Ombergs Hjässa, förre 1950

En hälsning från Omberg: Ombergs Hjässa, ur Östergötlands Museums arkiv

En hälsning från Omberg. Ombergs Hjässa, förre 1950.

En utflykt till Ombergs Hjässa var populär då som nu.

Bilden befann sig i arkivet från makarna Josef Lindberg (1891-1964) och Gunhild Maria Lindberg f. Axbom (1893-1979), som 2004 lämnades av släktningen Roy Andersson som gåva till Östergötlands museum.


Skogsskolan, Höje

En hälsning från Omberg: Skogsskolan, Höje, Samling Ödeshögs hembygdsbok

En hälsning från Omberg: Ombergs skogsskola, Höje, (ur Ödeshögs hembygdsbok)

Ombergs skogsskola, tidigare skoglig utbildningsanstalt på Omberg (1859–1934). Skogsskolan startades 1859 av skogsstyrelsen för att utbilda skogvaktare för statens räkning. Utbildningen var ettårig. Skolan lades ned 1934. Under skogsskoleepoken skedde bl.a. talrika försöksplanteringar med importerade trädslag, t.ex. silvergran och lärk för att vidga elevernas kunskap om främmande trädslag. Du kan uppleva de många trädslagen från skogsskoleepoken längs Skogsslingan ("Träd och buskar"), som utgår från Hjässatorget. Skolans byggnader är idag privatägda.

Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000, och Sveaskog.


Turisthotellet i Alvastra (1892-1897)

En hälsning från Omberg: Turisthotellet i Alvastra (1892-1897), samling Ödeshögs hembygdsbok

En hälsning från Omberg: Turisthotellet i Alvastra (1892-1897) (ur Ödeshögs hembygdsbok)

1888 öppnades smalspåriga järnvägen mellan Vadstena och Ödeshög. Det var startskottet till turism på Omberg. 1892 invigdes turisthotellet i Alvastra (Ombergs turisthotell), 1914 Gyllenhammars Pensionat i Borghamn, 1934 Stocklycke vandrarhem.

Tack järnvägsförbindelsen var det numera lätt för närmaste storstadsbor att ta sig till Omberg.

Bilden visar det ursprungliga hotellet, som byggdes 1892-93 av människor från trakten. De resande tillbringade bl a sin tid här med vandringar i naturen eller roddturer på Vättern, beledsagade av cicerongossar från bygden för att inte gå vilse. Bakom Ombergs Turisthotell kan man fortfarande stöta på trappor som byggts speciellt för att underlätta för de gäster som då bodde på hotellet att ta sig fram i naturen.

1897 stod en tillbyggnad av hotellet klar. Det antogs att säsongen skulle ge den vackra platsen ett större antal resande och gäster än tidigare och detta för att Linköping-Fogelstadbanan öppnade. Det var Turistföreningen som drev hotellet till en början.

Dagens turisthotell byggdes 1914, efter att gamla hotellet hade brunnit ned 1912.

Läs mer om Ombergs turisthotell.