Välkommen till att promenera på Ombergs stigar och vägar och njuta av naturen och utsikter. Som dagsbesökare vill man förmodligen bara ta korta vandringar i fin omgivning, gå en timme upp till två. Utanför dom klassiska lederna bjuder Omberg på många möjligheter till rundvandring. UpplevVadstena.se presenterar här turförslag på Omberg från norr till söder.

Turförslagen utgår från Ombergs olika samlingsplatser respektive parkeringar, t.ex. Borghamn Strand, Brottsledet, Drottning Ommas borg, Ombergsliden, Marbergens/Storpissansparkering, Höje Lilläng, Hjässatorget, Stocklycke samt Almalyckan och följer markerade leder, skogsvägar och enstaka stigar. Det finns rastplats, vindskydd, grillplats och torrtoa vid olika platser och utmed vägen. Vällkommen på Omberg - året runt.

Rundvandringsförslag är själva inte markerade eller skyltade. För att kunna orientera sig har vi skapat en översiktskarta samt en karta till varje enskilt turförslag, båda online (uMap) och som utskriftsversion [pdf]. Använder du uMap-versionen i din mobil, kan du aktivera din position och centrera kartan på denna.

Mobiltäckningen varierar dock på Omberg och det finns områden med dålig och även utan täckning. Sådana ställen är t.ex. Surmossen, Stocklycke och vissa platser i Borghamn. Gör dig bekannt med turen innan du startar, ta med en kartutskrift för säkerhetens skull. En A4-utskrift vägar bar 5 gram. UpplevVadstenas kartor är aktuella och exakta.


Observera!: Respektera naturen, djur och växter!
Plocka inga växter i naturreservaten (gäller även ramslök)!
Lämna inte stigarna!
Håll sällskapsdjur kopplade!
Lämna inget skräp i naturen!
Stifta bekantskap med Allemansrätten!
Parkera bilen endast på markerade parkeringsplatser!
För bilar är Norra Sjövägen enkelriktad mot Borghamn. Se upp för mötande cyklister.
Vallgatan endast öppen för boende.Rundvandringar med Borghamn Strand som utgångspunkt

Borghamn Strand är det historiska Borghamn och byggnadsminne, grundat av Göta kanalbolaget vid början av stenbrytningens storhetstid (1810-1827).

Borghamnsrunda, mellanstor  ⋅  "Marialeden"


Borghamnsrunda
Mellanstor: 3,4 km. Beräknad tid 1 h 15 min, begränsad barnvagnsvänlig

Borghamnsrunda

Sten födde Borghamn, kulturhistorisk vandring i stenbrytningens spår. Foto: Bernd Beckmann Vid Strandstigen


Promenaden är mellanstor och passerar Vätterns strand och Borghamnskärret via Strandstigen. I Bårstad rundar man f.d. Bårstadbrottet. Sträckan fortsätter genom byn och förbi Svängen. Sedan går man upp motionsslingan till Steneborg. Här kan man ta en avstickare till Marsabäckens vattenfall vid Ombergs förkastning. Via Brottsledet och Bockavägen kommer man tillbaka till Borghamns Strand.

Vill man gå en längre sträcka, kan man efter Bårstabrottet fortsätta på Hovanäsvägen till Östgöta Dals hembygdsgård på Hovanäset (1,6 km t.o.r., 30 min).

Faciliteter:

 • Borghamn Strand: Hotell, vandrarhem, hamncafé, InfoPoint, grillplats, picknickbord, informationstavla, WC, dricksvatten, kajak-uthyrning (via Woods & Water), kundparkering, ställplatser för husbilar
 • Hamninfarten: kommunal besöksparkering, informationtavla
 • Strandstigen: Vindskydd, grillplats
 • Brottsledet: Informationstavla, parkering
 • Vattenverket: Informationstavla

uMappdf


"Marialeden"
10,3 km (alt. 15 km). Beräknad tid 3 1/2 h (alt. 5 h)

Marialeden: Hl. Hjärtas kloster

"Marialeden" är en kortare endagsvandring på ca 10,5 km som går från Borghamn genom Ombergs vackra ekopark och förbi Mariadöttrarnas kloster - Heliga Hjärtas kloster, Ombergsliden, Västra Väggar och Drottning Ommas borg.

