Området vid foten av Omberg, som betecknas "Byggnadsminnet Borghamnsskolan" i regeringsbeslutet om byggnadsminneförklaring av den 1993-01-28, är Vadstena kommuns största och äldsta byggnadsminne av industriell karaktär. Förutom 22 byggnader omfattas även hela hamnen, Bockakyrkogården med beteshagen samt hundgravarna vid infarten av byggnadsminnet.

Hamnen och ursprungliga hamnbyggnader uppfördes av Göta kanalbolaget vid början av stenbrytningens s.k. storhetstid (1810-1894). Kvar från Göta kanalbolagets epok är bl.a. boningshuset "Kommendanten" ("Fortifikationshus", uppfört före 1828), smedjan (ruin, uppfört 1817) och bagarstugan (huskroppen i ytterst dåligt skick) vid gamla hamninfarten (uppförd före 1840).

Bebyggelsens och hamnens utseende idag är dock präglat mest av Borghamns tid som Kronoarbetskårens fånganstalt fr.o.m. 1842, då även Bockakyrkogården inrättades.

Området är som mest känt för Lanthushållsskolan dvs senare Borghamnsskolan, som startade sin verksamhet här i Borghamn 1923. 1997 lades verksamheten ned och flyttades till Vadstena ("Vadstena gymnasiet"). Nästa hyresgäst blev en vandrarhemverksamhet (sist "Borghamns vandrarhem & konferens") t o m 30 september 2018.

Anläggningen har bytt ägaren flera gånger. 1842 köpte staten hela platsen från Västerlösa Gård. Egendomen övergick till statliga Assi Domän AB den 1994-01-01. Av den anledningen utförde Länsstyrelsen i Östergötland nytt beslut om byggnadsminne 1995-05-15, den här gången enligt kulturminneslagen. Sist ingick hela området i ekoparken Omberg, som ägs av Sveaskog, Assi Domäns efterträdare.

I dag tillhör bara en del, dvs beteshagen med Bockakyrkogården till Ekoparken. F.d. Borghamns turisthotell styckades av som fritidsboende, medan hela hamnen, hamnbyggnationerna, gamla stenbrottet, fruktträdgården samt gamla hamninfarten med bagarstugan blev "Borghamn Strand".

Byggnadsminnet har klassificerats som ett arbetslivsmuseum sedan 2023.


Motivering till regeringsbeslutet:

Vid Borghamn intill Vättern har kalksten brutits åtminstone sedan 1100-talet och bl.a. använts till de talrika kyrkobyggena i trakten under medeltiden. Andra betydelsefulla äldre byggnadsverk där sten från Borghamn använts är Vadstena kloster och slott samt Nationalmuseum i Stockholm. Vid 1800-talets början inköptes Borghamns kalkstensbrott av Baltzar von Platen för Göta Kanalbyggets räkning. Till varje sluss i kanalen levererades 400 kubikmeter kalksten som fraktades med pråmar till Motala. Till sammanlagt 58 slussar gick det åt drygt 62 000 ton kalksten. Till byggandet av slutvärnet vid Karlsborgs fästning tvärs över Vättern skeppades över 250 000 ton kalksten från Borghamn.

Från kanalbyggets början bröts stenen dels av soldater, dels av civil arbetskraft. Så småningom blev det svårare att värva arbetskraft varför man inrättade en fångkoloni, en s.k. kronoarbetsstation, om 100 man i Borghamn.

Dessa uppförde ett flertal byggnader. Kronoarbetskåren bildades 1842 och var indelad i fyra klasser, varav en för straffade soldater. Även lösdrivare från arbetsinrättningen i Vadstena samt diverse andra fängelsekunder var intagna här. Man hade även en egen begravningsplats, Bockakyrkogården, strax väster om kolonin. Kronoarbetskåren ersattes på 1870-talet av Diciplinkompaniet, vilket slutligen upplöstes 1897. Byggnaderna stod utan användning fram till 1923, då Borghamns lanthushållsskola startade sin verksamhet här. Numera är Borghamnskolan folkhögskola.

I byggnadsminnet ingår 22 byggnader och tillhörande anläggningar i form av stenbrott, kajer, pirar, båtslip samt Bockakyrkogården med två hundgravstenar samt tillhörande markområde.


