Helskärmsvisningpdf


Vandringsleder

Ellen Keys led

  6,1 km

Vandringen bjuder på milsvid utsikt, lökdoftande bokskogar, knotig strandskog och en blomstrande slåtteräng.

Leden går ner mot Vättern på rullstensåsen från Stocklyckes parkering. Efter 200 meter kommer du till en slåtteräng – en av de artrikaste och mest hotade naturtypernai Sverige.

Från Stocklycke hamn slingrar sig leden via Rödgavelns grotta genom en omväxlande kustskog mot Bokskogens naturreservat. Strax söder om reservatet byggde Ellen Key 1910 sitt smakfulla hus Strand enligt andan ”ett hem för själen”. Sverkersgården strax efter Strand är en gammal kryptkyrka. Stigen passerar Ombergs turisthotell och går sedan brant upp till Ombergs högsta punkt, Hjässan, där vyerna över Östgötaslätten, Tåkern och Vättern väntar. Runt Hjässan finns lämningar av Hjässaborgen, den största av Ombergs fornborgar.

Dammen i Mörkahålkärrets naturreservat hyser paddor, grodor och andra vattendjur. Håll utkik efter snokar på grodjakt! Sista sträckan av leden går genom en vacker bokskog.

OBS! Vissa partier på sträckan mellan Stocklycke hamn och Ellen Keys Strand utgörs av naturstigar nära stup, vilket kräver försiktighet – framförallt då marken är fuktig eller om du har med dig små barn.

Ellen Keys led - Profile

uMappdf


Älvarumsleden

  7,5 km

Möt branternas och grannaturskogens mångfald, upplev Vätterns dramatik och besök fina utsiktspunkter.

Ett par hundra meter efter start går stigen i en så kallad slukränna, ett spår efter istiden. Norr om Pers sten följer en trolsk och mycket vacker sträcka ner mot Älvarums udde . Vättern skymtar mellan ädellövskogens träd och ståtliga granar. Vid Älvarums udde kan man ta sig ner till klapperstensstranden för att bada eller dra upp en middagsfisk. Strax norr om udden ligger Storpissans naturreservat . Bäcken Storpissan som rinner längs reservatets nordgräns bildar på våren en kraftig stråle rakt ut i Vättern.

Gör gärna en avstickare till Marbergets stup, med magnifik utsikt över Vättern och Ombergsskogarna. På hemvägen passeras Borggården, den mest välbevarade av bergets tre fornborgar, och kalkkärret i Mörkahålkärrets naturreservat.

Älvarumsleden - Profile

uMappdf


Ombergsleden (Omberg runt/Östgötaleden)

  26,1 km

Längs vandringsleden ligger gräddan av bergets natur- och kultursevärdheter. Västra väggar, Alvastra och Ellen Keys Strand är vida kända i Sverige och utomlands, men längs vägen finner du också mindre kända smultronställen som Bockakyrkogården och Renstadfällan.

Vägen upp till Storpissans naturreservat beskrivs i "Älvarumsleden". Norr om Storpissans utlopp finns ett eklandskapsområde 20 som minner om djurgårdsepoken då berget var kunglig jaktpark. Här betar åter boskap. Vandringen fortsätter, förbi den kalkrika Vitlerbäcken, mot utsiktspunkten Västra väggar. Här kan du spana ner i Vätterns klara vatten 100 meter från ovan. Vid Drottning Ommas borg finns murrester av en 1500 år gammal fornborg. Här får man utsikt över det anrika Borghamn med kalkstensbrottet, hamnen och Bockakyrkogården.

På vandringen längs östra Omberg möter du snart Östgötaslätten. Du passerar bland annat Ombergslidens naturreservat som hyser några av Östergötlands främsta orkidékärr och Renstadfällans blomsterrika naturbetesmarker med utsikt mot Tåkern och slätten. Vid Höje Lilläng passerar du unika hagmarks- och slåtterängsmiljöer. Stanna gärna till och läs om det naturvårdsprojekt som pågår här. På Ombergs sydsluttning möter du vidsträckta bok-, ask- och almskogar. Alvastra kloster utgörs av ståtliga ruiner av det medeltida cistercienserklostret. Leden från Ombergs turisthotell och tillbaka till startpunkten Stocklycke beskrivs – i motsatt riktning – under ”Ellen Keys led”.

Omberg Runt leden - Profile

uMappdf


[Texter över naturstigar och vandringsleder publiceras med tillstånd av Sveaskog]

Ekopark Omberg
Broschyr Ekopark Omberg
Broschyr Vandringsleder Ekopark Omberg

OBS! Vissa partier på sträckan mellan Stocklycke hamn och Ellen Keys Strand utgörs av naturstigar nära stup, vilket kräver försiktighet – framförallt då marken är fuktig eller om du har med dig små barn.

