Vadstena har bevarat mycket av sin medeltida miljö. Den äldsta byggnaden, Folkungaättens palats, byggdes redan på 1260-talet och blev under 1300-talet en del av Birgittasystrarnas första kloster. På stadens äldsta torg hittar du Rådhuset som tillkom kort efter att Vadstena fick sina stadsprivilegier år 1400. På Rådhustorget finns hus från varje sekel mellan 1400- och 2000-talet. Mellan det gamla klostret och slottet finns flera äldre byggnader bevarade, även hospitalsområdet, bakom klostermuren, har stora delar av sin byggnadshistorik kvar.

"Kulturhistoriska byggnader i Vadstena" och webbkartan nedan samt pdf-kartan hjälper dig att till fots upptäcka staden. Du kan också följa med på en guidad stadsvandring där guiden berättar om stadens historia och där du har chansen att träffa på någon historisk person. Snabbaste sättet att se staden är att ta KungsTåget som under sommaren avgår från Arkivgatan (västra vallen).

Vill Du däremot veta mer om stadens utveckling och medborgare, då är Du välkommen att besöka Vadstena stadsmuseum vid Rådhustorget [5]. Museet är öppet under sommaren alla dagar mellan kl. 13.00-16.00. Avvikelser kan förekomma. Fri entré.Vadstena Slott. Foto: Bernd Beckmann

1. Vadstena slott
Alldeles vid Vättern ligger Vadstena slott, påbörjat 1545 av Gustav Vasa i syfte att stärka det svenska försvaret i en tid av oro. Till en början var det byggt som en modern försvarsanläggning, men när sonen Johan III blev kung ändrades planerna och försvarsborgen byggdes om till ett pampigt renässansslott. Slottet stod klart år 1620 och har tre våningar med den ursprungliga planlösningen bevarad, vilket gör det till det bäst bevarade renässansslottet i Norden.


Asylen. Foto: Bernd Beckmann

2. Asylenparken
Anlades av Gusav Vasa som slottsträdgård. Under slutet av 1800-talet uppfördes huvudbyggnaden som använts både till sockerbruk, tobaksfabrik och mentalsjukhus. Sedan 1986 används lokalerna till bl a privata bostäder, hotell samt kommunens bibliotek.


Rådhuset

3. Rådhuset
Vadstenas rådhus är det äldsta bevarade i landet och byggdes i mitten av 1400-talet. Rådhuset användes för kommunfullmäktiges sammanträden fram till slutet av 1970-talet och är idag ett byggnadsminne.

Guidade turer för förbokade grupper
Vadstena klosterkyrka. Foto: Bernd Beckmann Guidade stadsvandringer genomförs året runt och kan även kombineras med andra visningar, t.ex. Klosterkyrkan, Sancta Birgitta Klostermuseum mm. Läs mer på Boka en guide.

Apoteket

4. Apotekshuset
Uppfördes 1705 av rådmannen Anders Eriksson och har sedan 1830 varit hem åt stadens apotek. Huset är byggnadsminne och tillhör de äldre apotek som enligt överenskommelse mellan Apoteksbolaget och Riksantikvarieämbetet har bevarat sin inredning.


5. Vadstena stadsmuseum
Den västra delen, mot Apoteket, finns omnämnt på 1550-talet. Tillbyggt senast vid 1800-talets början. Har använts som förråd av apoteket och kontor för Dals härads sparbank. Inrymmer sedan 1949 Vadstena stadsmuseum.


Udd Jönssons Hus

6. Udd Jönssons hus
Den attraktiva hörntomten har sedan 1400-talet främst använts för handel. Från början uppfördes handelsbodar i trä men ersattes 1559 av bodar i sten som ägdes av den förmögne handelsmannen och borgmästaren Udd Jönsson och hans söner.


7. Lars Guldsmeds tomt
Stenhuset uppfördes troligen vid 1400-talets mitt och är ett exempel på de lagerhus av sten som köpmännen ofta uppförde på sina egna tomter för säkrare förvaring av varor. På den tomma tomten låg under medeltiden salubodar av trä.


8. Sven Västgötes gård
Den äldsta delen av huset uppfördes i slutet av 1400-talet och den äldsta kände ägaren av handelsgården är Sven Jönsson Västgöte, befallningsman på Vadstena slott. Har inrymt både bankkontor och charkuteributik.


9. Tomas Göranssons gård
Det vita stenhuset inne på tomten är ett medeltida hus som sannolikt användes till lagerrum. Tomten ägdes av borgaren Tomas Göransson under slutet av 1500-talet.


