Abbedi Pax Mariae
Sankta Birgittas Kloster

Sankta Birgittas Kloster (Abbedi Pax Mariae) är det nuvarande klostret av Birgittinorden (latin Ordo sanctissimi Salvatoris) i den lilla staden Vadstena vid sjön Vättern, där orden grundades på 1300-talet av Birgitta Birgersdotter, den senare Sankta Birgitta.

Det medeltida birgittinerklostret i östra delen av staden stiftades pp 1340-talet, klostret invigdes 1384 och klosterkyrkan 1430. Det överlevde den svenska reformationen (1527-1593) med två år, tills dess det stängdes av hertig Karl 1595, då flertalet av de återstående nunnorna lämnade Sverige.

Kronan använde sedan klosterbyggnaderna för andra ändamål. År 1830 ersatte klosterkyrkan stadskyrkan S:t Per som luthersk församlingskyrka, vilken den fortfarande är.

Sankta Birgittas Kloster har ursprungligen varit ett gästhus som grundades av den så kallade svenska grenen av Birgittinorden 1935. Denna gren hade grundats i Rom 1911 av moder Elisabeth Maria Hesselblad, som sedan dess har blivit helgonförklarad. Pensionatet är den före detta Villa Strandgården, som byggdes omkring 1915 av arkitekten Henning Möller för fru och patronella Galathea Hanström. Den förlängdes västerut 1954. År 1935 var all klosterverksamhet fortfarande förbjudet i Sverige.

1963 övertogs klostret av Maria Refugie-klostret i Uden i Holland från den ursprungliga Birgittinorden, som grundades 1435.

De nuvarande klosterbyggnaderna i väster byggdes enligt arkitekten Karl-Göran Eklunds planer och invigdes på 600-årsdagen av den heliga Birgittas "himmelska födelsedag" den 23 juli 1973. Klausuren, som inte är öppen för allmänheten, är avsedd för tjugo nunnor och innehåller en traditionell "gräsgård" omgiven av en hög tegelmur med stenfragment från olika Birgittinerkloster inlagda på utsidan. Själva kyrkan är, i enlighet med den heliga Birgittas föreskrifter "av slät gärning, ödmjuk och stark" och har inga målade fönster.

Sankt Birgittas kloster, som ligger sydväst om det medeltida klosterkomplexet, erkändes som ett självständigt kloster av ordenskongregationen i Rom 1988 och blev ett kloster med en abbedissa (Abbedi Pax Mariae) 1991.