Byggnadsminnet Borghamnskolan består av följande byggnader:

Karta över Byggnadsminnet Borghamnskolan (från regeringsbeslutet) Karta över Byggnadsminnet Borghamnskolan (från regeringsbeslutet)


1. Bostadshus,f.d. kommendantbostad, av locklistpanelat och ljusgråmålat timmer under tegeltak. 1800talets förra hälft.

2. Uthus, av locklistpanelat och rödfärgat timmer under tegeltak. 1800talet.

3. Undervisningslokal av putsad och gulfärgad sten i en och en halv våning under tegeltak. Äldre inredning är i viss utsträckning bevarad.

4. Undervisningslokal i två våningar med bottenvåning av putsad och gulfärgad sten samt övervåning av locklistpanelat och ljusgulmålat timmer under tegeltak. 1800talets mitt.

5. Stora annexet, undervisingslokal (f.d. kasern) av putsad och vitfärgad sten i två våningar under tegeltak. O. 1870.

6. Uthus av putsad och vitfärgad sten i en våning under tegeltäkt pulpettak. 1800-talet.

7. Jordkällare av sten, välvd med tegeltak. 1800-talet.

8. Fiskebod av putsad och vitfärgad sten i en våning under under korrugerat eternittak. 1800-talet.

9. Fiskebod av putsad och vitfärgad sten i en våning under under tegeltak. 1800-talet.

10. F.d. tvättstuga av putsad och vitkalkad sten i en våning under under tegeltak. 1847.

11. Jordkällare av sten med tegeltak. 1800-talet.

12. F.d. smedja, ruin, av sten. 1800-talet.

13. Hönshus med fasader av rödfärgad locklistpanel. 1800talet.

14. Jordkällare av sten med tegeltak, putsade gavlar. 1800-talet.

15. Jordkällare av sten med tegeltak, putsade gavlar. 1800-talet.

16. Förråd, f.d. kolhus? Delvis ruin, av sten med pulpettak av plåt. 1800-talet.

17. Bostadshus, av locklistpanelat och gulmålat timmer i en våning under tegeltak. Äldre inredning, bl.a. kakelugnar och spegeldörrar, i viss unsträckning bevarad. 1800talets förra hälft.

18. Uthus med putsade och vitkalkade under tegeltak. 1800talets senare hälft.

19. Uthus av rödfärgad träd under tegeltak. 1800-talet.

20. Bostadshus av timmer, locklistpanelat och rödfärgat, i en våning under tegeltak. 1800-talets mitt?

21. Uthus med fasader av rödfärgat locklistpanel. 1800-talet.

22. F.d. bagarstuga av timmer, rödfärgad och locklistpanelat, i en våning under tegeltak. 1800-talet

Datumen är i linje med året för deklarationen om bevarandet. Idag vet vi mer!


Förteckning över Byggnadsminnet Borghamnskolan (från regeringsbeslutet)


En hälsning från Borghamn

Borghamns kronoarbetsstation, ca. 1880

En hälsning från Borghamn: Borghamns kronoarbetsstation, ca. 1880

En hälsning från Borghamn: Borghamns kronoarbetsstation, ca. 1880

Borghamn köptes av staten 1842 och en kronoarbetsstation inrättades. Det tog över ett decennium, innan Göta kanalbolagets gamla byggnader ersattes av nybyggnationer.

Först byggdes gamla kasernen (dagens "Omma"), sedan nya sjukhuset (dagens "Husmor") med fanjunkarlägenheten. 1878-79 var det dags för nya bageriet och köket som förlängning av gamla kasernen samt nya kasernen ("Baltzar") med polisexpedition. Dessa tre byggnader präglar bilden av Borghamn idag.

Kortet togs efter att nya kasernen uppfördes, dvs 1880 eller litet senare. Vid den här tiden pågick uppfyllning av gamla stenbrottet söder om "Kommendanten", dvs söder om där belägna jordkällare. Vi ser tydligt en entré till någon källare. Källaren är inritad i samtida kartor, dock finns antagligen inte längre kvar.

Fler vykort från Borghamn finns på Hälsningar från Borghamn.