets tre fornborgar, och kalkkärret i Mörkahålkärrets naturreservat.

 • Stocklycke Ekoparkcenter: Grillplats, picknickbord, torrtoa, informationstavlor, parkering, tio ställplatser för husbilar, service för husbilar
 • Bokskogsstigen: Picknickbord vid bägge sidor av bron över Stocklyckebäcken närmast vandrarhemmet
 • Korsning Ombergleden/Älvarumsvägen: Picknickbord, torrtoa, mindre parkering, husbilställplatser
 • Älvarums udde: Vindskydd med grillplats, informationstavla, torrtoa
 • Surmossvägen: informationstavla
 • Marbergens/Storpissans parkering: Picknickbord, grillplats, parkering
 • Surmosse/Borggården: Informationstavla
 • Korsning Gröna vägen/Tillyvägen: Picknickbord
 • Mörkahålkärret: Informationstavlor
 • Bokskogsstigen: Picknickbord vid bägge sidor av bron över Stocklyckebäcken närmast vandrarhemmet
 • Stocklycke vandrarhem och café: Vandrarhem, café

Älvarumsleden - Profile

uMappdf


Ombergsleden (Omberg runt/Östgötaleden)

  26,1 km

Längs vandringsleden ligger gräddan av bergets natur- och kultursevärdheter. Västra väggar, Alvastra och Ellen Keys Strand är vida kända i Sverige och utomlands, men längs vägen finner du också mindre kända smultronställen som Bockakyrkogården och Renstadfällan.

Vägen upp till Storpissans naturreservat beskrivs i "Älvarumsleden". Norr om Storpissans utlopp finns ett eklandskapsområde 20 som minner om djurgårdsepoken då berget var kunglig jaktpark. Här betar åter boskap. Vandringen fortsätter, förbi den kalkrika Vitlerbäcken, mot utsiktspunkten Västra väggar. Här kan du spana ner i Vätterns klara vatten 100 meter från ovan. Vid Drottning Ommas borg finns murrester av en 1500 år gammal fornborg. Här får man utsikt över det anrika Borghamn med kalkstensbrottet, hamnen och Bockakyrkogården.

På vandringen längs östra Omberg möter du snart Östgötaslätten. Du passerar bland annat Ombergslidens naturreservat som hyser några av Östergötlands främsta orkidékärr och Renstadfällans blomsterrika naturbetesmarker med utsikt mot Tåkern och slätten. Vid Höje Lilläng passerar du unika hagmarks- och slåtterängsmiljöer. Stanna gärna till och läs om det naturvårdsprojekt som pågår här. På Ombergs sydsluttning möter du vidsträckta bok-, ask- och almskogar. Alvastra kloster utgörs av ståtliga ruiner av det medeltida cistercienserklostret. Leden från Ombergs turisthotell och tillbaka till startpunkten Stocklycke beskrivs – i motsatt riktning – under ”Ellen Keys led”.

Västra leden
 • Ellen Keys Strand: Ellen Keys Strand
 • Stocklycke hamn: Vindskydd med grillplats, grillplats, torrtoa, parkering, fem ställplatser för husbilar
 • Stocklycke Ekoparkcenter: Grillplats, picknickbord, torrtoa, informationstavlor, parkering, tio ställplatser för husbilar, service för husbilar
 • Stocklycke vandrarhem och café: Vandrarhem, café
 • Bokskogsstigen: Picknickbord förr och efter bron över Stocklyckebäcken
 • Korsning Ombergleden/Älvarumsvägen: Picknickbord, torrtoa, mindre parkering, husbilställplatser
 • Älvarums udde: Vindskydd med grillplats, informationstavla, torrtoa
 • Västra väggar: Informationstavla, picknickbord, torrtoa
 • Drottning Ommas borg: Picknickbord, informationstavla, mindre parkering, torrtoa
 • Brottsledet: Informationstavla, parkering
 • Bockakyrkogården: Picknickbord, informationstavla
 • Borghamn Strand: Hotell, vandrarhem, hamncafé, InfoPoint, grillplats, picknickbord, informationstavla, WC, dricksvatten, kajak-uthyrning (via Woods & Water), gästparkering, husbilställplatser
Östra leden
 • Ellen Keys Strand: Ellen Keys Strand
 • Sverkergården: Picknickbord, parkering
 • Almalyckan: Vindskydd med grillplats, picknickbord, informationstavlor, torrtoa, parkering, tre ställplatser för husbilar
 • Alvastra: Ombergs Turisthotell
 • Höje Lilläng parkering: Torrtoa, parkering
 • Höje Lilläng: Grillplats, picknickbord
 • Makersbergen: Vindskydd
 • Svartsvall: Dricksvatten
 • Brottsledet: Informationstavla, parkering
 • Bockakyrkogården: Picknickbord, informationstavla
 • Borghamn Strand: Hotell, vandrarhem, hamncafé, InfoPoint, grillplats, picknickbord, informationstavla, WC, dricksvatten, kajak-uthyrning (via Woods & Water), gästparkering, husbilställplatser

