Landsarkivet i Vadstena - vårtermin 2017

Landsarkivet i Vadstena, föreläsningar, vårtermin 2017

Pris: Fri entré
Plats: Landsarkivet i Vadstena
Arrangör: Landsarkivet i VadstenaNyfiken på vår kommun - Vadstena

Centerpartiet i Vadstena tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan inbjuder till studiecirkel om Vadstena kommun

Datum Tid Evenemang
Måndag 16/1 Kl. 18.30 Gäst: Kommundirektör Tommy Nilsson
Måndag 23/1 Kl. 18.30 Gäst: Kommunikatör Sofia Löf
Måndag 20/2 Kl. 18.30 GIS
Gäst: Lina von Gegerfelt
Måndag 6/3 Kl. 18.30 Gäst: Personalchef Charlotte Träff
Måndag 20/3 Kl. 18.30 Räddningstjänsten
Gäst: Tf räddningschef Anders Sigfridsson
Måndag 3/4 Kl. 18.30 Vadstena Akademin
Gäst: Nils Spangenberg
Måndag 8/5 Kl. 18.30 Energi- och klimatrådgivare
Gäst: Ann-Christin Nilsson Cedermo
Måndag 22/5 Kl. 18.30 Studiebesök Plats: Rättspsykiatriska kliniken Vadstena

Föredragaren har ett anförande på 30-60 minuter. Sedan finns tid för frågor och därefter diskussion.
Pris: Fri entré. Kaffee/kaka till självkostnadspris
Plats: Sammanträdeslokalen i Rödtornet
Arrangör: Studiecirkel Centerpartiet i Vadstena / Studieförbundet Vuxenskolan
ProgrambladVadstena Föreläsningsförening

Datum Tid Evenemang
Tisdag 24/1 Kl. 19.00 Konsten som skapare av den finska identiteten
Prof. Jan-Erik Nylund
Arrangör: Samarrangemang med Föreningen Norden
Tisdag 31/1 Kl. 19.00 Hur kan en kyrka bli en elefant?
Illustratörerna Cathrin & Johan Hesselstrand
Tisdag 7/2 Kl. 19.00 Skänninge - ett tidigt kyrkligt centrum
Arkeolog Richard Hedvall
Arrangör: Samarrangemang med Vadstena Församling
Tisdag 14/2 Kl. 19.00 Med religionen på barrikaderna - andlighet och feminism i Ellen Keys tidevarv
Doktorand Hedda Jansson
Tisdag 28/2 Kl. 19.00 Omgestaltningen av St. Lars Kyrka i Linköping
Arkitekt Per Rydberg
Arrangör: Samarrangemang med Vadstena Församling
Tisdag 7/3 Kl. 19.00 Örnar - mitt stora intresse
Naturfilmare Ulf Hjuström
Arrangör: Samarrangemang med Naturskyddsföreningen
Tisdag 14/3 Kl. 19.00 Elsa Petersons Spetsaffär - Spetsar och Arsenik
Lektor Karin Landtblom
Arrangör: Samarrangemang med Föreningen Gamla Vadstena
Tisdag 21/3 Kl. 19.00 Nordisk Afton
Olika nordiska företrädare ger sin syn på nordiskt samarbete
Arrangör: Vadstena föreläsningsförening och Föreningen Norden
Tisdag 28/3 Kl. 19.00 Det isländska språket i historisk belysning
Lektor Lars Elmér

Pris: 70 kr
Plats: Arken, Vadstena Folkhögskolan
Arrangör: Vadstena Föreläsningsförening med flera500 år av reformation 2017
Datum Tid Evenemang
Lördag 18/2 Kl. 15.00-16.15 500 år av reformation
Lag och evangelium i Luthers etik, med professor Carl-Henrik Grenholm
Präst: Torbjörn Ahlund
Lördag 4/3 Kl. 15.00 500 år av reformation
Föredrag av Erik Aurelius
Präst: Christer Staaf
Lördag 18/3 Kl. 15.00 500 år av reformation
Föredrag av Karin Johannesson
Präst: Christer Staaf

Pris: Fri entré.
Plats: Vadstena Klosterkyrka
Arrangör: Vadstena och Dals församlingarSenioruniversitet Motala/Vadstena
En resa i musikens värld

Musik är det enda språk som inte behöver översättas. Ung och gammal, opera, psalm och rock, solo och körsång, allt ryms i musikens gemenskap. I denna föreläsningsserie lyfter vi fram några olika musikgenrer. Vi får även lyssna till musik

Datum Tid Evenemang
Måndag 27/2 Kl. 18-19 Kyrkomusik - ett svenskkyrkligt perspektiv
Föreläsare: Komminister Christer Staaf
Måndag 13/3 Kl. 18-19 Intermezzon i operans värld - några nedslag i 1800-talsoperor
Rolf Isaksson, f d folkhögskolelärare
Måndag 27/3 Kl. 18-19 Visor är inte finkultur men kultur när den är som finast!
Föreläsare: Karin Westberg, sångpedagog och Björn Ekström, musiker
Måndag 10/4 Kl. 18-19 Ladies in jazz
Föreläsare: Lena Tjäder Smith, Jazzsångerska
Måndag 24/4 Kl. 18-19 60-talets pop och rock - en personlig betraktelse
Föreläsare: Lars Hedgärd, Musikarbetare

Pris: Abonnemang för hela serien (fem föreläsningar) 250:-, anmälan till Senioruniversitetet.
Alternativt erläggs avgift för varje tillfälle, medlemmar 60:-, övriga 70:-.