Vill man vandra en timme till, följer man efter Svartsvall Ombergsleden och sedan avtagsvägen och stigen till Hälle källor och sedan Norra Sjövägen mot Västra väggar.

Observera!: "Marialeden" - en f.d. pilgrimsled - har ingen egen märkning. På Ombergs nordvästra sidan följer Marialeden Ombergsleden med sina orange markeringar. Följ UpplevVadstenas kartor noggrant eller använd vägbeskrivningen.

Alternativ startpunkt till vandring på "Mariarundan" är Ombergslidens parkering.

Faciliteter:

 • Borghamn Strand: Hotell, vandrarhem, hamncafé, InfoPoint, grillplats, picknickbord, informationstavla, WC, dricksvatten, kajak-uthyrning (via Woods & Water), kundparkering, ställplatser för husbilar
 • Hamninfarten: kommunal besöksparkering, informationtavla
 • Ombergsliden: Picknickbord, informationstavla, torrtoa
 • Ombergslidens Mountain Lodge: Grillplats, picknickbord
 • Västra väggar: Informationstavla, picknickbord, torrtoa
 • Drottning Ommas borg: Picknickbord, informationstavla, mindre parkering, torrtoa
 • Brottsledet: Informationstavla, parkering

uMappdfvägbeskrivning.


Rundvandringar med Drottning Ommas Borg som utgångspunkt

Drottning Ommas Borg är Ombergs nordligaste fornborg från folkvandringstiden och har varit Omberghärskarinnans boställe.

Borghamns motionsslinga (Ommaspåret)  ⋅  Ombergs norra runda


Borghamns motionsslinga (Ommaspåret)
1,7 km, barnvagnsvänlig

Borghamns motionsslinga (Ommaspåret) - Profile

Ommaspåret är ett ca. 1,7 km lång f.d. eljusspår nedanför Marsafällan, mellan Drottning Ommas borg och Steneborg. Slingan passerar även Mormorskällan, Borghamns kalkstenbrott och Brottsledet. Belysningen nedmonterades pga stormskador.

Obs! Övre slingan mellan Borg och Brottsledet har bökats upp av vildsvin samt att vattnet från Mormorskällan rinner längs spåret.

Faciliteter:

 • Brottsledet: Informationstavla, parkering
 • Drottning Ommas borg: Picknickbord, informationstavla, torrtoa, mindre parkering

Alternativ startpunkt: Brottsledet

uMappdf


Ombergs norra runda
7,7 km. Beräknad tid 2 1/2 h.

Ombergs norra runda


Ombergs norra runda följer Ombergs nordöstra förkastning för att sedan ta sig upp på berget genom och förbi ett hålvägssystem. Sedan korsar vi berget förbi Swartzvall och kommer till Västra väggar, där berget stupar ner i sjön. Ombergsleden guidar oss tillbaka till Drottning Ommas borg, Brottsledet och Borghamn Strand.

Faciliteter:

 • Brottsledet: Informationstavla, parkering
 • Västra väggar: Informationstavla, picknickbord, torrtoa, mindre parkering
 • Drottning Ommas borg: Picknickbord, informationstavla, mindre parkering, torrtoa

Alternativ startpunkt: Brottsledet

uMappdfRundvandringar med Brottsledet som utgångspunkt

Brottsledet var djurgårdepokens nordligaste grind i gärdsgården, som inhägnade Omberg och Dags Mosse från början av 1600-talet till 1806. Grinden passerades av Långebergsvägen, dvs tidigare landsvägen över berget mellan Rögslösa/Västerlösa i norr och Höje/Stocklycke i söder.

"Gretas trädgård"  ⋅  "Marsasläpanrunda"  ⋅  "Drottning Ommas led"


Naturstig till Gretas trädgård
3,5 km. Beräknad tid 1 h 15 min

Naturstig till Björkens lycka och Gretas trädgård på norra Omberg.
Se Ombergs vandringsleder och naturstigar.

