Jakob Berzelius - Den svenska kemins fader

Jöns Jakob Berzelius (1779-1848) var en svensk läkare och kemist. Han anses vara den moderna kemins fader.

Berzelius införde det kemiska symbolspråket med bokstäverna för de kemiska grundämnena och bestämde för första gången exakt ett stort antal av grundämnenas atommassor. Berzelius utvecklade den första modellen för att förstå elektrolys och ämnesomvandlingar genom att anta att varje partikel har en positiv och en negativ laddning (dualistisk teori).

Han upptäckte grundämnena cerium, selen och torium, andra grundämnen representerades av honom för första gången i elementär form (kisel, zirkonium, titan, tantal, vanadium).

Han föddes den 20 augusti 1779 på södra gården i Väversunda (dagens Berzeliusgården), i den sydvästligaste delen av nuvarande Vadstena kommun.

I Väversunda kyrkas vapenhus hade det i flera år funnits en liten utställning om Berzelius. Denna kompletterades av Östgöta Dal ek. förening med ytterligare exponater från Fenomenagasinet i Linköping sedan Östgötadagarna 2022 visats i Väversunda församlingshem tillsammans med en kortfilm om Berzelius liv och arbete. Vadstena kommun.

Sommar 2023 är öppen utställningen öppen dagligen kl. 9-18 (1/5-31/8, samma tider som Väversunda kyrka).

Ett besök rekommenderas inte bara för vuxna, utan i ännu högre grad för barn i skolåldern.


Aktuell utställning i bild
Väversunda församlingshem: Jacob Berzelius (Höstlov 30/10-5/11)

Berzelius-utställning

Berzelius-utställning

Berzelius-utställning

Berzelius-utställning

Berzelius-utställning


Jacob Berzelius - den store kemisten (Trailer till filmen)Jacob Berzelius, en eldsjäl i vetenskapens tjänst

Förutom att systematisera kemin på ett lättfattligt sätt, med ett symbolsystem som tex H2O, C, Fe, osv, upptäckte han hela fem nya grundämnen; cerium, selen, kisel, zirkonium, torium. Han anses vara en av världens främsta kemister, men i förhållande till sin storhet är han nog Sveriges mest okända kändis. Hans födelseplats; Väversunda södergård, är idag privatägd. En minnessten från 1879 finns vid huset och en liten mini utställning om Berzelius finns att se i Väversunda kyrkas vapenhus (öppet dagligen 1. maj t.o.m. 31. augusti kl. 9.00-18.00).

Filmen producerades av Suntower Entertainment Group.