Observera att leden har fått en ny sträckning mellan Vallgatan/Svartsvall och Steneborg i augusti 2020.


Signaturled Omberg

Ombergsleden ingår i Svenska Turistföreningens Signaturled Omberg (Boxholm-Borghamn, 85 km). En signaturled är vacker och innehåller spektakulära naturupplevelser. Ledens naturtyp är karaktäristisk för sin landsdel. I Sverige finns 12 signaturleder. Har man vandrat samtliga, får man diplom.


Östgötaleden

Ombergsleden samt Signaturleden Omberg är i sin tur också etapper av Östgötaleden, ett 150 mil omfattande nätverk av vandringsleder, som täcker hela Östergötland. Vill man uppleva Östergötlands omväxlande natur och rika kulturmiljöer, kan man välja bland över hundra etapper av olika svårighetsgrad och ge sig ut i det vackra östgötska landskapet!

Ombergsleden/Omberg runt leden slutar i norr vid Drottning Ommas borg respektive Brottsledet. Östgötaleden förtsätter därifrån via Borghamns historiska kärna (Byggnadsminnet Borghamn, Borghamn Strand) och Västerlösa mot Rögslösa och vidare till Vadstenas klosterkyrka.

Östgötaleden
Östgötaledens digital karta


Kombinera aktiviteter med hotellpaket

Vandringspaket

Bokningsbart.

Vandring på bergets slingrande stigar och längs Vätterns strand. Avkoppling på pensionatet och smakfull kväll i restaurangen!

Vandring på Omberg med dess vackra natur är fantastiskt alla årstider! De utmärkta vandringslederna startar precis bakom pensionatet. Vår picknicklunch är packad så att ni kan vara ute hela dagen på berget.


Ellen Key vandringspaket

Bokningsbart.

Tillbaka till svunnen tid och vandra i Ellen Keys spår på berget. Picknick i solskenet och femrätterssupé när skymningen faller därute. Förkovra dig om om Ellen Key med utgångspunkt från Ombergs Turisthotell!F.d. Pilgrimsleder

Efter omläggningen av Ombergsleden mellan Steneborg och Vallgatan i augusti 2020 fick även Klosterleden en ny rutt mellan Alvastra och Borghamn samt att "Marialeden" upphörde som pilgrimsled och ersattes med den nya Jungfru Maria-rundan.

Nya Klosterleden och Jungfru Maria-rundan följer i stor utsträckning Ombergsleden/Östgötaleden, passerar alltså varken Ombergs hjässan, Ombergsliden, Maria Hjärtas kloster, Djurkälla eller några kalkkärr. Jungfru Maria-rundan är identisk med Ombergsledens norra avsnitt.

Gamla sträckorna finns kvar och man kan fortfarande vandra på dom. Särskilt "Marialeden" är populär bland besökarna på norra Omberg. Därför har UpplevVadstena.se inte avpublicerat beskrivningarna.


"Marialeden"

10,5 km / 15 km

"Marialeden" är en kortare endagsvandring på ca 10,5 km som går från Borghamn genom Ombergs vackra ekopark och förbi Mariadöttrarnas kloster - Heliga Hjärtas kloster, Ombergsliden, Västra Väggar och Drottning Ommas borg.

Vill man vandra en timme till, följer man efter Svartsvall stigen till Hälle källor och sedan Norra Sjövägen mot Västra väggar.

Observera!: "Marialeden" är inte markerat. Där Marialeden delade rutten med Klosterleden, och därför förekommer fortfarande enstaka stolpar med Birgittakringlan och röda pilar. På Ombergs nordvästra sidan följer "Marialeden" Ombergsleden med sina orange markeringar. Nästan ingen märkning finns inom Borghamns komplicerat väg- och lednät. Följ UpplevVadstenas kartor noggrant eller använd vägbeskrivningen.


F.d. Klosterleden Alvastra-Vadstena

F.d. Klosterleden Alvastra Vadstena hade haft varierande dragningar och spännande genvägar. Markeringar, informationstavlor och märkta stolpar i trakten vittnar om det. För pilgrimsleder ska numera endast regionala eller kommunala vandringsleder gälla, t.ex Östgötaleden. Märkligt nog följer nya Klosterleden denna målsättning inte heller. Gå gärna gamla dragningarna i fortsättning. Vägar och genvägar har inte förlörat sin charm. Östgötaleden hänger inte med. Allemansrätten gäller.