"Marsasläpanrunda"
4,4 km. Beräknad tid 1 h 30 min

Marsasläpanrunda


Turen börjar nedanför Ombergs nordöstra förkastning för att sedan stiga över förkastningen upp på Omberg och följa den till Nyhaga, där sveaskogen slutar. Där går du till vänster ner till Nyhaga och Ekhaga. Följ sedan "järnvägen" mot Borghamn, en kort sträcka på motionsslingan och Svängavägen tillbaka till Brottsledet.

Alternativ startpunkt till "Marsasläpanrunda" är Ekhaga gård (privat parkering bredvid f.d. järnvägsvallen). Passera Nyhaga och och klättra upp rakt fram på berget. Fortsätt till höger längs förkastningen.

Faciliteter:

 • Brottsledet: Informationstavla, parkering

uMappdf


"Drottning Ommas led"
5,6 km. Beräknad tid 2 h

Drottning Ommas led


"Drottning Ommas Led" är ett förslag till ny citatled på norra Omberg. Rundleden börjar och slutar vid Drottning Ommas borg alternativt Brottsledet. Från Drottnings Ommas borg följer man nedra delen av motionslingan "Ommaspåret" och byter vid Brottsledet till övre slingan och fortsätter mot Steneborg, Marsasläpan. Sedan tar man sig över och förbi Ombergs östra förkastning mot Nyhaga. När stigen lämnar Ekoparken går man rakt fram och sedan till höger, följer skogsvägen upp till Vallgatan på en höjd av ca. 240 m över havet. Sträckan dit bjuder på utsikter över slätten till Rogslösa och Tåkern.

Obs! Skogsavverkning på Skogsbys ägor har även röjd lilla stigen mot skogsbilsvägen till Vallgatan. Gå rakt fram och bredvid skogsbilsvägen tills du kan lätt växla över till den.

Obs! Pga skogsavverkning på Skogsbys ägor är skogsbilsvägen till Vallgatan hårt drabbad av fordon och lerig. Det rekommenderas inte att gå den sträckann tills den är återställd.

Från Vallgatan fortsätter sträckan rakt fram på Rävabovägen. Ta första avtagsvägen till höger (f.d. Långebergsvägen) och promenera över berget. Sedan följer man Ombergsleden/Östgötaleden genom skogen och öppen mark mot Borghamn. Sist befinnar man sig på Vallgatan och går "Liden" (dvs backen) ned till Drottning Ommas borg, Ombergs härrskarinnans boställe. Njut av utsikten över Vättern mot Västra Götaland. Ta fortsättningsvis nedre delen av "Ommaspåret", om du vill komma till Brottsledet.

"Leden" delas på två avsnitt med Sveaskogs norra MTB-led. Vid östra förkastningen handlar det om en kort sträcka. Avsnittet mellan Vallgatan och Ombergsleden/Östgötaleden är längre dock till största delen ganska bred. Det finns knappast någon fara att krocka med en MTB-cyklist.

Faciliteter:

 • Brottsledet: Informationstavla, parkering
 • Drottning Ommas borg: Picknickbord, informationstavla, torrtoa, mindre parkering

uMappdf


Rundvandringar med Ombergsliden som utgångspunkt

"Orkidéstigen"  ⋅  Ostmossen-Ombergsliden runda  ⋅  Ombergslidenrunda


Orkidéstigen
2 km. Beräknad tid 40 min

Naturstig genom Omberglidens naturreservat och orkidéernas rike.
Se Ombergs vandringsleder och naturstigar.

Ostmossen-Ombergsliden runda
4,2 km. Beräknad tid 1 h 20 min.

Ostmossen-Ombergsliden runda


En runda, som passar Hl. Hjärtas klostrets gäster samt dagsbesökare på Omberg. Ta i början gärna en sväng genom naturreservatet och följ sedan vägen mot Väversunda förbi Hl. Hjärtas kloster och Karlsgården. Efter Karlsgården sväng till höger på Ostmossevägen, en f.d. motorbacke. Ostmossens naturreservat ligger till vänster och höger. Till höger syns även gamla vägen till Swartzvall. Uppe på berget sväng återigen till höger och följ Vallgatan en kort sträcka. Direkt innan korsningen med Ombergsleden (Omberg runt/Östgötaleden) avgår till höger vägen tillbaka till Ombergsliden. Ta gärna avstickaren till Mountain Lodge och njut av utsikten över slätten och Tåkern.

