UpplevVadstena AB
Nya guiden till Vadstena, Vättern, Tåkern, Omberg & Dal


Kontakt

UpplevVadstena AB
Skedagatan 208, 592 93 Borghamn
 0143-201 19,  076-765 1317


Stadsvandring i Vadstena

Den medeltida stadskärnan mellan Rådhustorget och hl. Birgittas kloster

Udd Jönssons Haus Udd Jönssons Haus

Bischofshaus von 1473 Biskopshuset från 1473

Rådhustorget - Storgatan - Helgeandsgården - Abbedi Pax Mariae - Strandpromenaden - Vadstena kloster och klosterkyrka - Rödtornet - Biskopshuset

Mellan Wasa slottet och Klosterkvarteret sträcker sig Vadstenas gamla stan med sina smala gator och gränder och sprider medeltida känslor. Där finns fler än trettio kulturhistoriska byggnader, varav dem äldsta dateras tillbaka till tiden för grundandet av staden och klostret från och med 1400-talet. Intressant är Rådhustorget med Sveriges äldsta bevarade rådhus från 1460 samt olika byggnader från alla århundraden. På denna stadsvandring kombinerar du en avkopplande promenad med en upptäcktsresa genom staden och dess historia.

Språk: Svenska, tyska
Tid: 1 - 1 1/2 timmar
Deltagare: max. 25-30 personer / grupp och guide
Pris:
Måndag-fredag 1800 kr inkl. moms
Lördag-söndag 2150 kr inkl. moms.
Minigruppris (1-10 personer):
Måndag-fredag 120 kr per person, minst 720 kr inkl. moms.
Lördag-söndag 150 kr per person, minst 900 kr inkl. moms.

Ovanstående beskrivning följer den "traditionella" promenaden. Vi anpassar guidningen dock gärna till specifika önskemål och teman.


Vadstena Klosterkyrka

Visning av Vadstena klosterkyrka

Hertig Magnus gravmonument. Foto: Bernd Beckmann Hertig Magnus gravmonument

Reliquienschrein der Hl. Birgitta. Foto: Bernd Beckmann Hl. Birgittas Relikskrin

I heliga Birgittas uppenbarelser finns detaljerade föreskrifter hur klostret och kyrkan skulle byggas. Kyrkan skulle vara av ”slät gärning, ödmjuk och stark”, en hallkyrka med tre lika höga skepp, femton kryssvalv, utan målade fönster med vitkalkade innerväggar. Som byggnadsmaterial användes kalksten från stenbrott i Borghamn söder om Vadstena.

Vadstena kloster byggdes som del i en väckelserörelse och klosterområdet utformades för att ta emot besökare från när och fjärran. För att kunna ge plats åt en stor öppen plats framför kyrkan fick kyrkan sin ingång i öster och högaltaret i väster, tvärt emot vad som är det vanliga. Pilgrimerna hade tillträde till kyrkans golv. Nunnorna hade sitt kor uppe på en läktare. Munkarnas kor var beläget i den västra delen av kyrkan. Klostret invigdes 1384 och kyrkan 1430.

I klosterkyrkan finns flera medeltida inventarier, däribland flera altare och de två mest kända Birgittaskulpturer, den ”porträttlika” och den ”extatiska” Birgitta. Birgittas relikskrin innehåller kvarlever av såväl Birgitta som dottern Katarina.

Vadstena klosterkyrka
Språk: Svenska, tyska, engelska
Tid: 1 timme
Deltagare: max. 25-30 personer / grupp och guide
Pris:
Måndag-fredag 1250 kr inkl. moms
Lördag-söndag 1500 kr inkl. moms.
Minigruppris (1-10 personer):
Måndag-fredag 100 kr per person, minst 600 kr inkl. moms.
Lördag-söndag 120 kr per person, minst 720 kr inkl. moms.
Besöksavgift i klosterkyrkan: 30 kr/vuxen plus 250 kr per grupp med guide.

Visning av Vadstena klosterkyrka kan avslutas eller kombineras med besök i Sancta Birgitta Klostermuseum eller stadsvandring.

Vadstena klosterkyrka + Sancta Birgitta Klostermuseum
Språk: Svenska, tyska
Tid: 1 1/2 timme
Deltagare: max. 25-30 personer / grupp och guide
Pris:
Måndag-fredag 1800 kr inkl. moms
Lördag-söndag 2150 kr.
Minigruppris (1-10 deltagare):
Måndag-fredag 150 kr per person, minst 900 kr inkl. moms.
Lördag-söndag 180 kr per person, minst 1080 kr inkl. moms.
Besöksavgift för guidade grupper i klosterkyrkan:
30 kr/vuxen plus 250 kr per grupp med guide.
Besöksavgift för guidade grupper i klostermuseet:
60 kr/person plus 350 kr per grupp med guide.


