Borghamns turisthotell (1939) Liden, sett från sydväst (2017)

1888 öppnades smalspåriga järnvägen mellan Vadstena och Ödeshög. Det var startskottet till turism på Omberg. 1892 invigdes Ombergs turisthotell i Alvastra, 1914 Gyllenhammars Pensionat i Borghamn, 1934 Stocklycke vandrarhem.

Tack järnvägsförbindelsen var det numera lätt för närmaste storstadsbor att ta sig till Omberg.

Borghamns turisthotell eller "Ombergspensionatet" grundades i Kronoarbetskårens f.d. officersmässa, några meter ovanför hamnbyggnationerna, dvs dagens Borghamn Strand. På denna platsen befann sig ursprungligen Göta kanalbolagets bostad för maskinisterna, dvs. ingenjörerna. Militären byggde ett större hus med inglasad veranda mot sjön.

Efter att militären hade lämnat Borghamn 1894, blev mässan först värdshus, sedan turisthotell. För att ha plats med boenden, hyrdes även övre våningen i stora annexet i hamnen.

Officersmässan hade haft en inglasad ver anda på sjösidan. Ca. 1900 kom först en dubbelvåningsveranda vid östra gaveln till, nedre delen även inglasad. Och sedan även en liknande, dock mer framstående mot sjön viud västra gaveln. Sista utförandet präglades alla vykort och minnen, som fanns i senare tider. Officersmässan hade haft en inglasad veranda på sjösidan. C

1957 lades verksamheten ned. Ett år senare lades även järnvägen till Hästholmen och Ödeshög ned. Bilturisms sekel började. Under en tid var byggnaden bostdad av lanthushållsskolans rektor, scouthem samt del av vandrarhemmet. Sist stod "Liden" tomt. 2017 avstyckades tomten samt Borghamn Strand från ekoparken. Liden såldes av Sveaskog och blev fritidshus. Nya ägarinnan håller på med renoveringen.


Liden, f.d. turisthotell, officersmässa t.o.m. 1894 [17]

(RAÄ Västerlösa 1:60, husnr. 8)
Bostadshus („Liden“, „f.d. Borghamns Turisthotell, Ombergspensionatet“),
av locklistpanelat och gulmålat timmer i en våning under tegeltak. Äldre inredning, bl.a. kakelugnar och spegeldörrar, i viss unsträckning bevarad.
Nybyggnadsår:
Regeringsbeslut: 1800talets förra hälft
RAÄ: 1870-1899
Faktiskt:

Liden, sett från sydost (2017). Foto: Bernd Beckmann Liden, sett från sydost (2017)

Liden, sett från sydväst (2017). Foto: Bernd Beckmann Liden, sett från sydväst (2017)

Liden, byggnadsdetail (2017). Foto: Bernd Beckmann Liden, byggnadsdetail (2017)

Liden, grind mot Bockavägen (2017)Foto: Bernd Beckmann Liden, grind mot Bockavägen (2017)

Liden, vägräcke vid uppfarten från hamnen (2017). Foto: Bernd Beckmann Liden, vägräcke vid uppfarten från hamnen (2017)

Liden, mot sjön (2017). Foto: Bernd Beckmann Liden, mot sjön (2017)


Utedass/Vedbod. Foto: Bernd Beckmann Utedass/Vedbod

Utedass/Vedbod [19]

Uthus (Utedass och vedbod).
med av rödfärgad träd under tegeltak.
Nybyggnadsår:
Regeringsbeslut: 1800-talet
RRAÄ: 1870-1899
Faktiskt: förmodligen ca. 1925


Ombergspensionatet (Borghamns Turisthotell) på vykort


Ombergspensionatet, Borghamns turisthotell (ca. 1900) Ombergspensionatet, Borghamns turisthotell (ca. 1900). Äldsta kända fotografin. Arkiv: Järnvägsmuseet, Gävle.

Ombergspensionatet, Borghamns turisthotell (ca. 1900) Ombergspensionatet, Borghamns turisthotell (utklipp ur bilden ovan).

En hälsning från Borghamn: Borghamns Turisthotell, 1900, arkiv Beckmann En hälsning från Borghamn. Kortet visar Borghamns Turisthotell (Ombergspensionatet), huvudbyggnaden, 1900.En hälsning från Borghamn: Ombergspensionatet, ca. 1900-1904 Vy från norra Omberg med Ombergspensionatet, ca. 1900-1904, Borghamns turisthotell.

Borghamns Turisthotell, okänt år Borghamns Turisthotell, okänt år.

	Borghamns turisthotell (ca. 1900) Borghamns turisthotell, med två sidoverandor.


	Borghamns turisthotell (1939) Borghamns turisthotell, sjösidan (1939).

	Borghamns turisthotell (1939) Borghamns turisthotell, sjösidan (1939), mest kända vykort.


En hälsning från Borghamn: Borghamns Turisthotell, Gästhuset, arkiv Beckmann En hälsning från Borghamn. Kortet visar Borghamn Turisthotellets gästhus. Okänt datum.

Borghamns Turisthotell, Gästhuset, med segelfartyg Svea. Arkiv Sjöhistoriska Museet Borghamns Turisthotell, Gästhuset, med segelfartyg Svea. Arkiv Sjöhistoriska Museet. Okänt datum.