10. Helgeandsgården
Helgeandshuset i Vadstena omtalas första gången i en påvlig bulla 1399, då det lyder under klostret. Medeltidens helgeandshus var en institution för sjuka, åldriga och fattiga. Efter en förödande stadsbrand byggdes det nuvarande Helgeandshuset 1487. Har varit hem åt flera landshövdingar. Sedan 1903 finns Gamla konditoriet här.


Stora Torget med Långholmen

11. "Långholmen"
På 1660-talet upptogs tomten av tre gårdar som ägdes av den förmögne guldsmeden och borgmästaren Bertil Henriksson. I mitten av 1800-talet byggdes nuvarande byggnad som sedan 1918 inrymt affärslokaler på hela bottenvåningen.


12. Johan Apotekares gård
Ägdes under 1600-talet av hertig Johan av Östergötlands apotekare, rådmannen Johan Apotekare. 1898 fick huset sin nuvarande utformning, och är en av två byggnader i Vadstenas innerstad med tre hela våningar.


13. Jöns Krämares gård
Storhandelsmannen och borgmästaren Jöns Hansson Krämare valde att bygga en handelsgård på tomten 1577. Uthusen vid Fyllagatan är typiska för mindre handelsgårdar med portgångar och har innehållit stall, förråd m.m. Numera finns här privatbostäder.


14. Mårten Ulfssons hus - Hotell Finspong
Efter danskarnas skövlande av staden 1567 ville Mårten Ulfsson lämna staden, med fick inte tillstånd av Johan III att göra det. Kungen lovade däremot skattefrihet om han byggde ett hus av sten eller murat korsvirke i två våningar och vind. 1840 byggdes huset om till gästgiveri och krog, Hotell Finspong. Idag används hotellets gamla sal av Vadstena Nya Teater.


Elsa Petersons gård

15. Elsa Petersons gård
På gården ligger det bäst bevarade borgarhuset från 1400-talet i Vadstena. 1920 flyttar Elsa Petersons spetsaffär in i gatuhuset. Butiken är numera stängd och drivs som näthandel.


Acharii-Bergenstråhlska huset

16. Acharii-Bergenstråhlska gården
Gård som varit hem åt många kända personer som skulptören och målaren Johan Werner, lavforskningens fader Eric Acharius, kaptenen Carl Ulric Bergenstråhle och borgmästaren Theodore Lagercrantz. Vid Klosterkyrkans återinvigning 1898 bjöd stadsfullmäktiges ordförande till lunch på gården med celebra gäster som kung Oscar II och kronprins
Gustaf (V).


17. Falkenbergska gården
Bottenvåningen uppfördes omkring 1700, men huset fick sitt nuvarande utseende 1843. Lusthuset som finns på tomten är tidstypiskt från senare delen av 1800-talet.


Gottfrid Larssongården

18. Gottfrid Larssongården
Gårdens huvudbyggnad stammar i sina äldsta delar från 1670-talet. Skulptören Gottfrid Larssons hustru Karen Larsson-Waaler köpte gården 1949, efter hennes mans död, och inredde den som ett museum för mannens skulptursamling. Gottfrid Larssongården är öppen för besök där du kan se ca 125 skulpturer, men även besöka Vadstena Spetsmuseum som flyttade in i gården 2005.


Skomakarstugorna på Gottfrid Larssongården

19. Skomakarstugorna
De båda stugorna låg ursprungligen på Backegatans södra sida och på 1820-talet fanns en enklare krog i en av stugorna. 1910 blev skomakaren Karl Pontus Pettersson ägare till bägge stugorna. 1957 flyttades stugorna till sin nuvarande plats.


Biskopshuset från 1473

20. Biskopshuset
Biskopen i Linköping, Henrik Tidemansson, lät bygga det nuvarande huset 1473. Det hade ett enda rum, med tegelgolv och kalkputsade väggar täckta med delvis ännu bevarade religiösa texter på gammalsvenska. Huset byggdes till för residens av Gustav Vasa 1528 som sägs ha bott här under slottsbygget.


21. Rödtornet
En romansk kyrka i kalksten var belägen norr om Rödtornet på 1100-talet men kyrkan förstördes vid en stor stadsbrand 1423. 1460 byggdes kyrkan S:t Per men på grund av svåra sättningar i koret revs kyrkan 1829. Tornet och vissa delar av kyrkan blev dock kvar och fungerar än idag som klocktorn till Klosterkyrkan.


Klostermuren med Beginernas hus

22. Klostermuren med Beginernas hus
1506 började munkarna utvidga sin trädgård söderut och byggde en ny mur av tegel kring den vidgade trädgården. Beginerna var ett frivilligt konvent av lekmannasystrar som stöddes av nunnorna i klostret, men starkt motarbetades av munkarna. År 1506 drevs de bort av munkarna under systrarnas protester.