Kontaktinformation
Senioruniversitetet Motala/Vadstena
Evenemang i Vadstena, Sjögatan 14, 591 30 Motala
 0141-47 47 02

Plats: Vadstena bibliotek, Slottsgatan 10
Arrangör: Senioruniversitetet Motala/VadstenaArbetarnas Bildningsförbund

Datum Tid Evenemang
Torsdag 2/3 Kl. 18-20 Tolkning av gamla texter
Torsdag 20/4 Kl. 18-20 Kartor i släktforskningen
Kartor i släktforskningen
Björn Johansson föreläser.
Torsdag 4/5 Kl. 19-21 Disgen 2016

Pris: Fri entré. Fika och smörgås kostar 20 kronor, så tag med dig kontanter.
Plats: ABF Vadstena, Södra Vägen 30, Vadstena
Arrangör: ABF ÖstergötlandNaturum Tåkern

Datum Tid Evenemang
Lördag 18/3 Kl. 13.00 En geologisk skapelseberättelse
Geologparet Sven Åke Larson och Eva-Lena Tullborg, författare till boken Sveriges berggrund – en geologisk skapelseberättelse,tar dig med på en mer än 2 miljarder år lång och fascinerande resa då Sveriges j ordskorpa växte fram. Vad är unikt för Östergötland?
Söndag 2/4 Kl. 14.00 Våtmarksrestaurering
Föredrag. Därefter guidning med bla entreprenör Arne Linding och reservatsförvaltare Veronica Axelsson.
Torsdag 25/5 Kl. 12.00 Att rita naturum
Föredrag. Wingårdhs arkitektkontor.
Lördag 2/9 Kl. 14.00 Naturens röst
Henrik Ekman från SVT berättar.
Lördag 22/10 Kl. 14.00 Jöns Jacob Berzelius
Winje Gren berättar om bygdens kände kemist.
Lördag 4/11 Kl. 14.30 Vätterns fiskar - lek och allvar
Föredrag av Vätternvårdsförbundet.
Sedan samåkning till Ålebäcken för Öringguidning i lampors sken.
Tisdag 7/11 Kl. 19.00 Texas fåglar – inte bara öken!
Bildföredrag av Peter Berglin
Arrangör: Naturum Tåkern i samarbete med Föreningen Tåkerns fältstation

Pris: Fri entré till Naturum - Föredrag 60/kr för vuxna, gratis för barn.
Plats: Naturum Tåkern
Arrangör: Naturum TåkernKlosterkyrkans Vänner

Datum Tid Evenemang
Lördag 21/1 Kl. 15.00 ”De 800-åriga trädgårdarna i Klosterområdet”
Kulturhistoriker Julia Sigurdson visar bildspel och berättar.
Pris: Fri entré
Plats: Församlingshemmet
Lördag 11/3 Kl. 15.00 Vadstenas Kulturvecka
”Under runristad häll - tidigkristna gravmonument i 1000-talets Östergötland”
arkeolog fil dr Cecilia Ljung.
Inställd pga sjukdom
Pris: entréavgift icke medlem 50:-
Plats: Församlingshemmet
Lördag 8/4 Kl. 15.00 ”Multisensoriska perspektiv på det senmedeltida Vadstena”
Fil dr konsthistoriker Eva Lindqvist Sandgren berättar om ett intressant nystartat projekt som syftar till att ge nutida besökare i Klosterkyrkan möjlighet att erfara ljud, ljus, rymd och färg så som det kan ha upplevts av besökare under senmedeltiden,
Pris: entréavgift icke medlem 50:-
Plats: Sancta Birgitta Klostermuseum

Plats: Församlingshemmet om ingen annan plats anges.
Arrangör: Klosterkyrkans Vänner i samarbete med studieförbundet SensusVadstena Guideförening

Datum Tid Evenemang
Onsdag 25/1 Kl. 18.30-21.00 Paradis på jorden – om medeltida klosterträdgårdar i Östergötland
Karin Lindeblad (Arkeologerna, Statens historiska museer i Linköping) föreläser inom serien "Vadstena och västra Östergötlands historia".
Onsdag 22/2 Kl. 18.30-21.00 Kvinnorna runt tronen - om kvinnorna i Vasatidens politiska kultur
Karin Tegenborg Falkdalen, fil. dr i idéhistoria och författare, föreläser inom serien "Vadstena och västra Östergötlands historia".
I sin forskning och sitt författarskap intresserar hon sig för frågor som rör monarkin som institution och framförallt dess kvinnosida.
Onsdag 29/3 Kl. 18.30-21.00 Brott, offer och gärningsmän i 1600-talets Vadstena
Annika Sandén, docent i historia och verksam vid Historiska institutionen, Stockholms universitet, föreläser inom serien "Vadstena och västra Östergötlands historia".
Hon forskar och skriver om liv och samhälle i svenskt 1500- och 1600-tal. Särskilt har rättskipning stått i centrum men också levnadsvillkor och vardagsliv för människor ur de lägre samhällsskikten.

Pris: 100 kr, kontantbetalning
Plats: Arken, Vadstena Folkhögskolan
Arrangör: Vadstena Guideförening i samarbete med Folkuniversitetet.