Omberg Runt leden - Profile

uMappdf


[Texter över naturstigar och vandringsleder publiceras med tillstånd av Sveaskog]

Ekopark Omberg
Broschyr Ekopark Omberg
Broschyr Vandringsleder Ekopark Omberg

OBS! Vissa partier på sträckan mellan Stocklycke hamn och Ellen Keys Strand utgörs av naturstigar nära stup, vilket kräver försiktighet – framförallt då marken är fuktig eller om du har med dig små barn.

Observera att leden har fått en ny sträckning mellan Vallgatan/Svartsvall och Steneborg i augusti 2020.


Signaturled Omberg

Ombergsleden ingår i Svenska Turistföreningens Signaturled Omberg (Ödeshög-Borghamn, 38 km). En signaturled är vacker och innehåller spektakulära naturupplevelser. Ledens naturtyp är karaktäristisk för sin landsdel. I Sverige finns 13 signaturleder. Har man vandrat samtliga, får man diplom.


Östgötaleden

Ombergsleden samt Signaturleden Omberg är i sin tur också etapper av Östgötaleden, ett 150 mil omfattande nätverk av vandringsleder, som täcker hela Östergötland. Vill man uppleva Östergötlands omväxlande natur och rika kulturmiljöer, kan man välja bland över hundra etapper av olika svårighetsgrad och ge sig ut i det vackra östgötska landskapet!

Ombergsleden/Omberg runt leden slutar i norr vid Drottning Ommas borg respektive Brottsledet. Östgötaleden förtsätter därifrån via Borghamns historiska kärna (Byggnadsminnet Borghamn, Borghamn Strand) och Västerlösa mot Rögslösa och vidare till Vadstenas klosterkyrka. Se uMap (Östgötaleden Omberg-Borghamn-Vadstena).

Östgötaleden
Östgötaledens digital kartaVandringsförslag

Efter omläggningen av Ombergsleden mellan Steneborg och Vallgatan i augusti 2020 fick Klosterleden en ny rutt mellan Alvastra och Borghamn samt att "Marialeden" upphörde som pilgrimsled och ersattes med den nya (Jungfru) Mariarundan. Nya Klosterleden och (Jungfru) Mariarundan följer Ombergsleden.

Gamla sträckorna, som passerar Ombergs östra sida utanför ekoparken, finns kvar och man kan fortfarande vandra på dom. Särskilt "Marialeden" är populär bland besökarna på norra Omberg.


"Marialeden"


10,5 km / 15 km

"Marialeden" är en kortare endagsvandring på ca 10,5 km som går från Borghamn genom Ombergs vackra ekopark och förbi Mariadöttrarnas kloster - Heliga Hjärtas kloster, Ombergsliden, Västra Väggar och Drottning Ommas borg.

Vill man vandra en timme till, följer man efter Svartsvall Ombergsleden och stigen till Hälle källor och sedan Norra Sjövägen mot Västra väggar.

Observera!: "Marialeden" är inte markerad och saknas vägvisare. Följ UpplevVadstenas kartor (online och pdf). eller vägbeskrivningen.