Gamla teatern

23. Munkträdgården och Gamla teatern
Munkträdgården var den ena av klostrets båda fruktträdgårdar under början av 1500-talet. Trädgården utgör en av Sveriges äldsta bevarade fruktträdgårdar med olika sorters äppel- och päronträd. 1847 byggdes den nuvarande teatersalongen som är Sveriges äldsta, bevarade, privatbyggda landsortsteater och som än idag används för olika teater- och operauppsättningar.

Stadsvandring på egen hand
Vill du göra en stadsvandring på egen hand? Här finns ett förslag. Promenaden från Asylen till Biskopshuset är 2 km lång och tar 1 h 30 min. Med våran karta kan du navigera online och offline (pdf).

Stadsvandring

Läs mer på Stadsvandring.

Trefaldighetsgården- och kyrka Trefaldighetsgården- och kyrka

24. Gamla hospitalet & Trefaldighetskyrkan
År 1520 grundar Mårten Skinnare ett hospital i Vadstena. 1704 flyttade hospitalet till nuvarande plats och 1860 uppförs en ny byggnad bestående av två långa längor med en kyrka i mitten. Idag huserar Vadstena folkhögskola och Vadstena-Akademien i lokalerna.


Stora Dårhuset/Hospitalsmuseet

25. Hospitalmuseet - Stora dårhuset
”Stora Dårhuset”, det första sjukhuset i Sverige som uppfördes uteslutande för mentalt sjuka, stod klart 1757. Sedan 1977 finns Hospitalsmuseet här.


Mårten Skinnares hus

26. Mårten Skinnares hus
Den rike köpmannen Mårten Nilsson som drev handel med pälsverk och skinn, därav smeknamnet ”Skinnare”, fick tre tomter vid stranden av klostret för att bygga ett hospital, en sjukstuga för fattiga och pilgrimer. Idag finns ett sällsynt bevarat senmedeltida bostadshus på tomten som går att besöka invändigt via guidningar.


Krigsmanshuset västra längan

27. Krigsmanshuset - västra längan
Vadstena dubbelkloster invigdes 1384 och västra längan innehöll i bottenvåningen en sommar- och en vintermatsal. 1595 stängdes klostret och på 1640-talet gjordes byggnaden om till krigsmanshus för krigsskadade soldater och deras familjer. Idag är det en del av Vadstena Klosterhotell.

28. Munkklostret
Munkklostret användes som kloster mellan 1384-1530. Byggnaden har senare använts bl.a som kurhus och lasarett. Sedan 1980-talet finns här Restaurang Munkklostret.

Stadsturer med tåg
KungsTåget vid Mårten Skinnares Hus. Foto: Bernd Beckmann Det blågula tåget tar er på en guidad tur runt det medeltida Vadstena. Hoppa på någon av turerna som startar längs vallgraven vid slottet under högsäsong eller boka en egen tur för bröllopsföljet, kalaset, konferensen, släktfesten eller skolklassen.
Läs mer på KungsTåget.


Odhnerska gården - Färgargården

29. Odhnerska gården - Färgargården
Inrymde kring 1750 fabrikör August Wessmans färgeri. Under slutet av 1700-talet fick byggnaden en andra våning och under det nuvarande tegeltaket återfinns ännu det gamla torvtaket. Den stora gråstensboden nyttjades som ölkällare under senmedeltiden.


30. Sjunnessonska handelsgården
Handelsgårdens huvudbyggnad uppfördes av borgmästaren Eric Gezelius 1800 enligt den typiska Vadstena-planen; en stor sal omgiven av två kammare på vardera sidan. 1872-1975 fanns Carlings välrenommerade speceriaffär på gården.


31. Casellska gården - fabriksgården
1813 byggdes det nuvarande bostadshuset och 1890-1915 inrymde byggnaden en cigarrfabrik.


Entré till Sancta Birgitta Kloster

32. Sankta Birgittas kloster och kyrka
De nuvarande klosterbyggnaderna, S:ta Birgittas kloster Pax Mariae, byggdes 1972-1973. Klosterklausuren, som inte är öppen för allmänheten, är avsedd för tjugo nunnor och inrymmer en traditionell ”gräsgård” omgiven av en hög tegelmur. I murens utsida finns stenfragment från olika birgittinerkloster.


Stadsbryggan

33. Stadsbryggan
På grund av den långgrunda stranden var sjötransporter till Vadstena tvungna att lägga till vid långa bryggor, och stadsbryggan vid Helgeandsgatans mynning byggdes därför 1529. Längs bryggan låg sjöbodar och i mitten på 1800-talet fanns stadspumpen längst ut på bryggan.