  40 km

På Klosterleden från Alvastra kloster till Vadstena vandrar man över östgötarnas heliga berg, Omberg, Man beundrar utsikten över Vättern, besöker Heliga Hjärtas Kloster, vandrar över östgötaslätten och kommer fram till pilgrimsmålet Klosterkyrkan i Vadstena. Du kan övernatta i något av vandrarhemmen i Stocklycke och Vadstena, Borghamn Strand eller på Pilgrimscentrum i Vadstena.

Hela Klosterleden, som sträcker sig från Kolmården i norr och från Alvastra i söder till Vadstena, har fått sitt namn av att den passerade 11 kloster och 5 olika klostertraditioner.

Klosterleden startar vid Alvastra kloster. Via Hjässan och Stocklycke kommer man till Västra väggar. Där kan man välja att ta vägen via Svartsvall, Ombersliden förbi Heliga Hjärtas kloster till Borghamn eller Rogslösa eller att vandra direkt till Borghamn.

Observera!: Gamla Klosterleden har varit märkt med Birgittakringlan och röda pilar på stolpar. Enstaka markeringar är skadade, vissar stolpar saknas, andra finns kvar. Leden följer Ellen Keys led över Hjässan och Ombergsleden till Västra Väggar samt gamla Ombergsleden från Svartsvall förbi Ombergsliden till klostret och vidare till Borghamn.

Klosterleden - Profile

uMappdf


Nya pilgrimsleder

Saint Birgitta Way (Birgittavägen) Jönköping-Vadstena

100 km

Sedan 2019 utvecklas Birgittavägarna eller Saint Birgitta Ways. Planen är att binda samman redan existerande pilgrimsleder till en långväga led från Hamburg, Trondheim och Uppsala/Stockholm till Vadstena och samla den under namnet Birgittavägarna. Vadstena binds på så vis samman med andra pilgrimsdestinationer i Europa och Norden.

Östgötaleden blir då sista etappen på blivande Birgittaväg Hamburg-Lund-Jönköping-Alvastra-Vadstena och med Ombergsdelen en mycket spännande avsnitt. Redan nu kan man testa den nya Birgittavägen mellan Jönköping och Vadstena. Välkomna!

Pilgrimscentrum Vadstena


Klosterleden Alvastra-Rogslösa (- Vadstena)

18 km, till Vadstena 40 km

(Nya) Klosterleden följer Ombergsledens västra dragning till Borghamn och Östgötaleden vidare till Vadstena.

Följ Östgötaledens/Ombergledens markeringar.

Etapp Alvastra-Rogslösa: uMappdf
Etapp Rogslösa-Vadstena: uMappdf


Jungfru Mariarundan

8 km

Jungfru Maria-rundan är identisk med Ombergledens norra runda.

Följ Östgötaledens/Ombergledens markeringar. Gå genvägen mellan Svartsvall och N Sjövägen och den korta sträckan till Västra Väggar.

uMappdf


Naturstigar

Orkidéstigen (Naturreservat Ombergslidens vandringsled)

  2,0 km

Ombergsliden är orkidéernas rike. Du finner dem överallt, i kalkkärr, betesmark och granskog. De mytomspunna skönheterna smyckar området. Här finns också sällsynta och spännande fjärilar, svampar och snäckor. I receptet på denna närmast exotiska natur är kalk, källvatten och kreatur huvudingredienser. Vandringsleden i reservatet är en utmärkt ingång till naturen. Leden tar dig genom olika naturtyper och på spänger tar du dig torrskodd över kärren.

Obs! Orkidéstigen (Naturreservat Omberglidens vandringsled) använder samma färgmarkering som Östgötaladen/Ombergsleden och har delvis samma sträckning.

uMappdf

Folder om Ombergslidens naturreservat
Ombergslidens naturreservat


Bokskogsstigen

Bokskogsstigen

  0,6 km

Möt bokskogens pelarsal utanför Ekoparkscenter Omberg.

På en 650 m lång slinga tar du dig lätt fram med rullstol, rullator och barnvagn. Synskadade hittar vägen med hjälp av ett ledrep. Två fikaplatser med bord finns vid stigen och på en bro över en vacker bäck finns sittbänkar. På våren är fågelsången i skogen magnifik. Då blommar också vitsippor, lungört och violer. Sommartid ger bokskogens djupa skugga svalka och ett sällsamt lugn. Bokskogen vid Ekoparkscenter är ”bara” ca 130 år gammal och var tidigare åkermark till Stocklycke gård. Håll utkik efter odlingsrösen och lämningar från diken som passeras vid små ”broar”.


