Ekopark Ombergs cykelleder

Sveaskog - ansvarig för Ekoparken Omberg - har skapat två MTB-slingor, en på norra sidan av berget med start och mål vid Ommaborgen(5,4 km) och en på södra sidan med start och mål i Stocklycke (12 km alt. 9 km).

Vägarna går motsols via korta asfaltsträckor, skogsvägar, röjda stigar och enstaka leder. Observera att lederna delas med gående – visa hänsyn och lämna företräde!

Ekopark Ombergs cykelleder

Obs! På Sveaskogs uppdaterade kartor (2021) avviker följande leder kraftigt från faktiska dragningen: Östgötaleden på nord-östra Omberg, cykelleden norr på nord-östra Omberg och cykelleden söder förbi Höje. Använd UpplevVadstenas kartor!

Cykelled Norr

Ekopark Ombergs cykelleder

 

Cykelled Norr - Profiler

bikemap  ⋅  uMap  ⋅  gpx  ⋅  pdf

Cykelled Söder

Ekopark Ombergs cykelleder

 

Cykelled söder, korta rundan - Profiler Korta rundan

Cykelled söder, långa rundan - Profiler Långa rundan

uMap  ⋅  pdf
Korta rundan: bikemap  ⋅  gpx
Långa rundan: bikemap  ⋅  gpx


Regionala cykelleder

Vättern-Sommenleden

   374 km (Huvudsträckning inom Småland/Östergötland)

Anlagd 1984/1997
Alternativ: Gränna–Visingsö 25 km
Mycket tydlig skyltning med röda skyltar, även genom tätorter.
90 % belagda vägar.
Delsträcka Bårstad-Häckenäs-Örberga inom Vadstena kommun grusbelagd. Sträckningen Vadstena– Gränna gemensam med Runt Vättern-leden.
Anslutningar i N och SO till Sverigeleden

OpenCycleMap

Obs!: OSM cykelkartan visar Vättern-Sommenleden endast mellan Väderstad, Vadstena, Skännninge och Mjölby.

Runt Vättern-leden

   410 km (Huvudsträckning: Runt sjön Vättern, Askersund–Motala–Vadstena– Ödeshög–Gränna–Jönköping–Habo–Hjo–Forsvik)

Anlagd 2000
Alternativ: Anslutningsleder från ett antal startpunkter –
Hargebaden, Medevi, Tidaholm, Karlsborg, Olshammar och Mullsjö/Ryfors 80 km.
Mycket tydlig skyltning (blå skyltar)
75 % belagda vägar.
Delsträcka Bårstad-Häckenäs-Örberga inom Vadstena kommun grusbelagd.
Runt Vättern-leden tangerar tre andra ledsystem: Västgötaleden i väster, Vättern-Sommenleden i sydost och Sverigeleden i norr.

OpenCycleMap


Lokala cykelleder

Pilgrimsrundan

  93,8 km | ascent/descent 260 m

Anlagd 2018

Start vid Pilgrimscentrum i Vadstena. Resan går över slätten och Omberg, passerar Tåkern och Vättern. Längs vägen ligger tolv medeltida kyrkor (Vadstena klosterkyrka, Orlunda kyrka, Vårfrukyrkan (Skänninge), Bjälbo kyrka, Appuna kyrka, Kumla kyrka, Svanshals kyrka, Röks kyrka, Heda kyrka, Rogslösa kyrka, Örberga kyrka, Nässja kyrka.

Kombinera motion på cykel tillsammans med stillsamhet och tillgänglighet. Stanna vid kyrkorna för att vila ut och få en chans att få fler intryck av miljön. Cyklisterna kan även samla in stämplar från de tolv kyrkorna. Varje stämpel föreställar något som finns i kyrkan som man kan leta reda på. En pilgrimsfärd behöver inte vara till fots.

bikemap  ⋅  uMap  ⋅  gpx  ⋅  kml
Pilgrimscentrum

Australien runt

  12,1 km | ascent/descent 100 m

Start och mål är här vid Alvastra Klosterruin. Rundan går på vägar med flera besöksmål längs vägen.

Tillyvägen samt Vallgatan mellan Stocklycke och Turistvägen samt vägen genom Dags mosse är grusbelagda.

bikemap  ⋅  uMap  ⋅  gpx  ⋅  kml  ⋅  pdf


Cykelrundor
med Borghamn/Omberg som utgångspunkt

Omberg runt

  25,5 km | ascent/descent 180 m

bikemap  ⋅  uMap  ⋅  gpx  ⋅  kml  ⋅  pdf
Karta över Omberg med sevärdheter, intressepunkter