 • Borghamn Strand: Hotell, vandrarhem, hamncafé, InfoPoint, grillplats, picknickbord, informationstavla, WC, dricksvatten, kajak-uthyrning (via Woods & Water), gästparkering, husbilställplatser
 • Handlar'n i Borghamn: Livsmedel, dagligvaror, vätternfisk, WC
 • Hl. Hjärtas Kloster: Kyrka, gästhem.
 • Ombergsliden: Picknickbord, informationstavla, torrtoa
 • Ombergslidens Mountain Lodge: Grillplats, picknickbord
 • Svartsvall: Dricksvatten
 • Västra väggar: Informationstavla, picknickbord, torrtoa
 • Drottning Ommas borg: Picknickbord, informationstavla, mindre parkering, torrtoa
 • Brottsledet: Informationstavla, parkering
 • Bockakyrkogården: Picknickbord, informationstavla


F.d. Klosterleden Alvastra-Vadstena

Den tidigare Klosterleden Alvastra Vadstena hade haft varierande dragningar och spännande genvägar. Markeringar, informationstavlor och märkta stolpar i trakten vittnar om det. Gå gärna gamla dragningarna i fortsättning. Vägar och genvägar har inte förlörat sin charm.

  40 km

På gamla Klosterleden från Alvastra kloster till Vadstena vandrar man över östgötarnas heliga berg, Omberg, Man beundrar utsikten över Vättern, besöker Heliga Hjärtas kloster, vandrar över östgötaslätten och kommer fram till pilgrimsmålet Klosterkyrkan i Vadstena. Du kan övernatta i något av vandrarhemmen i Stocklycke och Vadstena, Borghamn Strand eller på Pilgrimscentrum i Vadstena.

Hela gamla Klosterleden, som ursprungligen sträckte sig från Kolmården i norr och från Alvastra i söder till Vadstena, har fått sitt namn av att den passerade 11 kloster och 5 olika klostertraditioner.

Klosterleden startar vid Alvastra kloster. Via Hjässan och Stocklycke kommer man till Västra väggar. Där kan man välja att ta vägen via Svartsvall, Ombersliden förbi Heliga Hjärtas kloster till Borghamn eller Rogslösa eller att vandra direkt till Borghamn.

Observera!: Gamla Klosterleden har varit märkt med Birgittakringlan och röda pilar på stolpar. Enstaka markeringar är skadade, vissa stolpar saknas, andra finns kvar. Leden följer Ellen Keys led över Hjässan och Ombergsleden till Västra väggar samt gamla Ombergsleden från Svartsvall förbi Ombergsliden till klostret och vidare till Borghamn.

Det saknas vägvisare på Ombergs östra sida. Använd UpplevVadstenas kartor till orientering (online och pdf).

 • Alvastra klosterruin: Parkering
 • Alvastra gamla landsväg: Anslagstavlor
 • Alvastra: Ombergs Turisthotell
 • Almalyckan: Vindskydd med grillplats, picknickbord, informationstavlor, torrtoa, parkering, tre ställplatser för husbilar
 • Hjässan: Picknickbord
 • Hjässatorget: vindskydd med grillplats, informationstavlor, torrtoa, parkering
 • Bokskogsstigen: Picknickbord vid bägge sidor av bron över Stocklyckebäcken närmast vandrarhemmet
 • Stocklycke vandrarhem och café: Vandrarhem, café
 • Bokskogsstigen: Picknickbord förr och efter bron över Stocklyckebäcken
 • Korsning Ombergleden/Älvarumsvägen: Picknickbord, torrtoa, mindre parkering, husbilställplatser
 • Älvarums udde: Vindskydd med grillplats, informationstavla, torrtoa
 • Västra väggar: Informationstavla, picknickbord, torrtoa
 • Svartsvall: Dricksvatten
 • Ombergslidens Mountain Lodge: Grillplats, picknickbord
 • Ombergsliden: Picknickbord, informationstavla, torrtoa
 • Hl. Hjärtas Kloster: Kyrka, gästhem.
 • Handlar'n i Borghamn: Livsmedel, dagligvaror, vätternfisk, WC
 • Borghamn Strand: Hotell, vandrarhem, hamncafé, InfoPoint, grillplats, picknickbord, informationstavla, WC, dricksvatten, kajak-uthyrning (via Woods & Water), gästparkering, husbilställplatser

uMappdfNaturstigar

Orkidéstigen

  2,0 km

Ombergsliden är orkidéernas rike. Du finner dem överallt, i kalkkärr, betesmark och granskog. De mytomspunna skönheterna smyckar området. Här finns också sällsynta och spännande fjärilar, svampar och snäckor. I receptet på denna närmast exotiska natur är kalk, källvatten och kreatur huvudingredienser. Vandringsleden i reservatet är en utmärkt ingång till naturen. Leden tar dig genom olika naturtyper och på spänger tar du dig torrskodd över kärren.