Omberg och istiden

Omberg och istiden - Illustration: Gebbe Björkman Illustration: "Gebbe" Björkman

  2,0 / 2,3 km

Vet du vad en slukränna, ett sandurfält och en dödisgrop är för något? Skyltar vid dessa unika lämningar och andra, berättar istidens historia och dess betydelse för dagens landskap på Omberg. Stigen tar dig också ut till Vätterbranten och utsikten vid Oxbåset och till den forna strandlinjen av den väldiga Baltiska issjön.

Naturstigen "Omberg och istiden" renoverades och uppdaterades med nya skyltar. "Gebbe" Björkman, konstnär från Ödeshög, skapade illustrationerna till Sveaskog informationsskyltar. Invigningen skedde den 8/7 2021.

"Gebbe" Björkmans illustration publiceras mit tillstånd av Sveaskog.

uMappdf


[Träd, buskar och skog]

Naturstigen är nedlagd sedan sommaren 2020 och ersattes av Skogsslingan ("Träd och buskar") med Hjässatorget som utgångspunkt.


Skogsslingan (Träd och buskar)

Nya Skogsslingan ersätter gamla naturstigen "Träd. buskar och skog" med Hjässatorget som utgångspunkt.

  1,8 / 2,2 km

Utefter slingan kan du se 45 olika sorters träd och buskar. Många av våra inhemska trädslag trivs på Omberg och återfinns här. Under skogsskolans tid infördes även många exotiska trädslag på Omberg. Idag är flera av dem gigantiska jättar. Slingan passerar den gamla skogsskolan, lärarbostaden och vaktmästarbostaden (numera privata bostäder), en mobil plantskola och en odlingsröse. Mitt på slingan kan du göra en avstickare och se Ombergs, kanske Sveriges, högsta gran (2016: 49,5 m).

Markerade och skyltade träd och buskar utmed slingan:
Hassel, Douglasgran, Coloradogran, Balsamgran, Sibirisk kornell, Kaukasisk ädelgran, Rödek, Lundhagtorn, Hybridasp, Klibbal, Jätte tuja, Ädelcypress, Ponderosatall, Parklind, Cembratall, Snöbär, Sälg, Ask, Sydgullregn, Skogsalm, Sykomorlönn, Sibirisk ärtbusk, Skogslind, Avenbok, Stjälkek, Vårtbjörk, Asp, Måbär, Fågelbär, Jättepoppel, Olvon, Hybridlärk, Korealärk, Kustgran, Pappersbjörk, Europeisk lärk, Skogstry, Rödlönn, Sibirisk lärk, Naverlönn, Silvergran, Bok, Rödgran, Orientalisk gran och Ombergs högsta gran.

uMappdf


Motionsspår

Borghamns motionsslinga (Ommaspåret)

1,7 km

Ommaspåret är ett ca. 1,7 km lång eljusspår nedanför Marsafällan, mellan Drottning Ommas borg och Steneborg. Slingan passerar även Mormorskällan, Borghamns kalkstenbrott och Brottsledet. Ljuset släcks i höst och vinter kl. 21.00.

Borghamns motionsslinga (Ommaspåret) - Profile

uMappdfDetaljkartor

Alvastra

Helskärmsläge

Faciliteter:

  • Ombergs Turisthotell: Boende, restaurang, gästparkering
  • Alvastra: Parkering, vindskydd med grillplats, informationstavla, torrtoa

Borghamn / Norra Omberg

Helskärmsläge

Detaljkartan visar alla vägar och stigar mellan Borghamn Strand och Brottsledet samt Drottning Ommas borg.

Direkta vägen från Borghamn Strand förbi Bockakyrkogården till Drottning Ommas borg är brant och man måste hålla sig i rep. Vandrare rekommenderas att följa Östgötaleden via Bockavägen, Brottsledet och motionsslingan.

Faciliteter:

  • Borghamn Strand: Hotell, vandrarhem, camping, hamncafé, InfoPoint, grillplats, picknickbord, informationstavlor, WC, ställplatser för husbilar, gästparkeringar
  • Drottning Ommas borg: Picknickbord, informationstavla, parkering, torrtoa
  • Brottsledet: Parkering
  • Woods & Water: MTB och kajak uthyrning (vid Borghamn Strand)

Stocklycke

Helskärmsläge

Faciliteter:

Omläggning Ombergsleden

Helskärmsläge

Östgötaleden/Omberg runt leden/Ombergleden fick i augusti 2020 en ny sträckning mellan Vallgatan och Steneborg på nord-östra Omberg. Detaljkartan visar nya och gamla dragning samt genomvägar från Vallgatan till Nyhaga.Omslagsbild

Vägen ner från Hjässan. Foto: Jim Löfgren

Vägen ner från Hjässan
Foto: Jim Löfgren