"Birgittavandring"

Vadstena Kloster och klosterkyrka

Königspalast von 1260, heute Klostermuseum und Klosterhotels Königssaal. Kungapalatset

Reliquienschrein der Hl. Birgitta. Foto: Bernd Beckmann Hl. Birgittas Relikskrin

Vadstena Kloster och Vadstena Klosterkyrka

1346 testamenterade kung Magnus Eriksson och drottning Blanka kungapalatset till grundandet av en kunglig gravkyrka med tillhörande kloster. Samtidigt fick Birgitta Birgersdotter uppenbarelser där Gud gav henne uppdraget att grunda en ny klosterorden i Vadstena. Det blev till slut Birgittas vision som blev verklighet och Vadstena blev moderkloster för Den helige Frälsarens Orden eller Birgittinorden...

Vi besöker det medeltida klosterområdet och lär oss mer om Birgittas uppenbarelser, klostrets grundläggning och komplexets historia, byggnaderna och deras arkitektur. Guidningen avslutas i klosterkyrkan med sina medeltida konstverk och altare.

Birgittavandring
Språk: Svenska, tyska, engelska
Tid: 1 timme
Deltagare: max. 25-30 personer / grupp och guide
Pris:
Måndag-fredag 1250 kr inkl. moms
Lördag-söndag 1500 kr inkl. moms.
Minigruppris (1-10 personer):
Måndag-fredag 100 kr per person, minst 600 kr inkl. moms.
Lördag-söndag 120 kr per person, minst 720 kr inkl. moms.
Besöksavgift för guidade grupper i klosterkyrkan: 30 kr/vuxen plus 250 kr per grupp med guide.

Birgittavandringen kan avslutas eller kombineras med besök i Sancta Birgitta Klostermuseum.

Birgittavandring + Sancta Birgitta Klostermuseum
Språk: Svenska, tyska
Tid: 1 1/2 timme
Deltagare: max. 25-30 personer / grupp och guide
Pris:
Måndag-fredag 1800 kr inkl. moms
Lördag-söndag 2150 kr inkl. moms.
Minigruppris (1-10 deltagare):
Måndag-fredag 150 kr per person, minst 900 kr inkl. moms.
Lördag-söndag 180 kr per person, minst 1080 kr inkl. moms.
Besöksavgift för guidade grupper i klosterkyrkan:
30 kr/vuxen plus 250 kr per grupp med guide.
Besöksavgift för guidade grupper i klostermuseet:
60 kr/person plus 350 kr per grupp med guide.

Hospitalsvandring

Mårten Nilsson Skinnares 500-åriga hospitalet från medeltid till nutid

Trefaldighetsgården und Kirche Trefaldighetsgården och kyrka

Mårten Skinnares Haus Mårten Skinnares Hus

Vadstena Hospital - Mårten Skinnares Hus - Stora Dårhuset - Hospitalsmuseum - Dahlströmska Gården - Ludvig Wilhelm Gahnes grav - Empiren - Klosterkvarteret vid hospitalstiden

I Vadstena inrättades 1826 Sveriges första centralhospital för sinnessjuka och Sveriges första psykiatriska läkare - Georg Engström - anställdes. Det fanns goda förutsättningar för Vadstena som sjukvårdsstad. Vadstena hade redan en hospitalstradition genom Mårten Skinnares Hospital, grundat 1519, samt Helgeandshuset som tillkom redan år 1400 och var verksamt under klostertiden. Under 140 år hade även gamla nunneklostret används som statens Krigsmanshus (1643-1783).

Hospitalet växte kraftigt och många byggnader tillkom. Antalet intagna respektive patienter steg från 80 (år 1703), 200 (år 1826), 900 (år 1895) till 1100 under 1960-talet. I mitten av 1900-talet hade större delen av sjukhusbyggnaderna blivit omoderna. Därför anlades bakom gamla hospitalsområdet en hel ny sjukvårdsstad - Birgittaområdet. Med ca 1000 anställda var Birgittas sjukhus ett stort inslag i stadens näringsliv fram till och med psykvårdens nedläggning efter övergången till öppenvård i slutet av 1900-talet. Idag finns bara rättspsykiatriska regionkliniken, med 76 platser, kvar i Vadstena som en av fem i landet och som idag byggs om till nya moderna lokaler.

Följ våran guide på en promenad till dem välbevarade hospitalsbyggnader som Mårten Skinnares Haus från 1500-talet, Stora Dårhuset och Trefaldighetsgården, och lära mer om Vadstena som hospitals- och sjukvårdsstad.

Språk: Svenska, tyska
Tid: 1 timme
Deltagare: max. 25 personer / grupp och guide
Pris:
Måndag-fredag 1250 kr inkl. moms.
Lördag-söndag 1500 kr inkl. moms.Wästerlösa 1874

Kulturguidningar i Dal
Guidningar i Vadstena kommuns södra del


Om Kulturguidningar i Dal

Dal inramas av Vadstena, Vättern, Omberg och Tåkern och bjuder på Sveriges äldsta medeltida kyrkor, fornlämningar, vacker natur och det mycket intressanta området i Borghamns äldsta del. Från hamnen och stenbrottsområdet nedanför Drottning Ommas Borg har sten levererats till många byggnader i Sverige sedan 1100-talet. Än idag pågår brytning och bearbetning av kalksten i Borghamn.

