Aktuell utställning i bild
Sancta Birgitta Klostermuseum: Det som göms i snö – dolda bildskatter från Vadstena (9/12-31/3)

Sancta Birgitta Klostermuseum: Det som göms i snö (9/12-31/3)

Sancta Birgitta Klostermuseum: Det som göms i snö (9/12-31/3)


Nunneklostret under hospitalstiden

Nunneklostrets norra flygel med T-byggnaden. Foto: Förening Gamla VadstenaNunneklostrets norra flygel. Foto: Förening Gamla Vadstena

Birgittas bönekammare med transportkista. Foto: Förening Gamla Vadstena

Gräsgården under hospitalstiden. Foto: Förening Gamla Vadstena

Nunneklostrets innergård. Foto: Förening Gamla Vadstena

Foto: Förening Gamla Vadstena

Kvinnoavdelningens personal. Foto: Förening Gamla Vadstena


 

Foto: Förening Gamla Vadstena

1956: Nunnornas dormitoriet och kungapalatset återupptäcks

I samband med flytten av Birgittas sjukhus till det nya sjukhusområdet 1951 fanns planer på nya verksamheter i de gamla klosterbyggnaderna. Då gjordes två viktiga upptäckter: nunneklostrets huvudbyggnad med dormitoriet, sovsalen, var bevarad och byggnadens ursprung visade sig vara Folkungarnas kungapalats från 1200-talet. Palatset troddes vara rivet när klostret byggdes på 1300-talet.

2016 firades 60-årsjubileet av upptäckterna den 26 augusti resp 19 november.

Upptäckten av 1200-talspalatset i Vadstena - ett 50-årsjubileum! tidskriften Kulturvärden 2006:4 (PDF-dokument, 536 kB)

Foto: Förening Gamla Vadstena

Foto: Förening Gamla Vadstena

Foto: Förening Gamla Vadstena