I Ostmossen finns en mycket rik fjärilsfauna och ett av Östergötlands förnämsta kalkkärr. På våren blommar gullvivor vackert i hagmarkerna. I de kalkrika, men näringsfattiga, kärrmarkerna vid Ombergsliden är växternas mångfald och skönhet slående. Här kan du njuta av talrika orkidéer, däribland den ovanliga luktsporren.

Faciliteter:

 • Ostmossen: Informationstavla, mindre parkering
 • Ombergliden: Picknickbord, informationstavla, torrtoa (rullstolanpassad), parkering
 • Ombergslidens Mountain Lodge: Grillplats, picknickbord

uMappdf

Ostmossens naturreservat
Omberglidens naturreservat

Ombergslidenrunda
4,6 km. Beräknad tid 1 h 30 min.

Marialeden: Hl. Hjärtas kloster Hl. Hjärtas kloster


En runda, som passar Hl. Hjärtas klostrets gäster samt dagsbesökare. Vägen upp berget vid Ombergsliden är något brant. Ta gärna en paus vid Ombergslidens Mountain Lodge och njuta av utsikten över slätten och Tåkern. Efter ankomsten på Vallgatan ta nästa avtagsvägen till höger, som leder ned till Nyhaga och Ekhaga. Följ sedan vägen till Djurkälla Gård och fortsätter efter gården mot Hl. Hjärtas kloster och vidare till Ombergslidens parkering

Man kommer lättare upp på berget och man tar vägen från Nyhaga till Vallgatan, dvs. går motsols. Skogsbruket har dock skapat några stickspår, som kan vilseleda vandraren. Följ UpplevVadstenas karta.

Faciliteter:

 • Ombergliden: Picknickbord, informationstavla, torrtoa (rullstolanpassad), parkering
 • Ombergslidens Mountain Lodge: Grillplats, picknickbord

uMappdf


Rundvandringar med Storpissans/Marbergens parkering som utgångspunkt

Marbergenrunda

Marbergenrunda
4,4 km. Beräknad tid 1 1/2 h

Marbergenrunda


Marbergenrunda

Startpunkten är litet dold på Surmossevägen mellan Sjövägen och Vallgatan. Stigen upp till Ombergs mest spännande utsiktsplats är ganska brant. Därför tar turen en bekvämare väg förbi Surmossen, en kort sträcka över Vallgatan och sedan genom skog, öppen mark och Ragelskärr, tills man står vid branten och kan njuta av den spektakulära utsikten över Storpissans naturreservat samt Vättern mot Västra Götaland. Det är bara en kort sträcka tillbaka till parkeringen, dock som sagt brant.

Faciliteter:

 • Marbergens/Storpissans parkering: Picknickbord, grillplats, parkering
 • Surmossvägen: informationstavla

uMappdf


Rundvandringar med Höje Lillängs parkering som utgångspunkt

Höje Lilläng hyser Ombergs finaste ängsflora. Här återskapar Sveaskog tillsammans med Länsstyrelsen i Östergötland de forna ängsmarkerna genom traditionell slåtter och bete.

Lilla Höje rundan  ⋅  Stora Höje rundan  ⋅  Renstadsfällanrunda


Lilla Höje rundan
2,8 km. Beräknad tid mindre än 1 h, barnvagnsvänlig

Träd vid Höje Lilläng


Promenaden går motosols runt Höje och följer Turistvägen, Vallgatan, Tillyvägen, Bastavägen tills man svänger in mot Höje och kommer förbi Höje Gård tillbaka till Höje Lillängs parkeringen. En solig promenad. Inga kraftiga backar eller konstigheter.

Faciliteter:

 • Höje Lilläng parkering: Torrtoa, parkering
 • Höje Lilläng: Grillplats, picknickbord

uMappdf

Stora Höje rundan
3,6 km. Beräknad tid 1 h

Stora Höje rundan


Promenaden går motosols runt Höje och följer Turistvägen, Vallgatan, Tillyvägen, Bastavägen och sedan Nyhagenvägen till Nyhagenkärret. Där svänger man till vänster på Ombergsleden (Omberg runt leden/ Östgötaleden) och fortsätter genom skogen till Höje Lilläng och tillbaka till parkeringen. Inga kraftiga backar eller konstigheter.
Vill ni gå med barnvagn, ta lilla Höjerundan (2,8 km) istället.