Orkidéestigen har fått nya, bredare spänger och en modifierad sträckning. Mycket lätt att gå på. Kartan är inte uppdaterad än.

 • Ombergsliden: Picknickbord, informationstavlor, torrtoa
 • Ombergslidens Mountain Lodge: Grillplats, picknickbord

uMappdf

Ombergslidens naturreservat


Bokskogsstigen

Bokskogsstigen

0,8 km från Sjövägen
0,6 km från entrén till bokskogen.

Möt bokskogens pelarsal utanför Ekoparkscenter Omberg.

På en 600 m lång slinga tar du dig lätt fram med rullstol, rullator och barnvagn. Synskadade hittar vägen med hjälp av ett ledrep. Två fikaplatser med bord finns vid stigen och på en bro över en vacker bäck finns sittbänkar. På våren är fågelsången i skogen magnifik. Då blommar också vitsippor, lungört och violer. Sommartid ger bokskogens djupa skugga svalka och ett sällsamt lugn. Bokskogen vid Ekoparkscenter är ”bara” ca 130 år gammal och var tidigare åkermark till Stocklycke gård. Håll utkik efter odlingsrösen och lämningar från diken som passeras vid små ”broar”.

 • Bokskogsstigen: Picknickbord förr och efter första bron över Stocklyckebäcken
 • Bokskogsstigen: Bänk på andra bron över Stocklyckebäcken
 • Bokskogsstigen: ledrep för synskadade
 • Stocklycke vandrarhem och café: Vandrarhem, café

uMap


Omberg och istiden

Omberg och istiden - Illustration: Gebbe Björkman Illustration: "Gebbe" Björkman

  2,0 / 2,3 km

Vet du vad en slukränna, ett sandurfält och en dödisgrop är för något? Skyltar vid dessa unika lämningar och andra, berättar istidens historia och dess betydelse för dagens landskap på Omberg. Stigen tar dig också ut till Vätterbranten och utsikten vid Oxbåset och till den forna strandlinjen av den väldiga Baltiska issjön.

Naturstigen "Omberg och istiden" renoverades och uppdaterades med nya skyltar. "Gebbe" Björkman, konstnär från Ödeshög, skapade illustrationerna till Sveaskog informationsskyltar. Invigningen skedde den 8/7 2021.

"Gebbe" Björkmans illustration publiceras mit tillstånd av Sveaskog.

 • Stocklycke Ekoparkcenter: Grillplats, picknickbord, torrtoa, informationstavlor, parkering, tio ställplatser för husbilar, service för husbilar
 • Hela stigen: informationsskyltar utmed vägen
 • Stocklycke vandrarhem och café: Vandrarhem, café
 • Bokskogsstigen: Picknickbord förr och efter första bron över Stocklyckebäcken

uMappdf


Skogsslingan (Träd och buskar)

Nya Skogsslingan ersätter gamla naturstigen "Träd. buskar och skog" med Hjässatorget som utgångspunkt.

  1,8 / 2,2 km

Utefter slingan kan du se 45 olika sorters träd och buskar. Många av våra inhemska trädslag trivs på Omberg och återfinns här. Under skogsskolans tid infördes även många exotiska trädslag på Omberg. Idag är flera av dem gigantiska jättar. Slingan passerar den gamla skogsskolan, lärarbostaden och vaktmästarbostaden (numera privata bostäder), en mobil plantskola och en odlingsröse. Mitt på slingan kan du göra en avstickare och se Ombergs, kanske Sveriges, högsta gran (2016: 49,5 m).

Markerade och skyltade träd och buskar utmed slingan:
Hassel, Douglasgran, Coloradogran, Balsamgran, Sibirisk kornell, Kaukasisk ädelgran, Rödek, Lundhagtorn, Hybridasp, Klibbal, Jätte tuja, Ädelcypress, Ponderosatall, Parklind, Cembratall, Snöbär, Sälg, Ask, Sydgullregn, Skogsalm, Sykomorlönn, Sibirisk ärtbusk, Skogslind, Avenbok, Stjälkek, Vårtbjörk, Asp, Måbär, Fågelbär, Jättepoppel, Olvon, Hybridlärk, Korealärk, Kustgran, Pappersbjörk, Europeisk lärk, Skogstry, Rödlönn, Sibirisk lärk, Naverlönn, Silvergran, Bok, Rödgran, Orientalisk gran och Ombergs högsta gran.

