Ellen Key Sällskapet

Ellen Key och konsten
Datum Tid Evenemang
Torsdag 27/6 Kl. 19.00-21.00 Nya Idun – ett livskraftigt sällskap i spåren av Ellen Keys pionjärarbete
Föredragare Britt Östlund är ordförande i Sällskapet Nya Idun, Fil.dr och Professor, närmast från Kungliga Tekniska Högskolan, tidigare Lunds universitet och Linköpings universitet.

Sällskapet Nya Idun är en kvinnoförening som bildades 1885 av konstnärligt och intellektuellt bildade kvinnor i Stockholm. Denna förening är fortfarande aktiv med cirka 500 medlemmar. Ellen Key som tillhörde initiativtagarna till detta sällskap blev dess första vice ordförande och därefter ordförande fram till år 1900. Sällskapet kom att spela en viktig roll i rösträttsrörelsen och reformdräktrörelsen.

Föredraget handlar om Ellen Key i den tidiga utvecklingen av Nya Idun med utgångspunkt i dokumentation om sällskapets historia från 1885 – 1935.

Plats: Ellen Keys Strand
Torsdag 25/7 Kl. 19.00-21.00 Poetiska nedslag i Selma Lagerlöfs barndom
Susanne Nyman, litteraturvetare och folkbildare och har tidigare varit ordförande i Selma Lagerlöf-sällskapet, ger oss en personlig bild av hur livet för Sveriges första Nobelpristagare i litteratur – Selma Lagerlöf – kunde te sig under uppväxten i 1870-talets Värmland.
Kvällen inleds i samtal tillsammans med Lisbeth Håkansson Petré, skribent och Strand-guide. De visar på likheter och skillnader i Ellen Keys och Selma Lagerlöfs uppväxt och därefter följer poetiska nedslag i Lagerlöfs barndom.
Plats: Ellen Keys Strand
Onsdag 31/7 Kl. 19.00-21.00 Dotterdottern – om krig, slit, kärlek och textil
Susanna Alakoski är just nu aktuell med Dotterdottern, del tre i en historisk romansvit om fyra romaner som bland annat handlar om kvinno- och textilindustrihistoria. Det är en släktberättelse om kvinnor i fyra generationer med krig och fred som tema. Under föredraget gör hon kopplingar till Ellen Keys fredsarbete.

År 2023 var Susanna Alakoski medförfattare till Ellen Key sällskapets årsskrift – Tankar om Krig och Fred.

Susanna Alakoski debuterade 2006 med romanen Svinalängorna, som tilldelades Augustpriset och blev både pjäs och film. Hon utsågs 2021 till den första innehavaren av professuren i Moa Martinssons namn vid Linköpings universitet.

Plats: Vätternkyrkan, Vadstena

Inträde: 120 kr för medlemmar och 150 kr för icke medlemmar. Kontantbetalning eller Swish nr 123 245 8966.
I priset ingår föreläsning/underhållning, te och smörgås.
Antal platser är begränsat och vi ber om föranmälan senast två dagar före alla våra aktiviteter till Gunbritt Fredriksson  0730 59 38 50 eller Majken Backman  0735 99 54 48.
Arrangör: Ellen Key SällskapetVadstena Spetsmuseum

Datum Tid Evenemang
Söndag 7/7 Kl. 14.00 Föreläsning: Iréne Nordh
På utställningen 2017, ”Konstnärligt återbruk”, visade Iréne sina textilcollage genom återbruk av gamla spetsar. Idag får vi se hur hon påbörjar ett collage, som hon sedan färdigställer i sin ateljé. Fr.o.m. den 20/7 kan man buda på det inramade verket. Den som har det högsta budet erhåller tavlan. Budgivning pågår t.o.m den 18/8. Hela behållningen går till Vi-skogen.
Söndag 14/7 Kl. 14.00 Föreläsning: Kerstin Olsson
Kan man mönstersticka efter ett Knyppelmönster? Kerstin visar en stickad kofta och berättar om teknik, mönster och garn.
Knyppelmönstret kommer från Finlands knyppelstad Rauma.
Söndag 21/7 Kl. 14.00 Föreläsning: Karin Kihlblom Landtblom
Under utställningarna 2008 och 2022 föreläste Karin om Elsa Petersons Spetsaffär. Idag kommer hon att berätta om Inez Pettersson, allkonstnär och mönsterstickerska.
Söndag 28/7 Kl. 14.00 Föreläsning: Gudrun Gunnarsson
Utställningen 2016 ” Knyppling i krig och fred”. Gudrun berättar om minnen och möten i anslutning till utställningen.

Inträde: 20 kr. Kontant eller Swish.
Plats: Vadstena Spetsmuseum
Arrangör: Vadstena Spetsmuseumnaturum Tåkern
Datum Tid Evenemang
Onsdag 14/8 Kl. 15.00-16.00
naturum Tåkern: Trollsländornas dag
Föredrag: Lär känna trollsländor
Tommy Karlsson är en av de främsta experterna på trollsländor. Han kommer med stort engagemang och kunskap berätta om deras ekologi, hur många arter det finns och lite kring naturvård Föredraget är riktat till de som inte kan så mycket om trollsländor sedan tidigare.
Ålder: Föredraget kommer framför allt vända sig till vuxna men intresserade barn är självklart också välkomna!
Söndag 22/9 Kl. 14.00-15.00
naturum Tåkern: Ängshökar i Östergötland
Ängshökar i Östergötland
Peter Berry berättar om den vackra men ovanliga rovfågeln ängshök. Peter har under flera år inventerat ängshök och kommer under föredraget berätta om ängshökens ställning i Östergötland och om fågelskyddsarbetet kring arten. Med förändrad naturvårdspolitik följer förändrade villkor för de ideella krafter som verkar för bland annat ängshökens fortlevnad i landskapet.
Naturum Tåkern bjuder alla som går på föredraget på kaffe och te från 13:00.
Föredraget är ett samarrangemang med Östergötlands ornitologiska förening.

Pris: fri entré
Plats: Filmsalen, naturum Tåkern
Arrangör: naturum Tåkern


Studiecirkel Centern/Vuxenskolan

Nyfiken på vår kommun - Vadstena

Nyfiken på vår kommun - Vadstena

Centerpartiet i Vadstena tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan inbjuder till studiecirkel om Vadstena kommun


Vårens program är avslutat.
Välkommen tillbaka hösten 2024.


Arrangör: Studiecirkel Centerpartiet i Vadstena / Studieförbundet VuxenskolanSläktforskarföreningen DIS-Filbyter

Släktforskarföreningen DIS-Filbyter

Vårens program är avslutat.
Välkommen tillbaka hösten 2024.

Kontakt:
Göran Åhäll (, 070-312 1002) eller Lillemor Casell (, 0709-422 457).
DIS-FilbyterKlosterkyrkans vänner

Klosterkyrkans vänner

Vårens program är avslutat.
Välkommen tillbaka i höst 2024.

Klosterkyrkans Vänner.
Senioruniversitetet Motala/Vadstena

Senioruniversitet Motala/Vadstena

Vårens program är avslutat.
Välkommen tillbaka i höst 2024.

Senioruniversitetet Motala-Vadstena
Vadstena Föreläsningsförening

Vadstena Föreläsningsförening

Vårens program är avslutat.
Välkommen tillbaka höst 2024.

Vadstena Föreläsningsförening.