Faciliteter:

 • Höje Lilläng parkering: Torrtoa, parkering
 • Höje Lilläng: Grillplats, picknickbord

uMappdf

Renstadsfällanrunda
7 km. Beräknad tid 2 1/2 h.

Renstadsfällanrunda

Renstadsfällan. Foto: Bernd Beckmann Renstadsfällan


Renstadsfällan är en blomsterrik naturbetesmark där gullvivorna blommar om sommaren. Vägen dit börjar vid korsningen Vallgatan/Turistvägen. Vid Makersbergen har man bra utsikt över Dags Mosse och slätten. Efter Renstadfällan möter man Vallgatan. Rakt fram kommer man till Ragels kärr, därifrån Storpissans bäck rinner mot Vättern. Ta stigen till vänster. Den leder tillbaka till Vallgatan.Vid korsningen med Surmossvägen ta stigen rakt fram förbi Elva bokar till Tillyvägen. Höje ligger till vänster och dit kommer Du via Tillyvägen, Bastavägen och genvägen genom Höje.

Man kan man förkorta rundan något om man tar Vallgatan direkt tillbaka till Höje.

Faciliteter:

 • Höje Lilläng parkering: Torrtoa, parkering
 • Höje Lilläng: Grillplats, picknickbord
 • Makersbergen: Vindskydd, grillplats
 • Renstadsfällan: Bänkar (nedanför gamla rastplatsen)

uMappdf


Rundvandringar med Hjässatorget som utgångspunkt

Lilla Hjässarundan  ⋅  Skogsslingan  ⋅  Genom skog och kärr (stora skogsrundan)  ⋅  Över Ombergs södra klinten


Skogsslingan
2 km. Beräknad tid 40 min - 1 h 30 min

Naturstig med 45 olika trädslag och buskar att beskåda.
Se Ombergs vandringsleder och naturstigar.

Lilla Hjässarundan
2 km. Beräknad tid 1 h

Lilla Hjässarundan


Kortaste vägen upp till Hjässan startar går direkt upp från Hjässatorget, är dock brant och saknar all fascination. Turförslaget leder genom skog och Skjutbanevägen till Hjässans södra sida, därifrån man har en enklare uppstig med utsikter tills man kommer till Hjässans platå och kan se över slätten och Vättern. En mur begränsar Hjässaborgen, Ombergs största fornborg. En stig följer muren tills man tar huvudvägen tillbaka till parkeringen.

Faciliteter:

 • Hjässatorget: vindskydd med grillplats, picknickbord, informationstavlor, torrtoa (rullstolanpassad), parkering
 • Skjutbanevägen/Klintvägen: Vindskydd med grillplats
 • Hjässan: Utsiktstorn, picknickbord

uMappdf

Genom skog och kärr (stora skogsrundan)
3,5 km. Beräknad tid 1 h

Mörkahålkärret vid Älvarumsleden


En uppskattad rundslinga som följer sista biten av Skogsslingan (Träd och buskar), passerar Ombergs (Sveriges) högsta gran, följer Bastavägen samt Tillyvägen till och med Mörkahålkärrets naturreservat. Genom reservatet leder spänger och sista biten går genom skogen tillbaka till Hjässatorget.

Faciliteter:

 • Hjässatorget: vindskydd med grillplats, picknickbord, informationstavlor, torrtoa (rullstolanpassad), parkering
 • Tillyvägen, korsning med Gröna Vägen: Picknickbord
 • Mörkahålkärret: Informationstavlor

uMappdf

Över Ombergs södra klinten
3,9 km. Beräknad tid 1 h 20 min.

Över Ombergs södra klinten: Klintvägen


Från Hjässatorget tar man Turistvägen en kort bit och följer sedan skogsvägen till höger och fortsätter på Nyhagenvägen förbi Nyhagenkärret till vändplatsen. Därifrån går en stig upp och över berget. Fortsätt på Klintvägen och Skjutbanevägen.Från Skjutbanevägen går en stig genom skogen tillbaka till Hjässatorget.