 • Hjässatorget: vindskydd med grillplats, informationstavlor, torrtoa, parkering
 • Hela stigen: informationsskyltar utmed vägen

uMappdf


Naturstig till Gretas trädgård

[   ]  3,5 km

Ett privat initiativ från Borghamn inrättade denna naturstig på norra Omberg till Björkens lycka vid Vallgatan och Gretas trädgård mellan Vallgatan och f.d. Långebergsvägen. Innan djurgårdsepoken fanns odlad mark på norra Omberg. Området kallades Gretas trädgård. Minst fyra bosättare delade på 4-5 tunnland öppen jord. När Ombergs djurpark uppfördes belagstogs alla fastigheter och marken här blev odlad med spanmål och gräs till vinterfoder för kronhjortarna. 1805 upphörde djurgården och marken arrenderades till arrendatorn av Borg. Den sista som brukade jorden var Ernst Björk. Arrendet upphörde 1958 och all jord planterades med granskog.

Stigen börjar och slutar vid Brottsledet, följer delar av Ombergsleden och är märkt med vägvisare och röda markeringar (två röda punkter). Vid Björkens lycka och Gretas trädgård finns förklarande skyltar. Området har drabbat delvis hårt av stormen Gudrun. Det handlar inte om kalhygge.

När du stiger upp på berget: Avvik inte från leden vid den röda skyltningen gällande gamla blå-gula Marsafällanstigen. Fortsätt på Ombergsleden upp på berget och svänger sedan till höger mot Vallgatan.

 • Brottsledet: Informationstavla, parkering
 • Hela stigen: informationsskyltar utmed vägen

uMappdf

Naturstig till Gretas trädgård - Profiler

Skogsvaktarstuga Borg 1889Skogsvaktarstuga Borg 1889Motionsspår

Borghamns motionsslinga (Ommaspåret)

1,7 km

Ommaspåret är ett ca. 1,7 km lång eljusspår nedanför Marsafällan, mellan Drottning Ommas borg och Steneborg. Slingan passerar även Mormorskällan, Borghamns kalkstenbrott och Brottsledet.

Belysningen har monterats ned på grund av stormskador.

Obs! Övre slingan mellan Borg och Brottsledet har bökats upp av vildsvin samt att vattnet från Mormorskällan rinner längs spåret.

 • Borghamn Strand: Hotell, vandrarhem, hamncafé, InfoPoint, grillplats, picknickbord, informationstavla, WC, dricksvatten, kajak-uthyrning (via Woods & Water), gästparkering, husbilställplatser
 • Drottning Ommas borg: Picknickbord, informationstavla, mindre parkering, torrtoa
 • Brottsledet: Informationstavla, parkering

Borghamns motionsslinga (Ommaspåret) - Profile

uMappdfDetaljkartor

Alvastra

Helskärmsläge

Faciliteter:

 • Ombergs Turisthotell: Boende, restaurang, gästparkering
 • Almalyckan: Parkering, vindskydd med grillplats, picknickbord, informationstavlor, torrtoa, ställplatser för husbilar

Borghamn / Norra Omberg

Helskärmsläge

Detaljkartan visar alla vägar och stigar mellan Borghamn Strand och Brottsledet samt Drottning Ommas borg.

Direkta vägen från Borghamn Strand förbi Bockakyrkogården till Drottning Ommas borg är brant och man måste hålla sig i rep. Vandrare rekommenderas att följa Östgötaleden via Bockavägen, Brottsledet och motionsslingan.

Faciliteter:

 • Borghamn Strand: Hotell, vandrarhem, camping, hamncafé, InfoPoint, grillplats, picknickbord, informationstavlor, WC, ställplatser för husbilar, gästparkeringar
 • Drottning Ommas borg: Picknickbord, informationstavla, mindre parkering, torrtoa
 • Brottsledet: Parkering, informationstavla
 • Woods & Water: Kajak uthyrning (vid Borghamn Strand)

Stocklycke

Helskärmsläge

Faciliteter:

 • Stocklycke vandrarhem & café: Boende, café
 • Ekoparkcenter Stocklycke: Grillplats, picknickbord, torrtoa (rullstolanpassad), informationstavlor, parkering, ställplatser och service för husbilar