Ekopark Ombergs cykelleder

Sveaskog - ansvarig för Ekoparken Omberg - har skapat två MTB-slingor, en på norra sidan av berget med start och mål vid Ommaborgen(5,4 km) och en på södra sidan med start och mål i Stocklycke (12,8 km alt. 9,2 km).

Vägarna går motsols via korta asfaltsträckor, skogsvägar, röjda stigar och enstaka leder. Observera att lederna delas med gående – visa hänsyn och lämna företräde!

Obs! Ny dragning av södra leden vid S Sjövägen (södergående/norrgående) samt förbi Stora Klinten (2023).

Ekopark Ombergs cykelleder [pdf]

Obs! Vi rekommenderar att använda UpplevVadstenas kartor nedan - online och pdf eller i cykeldatorn (gpx)! Ledbeskrivningar finns på uMap.

Cykelled Norr

Ekopark Ombergs cykelleder

 

Cykelled Norr - Profiler

bikemap  ⋅  uMap  ⋅  gpx  ⋅  pdf

Cykelled Söder

Ekopark Ombergs cykelleder

 

Cykelled söder, korta rundan - Profiler Korta rundan

Cykelled söder, långa rundan - Profiler Långa rundan

uMap  ⋅  pdf
Korta rundan: bikemap  ⋅  gpx
Långa rundan: bikemap  ⋅  gpx


Regionala cykelleder

Vättern-Sommenleden

   374 km (Huvudsträckning inom Småland/Östergötland)

Anlagd 1984/1997
Alternativ: Gränna–Visingsö 25 km
Mycket tydlig skyltning med röda skyltar, även genom tätorter.
90 % belagda vägar.
Delsträcka Bårstad-Häckenäs-Örberga inom Vadstena kommun grusbelagd. Sträckningen Vadstena– Gränna gemensam med Runt Vättern-leden.
Anslutningar i N och SO till Sverigeleden

OpenCycleMap

Obs!: OSM cykelkartan visar Vättern-Sommenleden endast mellan Väderstad, Vadstena, Skännninge och Mjölby.

Runt Vättern-leden

   410 km (Huvudsträckning: Runt sjön Vättern, Askersund–Motala–Vadstena– Ödeshög–Gränna–Jönköping–Habo–Hjo–Forsvik)

Anlagd 2000
Alternativ: Anslutningsleder från ett antal startpunkter –
Hargebaden, Medevi, Tidaholm, Karlsborg, Olshammar och Mullsjö/Ryfors 80 km.
Mycket tydlig skyltning (blå skyltar)
75 % belagda vägar.
Delsträcka Bårstad-Häckenäs-Örberga inom Vadstena kommun grusbelagd.
Runt Vättern-leden tangerar tre andra ledsystem: Västgötaleden i väster, Vättern-Sommenleden i sydost och Sverigeleden i norr.

OpenCycleMap


Lokala cykelleder

Pilgrimsrundan

  93,8 km | ascent/descent 260 m

Anlagd 2018

Start vid Pilgrimscentrum i Vadstena. Resan går över slätten och Omberg, passerar Tåkern och Vättern. Längs vägen ligger tolv medeltida kyrkor (Vadstena klosterkyrka, Orlunda kyrka, Vårfrukyrkan (Skänninge), Bjälbo kyrka, Appuna kyrka, Kumla kyrka, Svanshals kyrka, Röks kyrka, Heda kyrka, Rogslösa kyrka, Örberga kyrka, Nässja kyrka.

Kombinera motion på cykel tillsammans med stillsamhet och tillgänglighet. Stanna vid kyrkorna för att vila ut och få en chans att få fler intryck av miljön. Cyklisterna kan även samla in stämplar från de tolv kyrkorna. Varje stämpel föreställar något som finns i kyrkan som man kan leta reda på. En pilgrimsfärd behöver inte vara till fots.

bikemap  ⋅  uMap  ⋅  gpx  ⋅  kml
Pilgrimscentrum

Australien runt

  12,1 km | ascent/descent 100 m

Duger cykeln för skogs- och grusvägär, kan Du åka "Australien Runt", en rundslinga runt södra delen av Omberg och en liten del av Dags mosse. Rundan är 12,1 km lång och skyltad. Lämpliga startpunkter är Alvastra och Stocklycke. Rundan har fått namnet pga sträckningen liknar Australiens kontur.

bikemap  ⋅  uMap  ⋅  gpx  ⋅  kml  ⋅  pdf


Cykelrundor
med Borghamn/Omberg som utgångspunkt


Omberg runt

Omberg runt Omberg runt. Start i Västerlösa.

Turistvägen Turistvägen


  25,5 km | ascent/descent 180 m

Omberg runt är den kortaste asfalterade sträckan runt Omberg och ett populärt mål, även för cykelklubbar. Om du inte vill cykla hela vägen runt berget kan du använda Turistvägen som genväg mellan Länsvägen och Stocklycke. Det här avsnittet är bredare än Sjövägen och passar bra för att lära sig cykla på berget.

Halvvättern och Tjejvättern passerar Sjövägen från norr till söder. Tävlingarnas största utmaning börjar vid backen efter Borghamn.

Om man inte kör landsvägscyklar, kan man ta Järnvägen/Marsfällanvägen från Västerlösa till Ekhaga/Djurkälla. Vägen till Hl. Hjärtas kloster är privatägd och spärrad för alla sorters fordon, även cyklar. Cykla i så fall efter Ekhaga mot Skedet i stället och sedan till höger förbi Skogsby till länsvägen.

bikemap  ⋅  uMap  ⋅  gpx  ⋅  kml  ⋅  pdf
Karta över Omberg med sevärdheter, intressepunkter