Faciliteter:

 • Hjässatorget: vindskydd med grillplats, picknickbord, informationstavlor, torrtoa (rullstolanpassad), parkering
 • Stora Klint: Utsiktsplats, vindskydd ("Emerge"), picknickbord, grillplats, torrtoa
 • Skjutbanevägen/Klintvägen: Vindskydd med grillplats

uMappdf


Rundvandringar med Stocklycke som utgångspunkt

Bokskogsrundan  ⋅  Bokskogsstigen  ⋅  Hjässarundan  ⋅  Omberg och istiden  ⋅  Stocklyckerunda


Bokskogsstigen
600 m. Beräknad tid 15 min

Naturstig. Barnvagnsvänlig, anpassad för synskadade.
Se Ombergs vandringsleder och naturstigar.

Omberg och istiden
2/2,3 km Beräknad tid 45 min

Naturstig. Upptäck hur istiden formade Ombergs landskap.
Se Ombergs vandringsleder och naturstigar.

Stocklyckerunda
2,8 km. Beräknad tid 1 h. Barnvagnsvänlig.

Stocklyckerunda


En lätt runda runt Stocklycke äng och bokskogen nedanför Hjässan. I stället för att gå direkt från parkeringen över rullstenåsen kan man ta gamla naturstigen genom ravinen bredvid.

Faciliteter:

 • Stocklycke vandrarhem och café: Vandrarhem, café
 • Stocklycke Ekoparkcenter: Grillplats, picknickbord, torrtoa (rullstolanpassad), informationstavlor, parkering, ställplatser och service för husbilar
 • Stocklycke hamn: Vindskydd med grillplats, grillplats, torrtoa, parkering, ställplatser för husbilar

uMappdf

Bokskogsrundan
3,8 km. Beräknad tid 1 1/4 h. Barnvagnsvänlig.

Bokskogsstigen


Turen passerar bokskogen vid Stocklycke, Tillyvägen och Bastavägen mot f.d. skogsskolan i Höje och följer sedan raka vägen tillbaka genom skogen och Mörkahålkärrets naturreservat.

Faciliteter:

 • Stocklycke vandrarhem och café: Vandrarhem, café
 • Stocklycke Ekoparkcenter: Grillplats, picknickbord, torrtoa (rullstolanpassad), informationstavlor, parkering, ställplatser och service för husbilar
 • Bokskogen: Två picknickbord (bakom vandrarhemmet, bakom första bron vid Tillyvägen)
 • Tillyvägen, korsning med Gröna Vägen: Picknickbord

uMappdf

Hjässarundan
4,1 km (alt. 4,0 km). Beräknad tid 1 1/2 h.

Utsiktstorn på Hjässan Foto: Jim Löfgren

Höst vid dammen i Mörkahålkärret

Turförslaget är 2 km kortare än Ellen Keys led och lättare att gå. Kan även passa barnvagnar. Turen startar vid "Dödisgropen" och leder genom bokskogen ovanför Södra Sjövägen. Från Skjutbanevägen följer man Ellen Keys led upp på Hjässan och via Hjässatorget och Mörkahålkärrets naturreservat tillbaka till Stocklycke.

Faciliteter:

 • Stocklycke vandrarhem och café: Vandrarhem, café
 • Stocklycke Ekoparkcenter: Grillplats, picknickbord, torrtoa (rullstolanpassad), informationstavlor, parkering, ställplatser och service för husbilar
 • Hjässan: Utsiktstorn, picknickbord
 • Hjässatorget: vindskydd med grillplats, picknickbord, informationstavlor, torrtoa, parkering
 • Bokskogen: Tre picknickbord (bakom vandrarhemmet, bakom första bron vid Tillyvägen, ett på övre bron över Stocklyckebäcken)

uMappdf


Rundvandringar med Almalyckan/Alvastra som utgångspunkt

Över Ombergs södra klinten  ⋅  Runt Ombergs södra klinten  ⋅  Hjässarunda


Över Ombergs södra klinten
4,3 km. Beräknad tid 1 1/2 h.

