Vadstena Pride


Välkommen till en fest i kärlekens tecken!

Nu är det sex år sedan Vadstena Pride genomfördes för första gången. Syftet med Vadstena Pride är att öka hbtq-kompetensen i kommunen samt att lyfta upp normkritik och htbq-personers livssituation. Det övergripande målet med det här arbetet är en jämlik och inkluderande värld fri från fördomar och diskriminering.

Vadstena Pride 2021


Vadstena Pride


Utöver aktiviteter på Rådhustorget kommer det bland annat att arrangeras föreläsningar på biblioteket, konserter och teaterföreställningar.

Vill ni vara med på något sätt – kontakta Markus Lindberg, kultur- och fritidsstrateg, markus.lindberg@vadstena.se. Anmälan till paraden: camilla.mellberg@vadstena.se.

Välkommen igen, eller gör oss sällskap för första gång!


Vadstena Pride

Vadstena Pride

Vadstena Pride

Vadstena Pride

Vadstena Pride

Vadstena Pride