34. Jöns Wettermans gård
Köptes 1700 av befallningsmannen och borgmästaren Jöns Wetterman. Som den rikaste borgaren i Vadstena byggde han ett ståtligt hus som han sedan blev tvungen att sälja 1714 för att täcka sina skulder till änkedrottningen Hedvig Eleonora.


35. Rådman Janssons gård
Rådman Johan Jansson var Vadstenas ledande handelsman och jordbrukare under mitten av 1700-talet. Han ägde många av de viktigaste husen och gårdarna i Vadstena. Han började bygga det herrgårdsliknande stenhuset 1764; själv var han bosatt på granngården.


Vadstena klosterkyrka. Foto: Bernd Beckmann

36. Klosterkyrkan
Vadstena klosterkyrka är en av de största medeltida kyrkobyggnaderna i Sverige. Än idag vallfärdar många till Klosterkyrkan med den heliga Birgittas relikskrin. Klosterkyrkan har tre stjärnor i Michelinguiden med sina närmare 300.000 besökare varje år!


Kungapalatset från 1250talet, idag Klostermuseum och Klosterhotellets kungasal. Foto: Anders Malm Kungapalatset - Foto: Anders Malm, www.sldfoto.se

37. Kungapalatset
Palatset uppfördes av kung Valdemar under 1260-talet och fungerade som kungligt lustslott fram till 1346 då det testamenterades av kung Magnus Eriksson och drottning Blanka som grund till det blivande Vadstena kloster. Idag hittar du Sancta Birgitta klostermuseum i lokalerna.Boka en guide - Stadsvandring i Vadstena

Den medeltida stadskärnan mellan Rådhustorget och hl. Birgittas kloster

Udd Jönssons Haus Udd Jönssons Haus

Bischofshaus von 1473 Biskopshuset från 1473

Rådhustorget - Storgatan - Helgeandsgården - Abbedi Pax Mariae - Strandpromenaden - Vadstena kloster och klosterkyrka - Rödtornet - Biskopshuset

Mellan Wasa slottet och Klosterkvarteret sträcker sig Vadstenas gamla stan med sina smala gator och gränder och sprider medeltida känslor. Där finns fler än trettio kulturhistoriska byggnader, varav dem äldsta dateras tillbaka till tiden för grundandet av staden och klostret från och med 1400-talet. Intressant är Rådhustorget med Sveriges äldsta bevarade rådhus från 1460 samt olika byggnader från alla århundraden. På denna stadsvandring kombinerar du en avkopplande promenad med en upptäcktsresa genom staden och dess historia.

Språk: Svenska, tyska
Tid: 1 - 1 1/2 timmar
Deltagare: max. 25-30 personer / grupp och guide
Pris:
Måndag-fredag 1875 kr inkl. moms
Lördag-söndag 2250 kr inkl. moms.
Minigruppris (1-10 personer):
Måndag-fredag 150 kr per person, minst 900 kr inkl. moms.
Lördag-söndag 180 kr per person, minst 1080 kr inkl. moms.

UpplevVadstena AB
Skedagatan 208, 592 93 Borghamn
 0143-201 19,  076-765 1317

Ovanstående beskrivning följer den "traditionella" promenaden. Vi anpassar guidningen dock gärna till specifika önskemål och teman.


Stadsturer med tåg

KungsTåget

KungsTåget vid Mårten Skinnares Hus. Foto: Bernd Beckmann

KungsTåget vid vändplatsen, Lastköpingsgatan. Foto: Bernd Beckmann

Det blågula tåget tar er på en guidad tur runt det medeltida Vadstena. Hoppa på någon av turerna som startar längs vallgraven vid slottet (se karta) under högsäsong eller boka en egen tur för bröllopsföljet, kalaset, konferensen, släktfesten eller skolklassen.

KungsTåget vid klostret, Lasarettgatan. Foto: Bernd Beckmann

Datum och tider 2024
22 juni - 18 augusti: Dagliga turer.
Turerna startar kl 11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.00, 14.45, 15.30.
Med reservation för ändringar vid abonnerade turer.

Vid bra väder även turer i för- och eftersäsongen. Kolla Kungståget eller ring 070-3390 250.

Hållplats
Avgång och ankomst vid Västra vallgraven (Arkivgatan).

Biljetter
Biljetter köps vid tåget innan ombordstigning.
90 kr vuxen. 70 kr för barn under 12. Barn 0-4 år gratis. Hundar 40 kr endast sittandes kopplade på golvet.

Kom i god tid om ni önskar en särskild tur, tåget blir snabbt fullt. Ingen platsbokning och först till kvarn gäller.

Arrangör
Hedenskog Nöjen

070-3390 250