Klintvägen: Vindskydd 'Emerge'


Runt Ombergs södra klinten: Vinskyddet 'Emerge'

Från Alvastra följer man Ellen Keys led förbi slukrännorna och stiger upp på Omberg och följer sedan Klintvägen upp till 210 m höjd vid klinterna. När Klintvägen upphör går turen längs en smal stig och nedåt mot Nyhagenkärret. Sist tar man Östgötaleden (Omberg Runt) leden i solen förbi Ombergs södra förkastning tillbaka till Alvastra.

Faciliteter:

 • Ombergs Turisthotell: Hotell, restaurang
 • Almalyckan: Vindskydd med grillplats, picknickbord, informationstavlor, parkering, torrtoa (rullstolanpassad), parkering, ställplatser för husbilar
 • Stora Klint: Utsiktsplats, vindskydd ("Emerge"), picknickbord, grillplats, torrtoa

uMappdf

Runt Ombergs södra klinten
4,4 km. Beräknad tid 1 h 20 min.

Vid Ombergs södra förkastning


Följ Ombergsleden österut och kommer upp över Ombergs södra förkastning till Nyhagenkärret. Därifrån är det en bekväm promenad via Nyhagenvägen, Skjutbanevägen och en del av Klintvägen tillbaka till Almalyckan.

Ta gärna en avstickare till Ombergs (Sveriges) högsta gran 200 m t.o.r. Tid 10 min. Hittar du träden?

Faciliteter:

 • Ombergs Turisthotell: Hotell, restaurang
 • Almalyckan: Vindskydd med grillplats, picknickbord, informationstavlor, parkering, torrtoa (rullstolanpassad), parkering, ställplatser för husbilar
 • Skjutbanevägen/Klintvägen: Vindskydd med grillplats

uMappdf

Hjässarunda
4,8 km. Beräknad tid 1 3/4 h.

Hjässarunda


Från Alvastra följer man Ellen Keys led förbi slukrännorna och stiger upp på Omberg och vidare till Hjässan. Här har man en bra utsikt över berget, slätten och Vättern mot Västra Götland. Turen fortsätter ner till Hjässatorget och en kort bit längs Turistvägen. Sen tar man skogsvägen och Nyhagenvägen och följer sedan Östgötaleden (Omberg Runt) leden i solen förbi Ombergs södra förkastning tillbaka till Almalyckan.

Faciliteter:

 • Ombergs Turisthotell: Hotell, restaurang
 • Almalyckan: Vindskydd med grillplats, picknickbord, informationstavlor, parkering, torrtoa (rullstolanpassad), parkering, ställplatser för husbilar
 • Hjässan: Utsiktstorn, picknickbord
 • Hjässatorget: vindskydd med grillplats, picknickbord, informationstavlor, torrtoa (rullstolanpassad), parkering

uMappdf


Detaljkartor

Borghamn / Norra Omberg

Helskärmsläge

Detaljkartan visar alla vägar och stigar mellan Borghamn Strand och Brottsledet samt Drottning Ommas borg.

Direkta vägen från Borghamn Strand förbi Bockakyrkogården till Drottning Ommas borg är brant och man måste hålla sig i rep. Vandrare rekommenderas att följa Östgötaleden via Bockavägen, Brottsledet och motionsslingan.

Faciliteter:

 • Borghamn Strand: Hotell, vandrarhem, camping, hamncafé, InfoPoint, grillplats, picknickbord, informationstavlor, WC, ställplatser för husbilar, gästparkeringar
 • Drottning Ommas borg: Picknickbord, informationstavla, mindre parkering, torrtoa
 • Brottsledet: Parkering, informationstavla
 • Woods & Water: Kajak uthyrning (vid Borghamn Strand)

Stocklycke

Helskärmsläge

Faciliteter:

 • Stocklycke vandrarhem & café: Boende, café
 • Stocklycke Ekoparkcenter: Grillplats, picknickbord, torrtoa (rullstolanpassad), informationstavlor, parkering, ställplatser och service för husbilar

Alvastra

Helskärmsläge

Faciliteter:

 • Ombergs Turisthotell: Boende, restaurang, gästparkering
 • Almalyckan: Vindskydd med grillplats, picknickbord, informationstavlor, parkering, torrtoa (rullstolanpassad), parkering, ställplatser för husbilar