Uthus, sett från nordväst (2017 Uthus, sett från nordväst (2017)

Uthus [2]

(RAÄ Västerlösa 1:68, husnr. 8)
av locklistpanelat och rödfärgat timmer under tegeltak.
Nybyggnadsår:
Regeringsbeslut: 1800talet
RAÄ: 1800-1899
Faktiskt: efter 1810

Uthus, sett från nordost (2017). Foto: Bernd Beckmann Uthus, sett från nordost (2017)

Uthus, sett från sydväst (2017). Foto: Bernd Beckmann Uthus, sett från sydväst (2017)


Löjtnanten (2017) "Gymnasiet", Borghamnsskolans gymnastikhus (2017)

"Gymnasiet", f.d. Borghamnsskolans gymnastikhus

Nybyggnadsår: 1985
Tidigare beteckning: "Löjtnanten"


Fähus (2017) Fähus (2017)

Fähus/Hönshus [13]

(RAÄ Västerlösa 1:68, husnr. 9002, Hönshus)
med fasader av rödfärgat bocklistpanel.
Nybyggnadsår:
Regeringsbeslut: 1800talet
RAÄ: 1800-1899
Faktiskt: 1940talet


Stora hamnvaktstugan (2017) Hamnvaktarbostad (2017)

Hamnvaktarbostad [20]

(RAÄ Västerlösa 1:68, husnr. 12)
Bostadshus av timmer, locklistpanelat och rödfärgat, i en våning under tegeltak.
Nybyggnadsår:
Regeringsbeslut: 1800-talets mitt?
RAÄ: 1840-1859
Faktiskt:


Lilla hamnvaktstugan (2017) Lilla hamnvaktstugan (2017)

Lilla hamnvaktstugan

Nybyggnadsår:

Aktuell(t) beteckning/namn: Lillstugan


F.d. bagarstuga, sett från Sjövägen. Foto: Bernd Beckmann F.d. bagarstuga, sett från Sjövägen

Bagarstugans takpannor. Foto: Bernd Beckmann Bagarstugans takpannor

F.d. bagarstuga. Foto: Bernd Beckmann F.d. bagarstuga, sett från hamninfarten (väster)

F.d. bagarstuga [22]

(RAÄ Västerlösa 1:68, husnr. 13, F.d. bagarstuga)
F.d. bagarstuga av timmer, rödfärgad och locklistpanelat, i en våning under tegeltak.
Nybyggnadsår:
Regeringsbeslut: 1800-talet
RAÄ: 1800-1899
Faktiskt: 1810-1849


Uthus vid fruktträdgården. Foto: Bernd Beckmann Uthus vid fruktträdgården

Uthus vid fruktträdgården. Foto: Bernd Beckmann Uthus vid fruktträdgården

Uthus vid fruktträdgården [21]

(RAÄ Västerlösa 1:68, husnr. 17, Uthus)
Uthus med fasader av rödfärgat locklistpanel.
Nybyggnadsår:
Regeringsbeslut: 1800-talet
RAÄ: 1800-1899
Faktiskt:


Förråd, f.d.stall?. Foto: Bernd Beckmann Förråd, f.d.stall?

Förråd, f.d.stall?. Foto: Bernd Beckmann Förråd, f.d.stall?

Förråd, f.d.stall? [16]

(RAÄ Västerlösa 1:68, husnr. 9004, Bod)
Förråd, f.d. kolhus? Delvis ruin, av sten med pulpettak av plåt.
Nybyggnadsår:
Regeringsbeslut: 1800-talet
RAÄ: 1800-1899
Faktiskt:


Smedjan. Foto: Bernd Beckmann Smedjan

F.d. smedja med kolhus [12]

(RAÄ Västerlösa 1:68, husnr. 15, F.d. smedja)
Ruin, av sten.
Nybyggnadsår:
Regeringsbeslut: 1800-talet
RAÄ: 1800-1899
Faktiskt: 1817


Likboden/Vedboden. Foto: Bernd Beckmann Likboden/Vedboden

Likboden/Vedboden [6]

(RAÄ Västerlösa 1:68, husnr. 16, Uthus)
Uthus av putsad och vitfärgad sten i en våning under tegeltäkt pulpettak.
Nybyggnadsår:
Regeringsbeslut: 1800-talet
RAÄ: 1800-1899
Faktiskt:


Fiskebod. Foto: Bernd Beckmann Fiskebod

Fiskebod [8]

(RAÄ Västerlösa 1:68, husnr. 9, F.d. Fiskebod)
Fiskebod av putsad och vitfärgad sten i en väning under under korrugerat eternittak.
Nybyggnadsår:
Regeringsbeslut: 1800-talet
RAÄ: 1800-1899
Faktiskt:


Vaktmästarebostad. Foto: Bernd Beckmann Vaktmästarebostad

Vaktmästarebostad

Nybyggnadsår:
Faktiskt:


Ruin efter kalkugn. Foto: Bernd Beckmann

Ruin efter kalkugn

Nybyggnadsår:
Faktiskt:


Kalkstentrappa

Nybyggnadsår:
Faktiskt:


Båtslip. Foto: Bernd Beckmann Båtslip

Båtslip. Foto: Bernd Beckmann Båtslip

Båtslip

Nybyggnadsår:
Faktiskt: ca. 1930/40talet