Välkommen att följa med en guide på en vandring eller resa i Östgöta Dals spännande historia.


Kontakt

Vadstena och Östgöta Dals Guider
Skedagatan 208, 592 93 Borghamn
 0143-201 19,  076-765 1317


Hela guidningsprogrammet: Kulturguidningar i Dal


Sten födde Borghamn

Göta kanalbolagets och Kronoarbetskårens Borghamn
Borghamn hamnen och stenbrott. Bildkälla: Sjöhistoriska Museet
Borghamn Strand. Foto: Bernd Beckmann

Borghamn Strand

Bockakyrkogården. Foto: Bernd Beckmann

Bockakyrkogården

Göta kanalbolagets och Kronoarbetskårens Borghamn - Fiskemuseum - Bockakyrkogården - Borghamns kalkstenbrott

Nedanför Ommaborgen pågår kalkstenbrytning sedan 1100-talet och mycket sten har leverats till många kända byggnader i Sverige så som Vadstena Klosterkyrka. Leveranser till bygget av Göta Kanal och Karlsborgs fästning var anledningen till att hamnen med sina intressanta byggnader anlades och orten fick sitt namn. Följ med vår guide på en vandring genom områdets spännande historia.

Språk: Svenska, tyska
Tid: 1 - 1 1/2 timmar
Deltagare: max. 25 personer / grupp
Pris: 1250 kr inkl. moms plus fika på Borghamns Strand.
Minigruppris: 100 kr per person, minst 600 kr inkl. moms plus fika på Borghamns Strand.


Sten födde Borghamn - Special II

Vandring i stenbrytningens spår
Sten födde Borghamn, kulturhistorisk vandring i stenbrytningens spår. Foto: Bernd Beckmann Borghamns kalkstenbrott
Sten födde Borghamn, kulturhistorisk vandring i stenbrytningens spår. Foto: Bernd Beckmann Kalkstenlager vid Vätterns strand

Kultur- och naturvandring i stenbrytningens spår. Följ med våran guide och upptäck Borghamns kalkstenbrott och området kring stenbrottet.

Efter en promenad utmed Vätterns strand och förbi Borghamns kalkkärr avslutas vandringen vid Gyllenhammars Restaurant. Ta med stadiga skor. Besök i stenbrottområdet sker på egen risk.

Språk: Svenska, tyska
Tid: 1 1/2 timmar
Deltagare: max. 25 personer / grupp
Pris: 1500 kr inkl. moms Minigruppris: 120 kr per person, minst 720 kr.


Fornborgar på Omberg: Drottning Ommas Borg

Ommaborgen, natur och miljöer på norra Omberg

Kulturhistorisk guidning i Borghamns äldsta del. Foto: Bernd Beckmann Vid Bockakyrkogården

Ommaborgen och andra historiska miljöer på norra Omberg. Foto: Bernd Beckmann Drottning Ommas Borg

Bockakyrkogården - Ombergs djurpark - Brottsledet - Byvägar till Omberg - Dansbanan i skogen - Drottning Ommas Borg - Bevakningsstugan - Mormorskällan - Marsafällan m.m.

Följ med vår guide och upptäck naturen samt några av norra Ombergs historiska miljöer från folkvandringstiden, djurgårdsepoken, stenbrottets storhets- och senare tider.

Ta med stadiga skor.

Språk: Svenska, tyska
Tid: 1 - 1 1/2 timmar
Deltagare: max. 25 personer / grupp
Pris: 1250 kr inkl. moms.
Minigruppris: 100 kr per person, minst 600 kr inkl. moms.


Medeltida kyrkor i Dal: Rogslösa kyrka

Rogslösa kyrka och kyrkogård

Rogslösa kyrka. Foto: Bernd Beckmann Rogslösa kyrka

Rogslösadörren, detalj. Foto: Bernd Beckmann Rogslösadörr

Rogslösa kyrka byggdes i 1100- och 1200-talet som gårdskyrka och ersatte då en tidigare träkyrka. Kyrkan har en komplicerad byggnadshistoria och är mest känd för sin kyrkport med jaktmotiv, som är inspirerat av legenden om den helige Eustachius samt framställning av syndafallet.

På kyrkogården ligger begravda bl.a. Lydia Wahlström (1869-1954), aktiv medlem i svenska rösträtts- och kvinnorörelsen, de "makalösa systrarna i Häckenäs" samt Riksdagsmannen Jonas Andersson i Häckenäs, medgrundare av Östgöta Dals och Östergötlands folkhögskola och andra personligheter.

Språk: Svenska, tyska
Tid: 1 - 1 1/2 timmar
Deltagare: max. 25 personer / grupp
Pris: 1500 kr inkl. moms.
Minigruppris: 120 kr per person, minst 720 kr inkl. moms.