Borghamn är beläget vid Ombergs norra fot, utmed Vättern. Det är den största tätorten i Vadstena kommuns södra del, som går under namnet Dal eller Östgöta Dal. Socknarna mellan Vadstena och Omberg (Nässja, Örberga, Källstad, Herrestad, Rogslösa och Väversunda) samt tidvis även St. Per och Strå bildade Dals härad under medel- och senare tiden. Under många år var Västerlösa Gård vid Borghamns inlopp häradshövdingens bostad.

Östgöta Dals landskommun bildades i detta område vid kommunreformen 1952. Bara femton år senare införlivades området till dåvarande Vadstena stad. Men beteckningarna Dal och Östgöta Dal används fortfarande för området mellan Vadstena, Vättern, Tåkern och Omberg.

Till skillnad från andra platser i området, präglas Borghamn inte av jordbruk eller utvecklade sig omkring en gård eller en gårdskyrka, utan grundades på olika näringar. Borghamns äldsta näring, kalkstensbrytning, är 900 år gammal.

En del näringar tillhör gången tid, såsom fiskeriet. Äldre besökare minns fortfarande sikfesten som firades på Hovanäsudden. Man fiskar här fortfarande men nya näringar startade i Borghamn och orten förnyade sig på detta sätt och följde med i tiden.

Närmaste kyrka ligger i Rogslösa, men i Borghamn finns en gammal kyrkogård som tillhör orten. På den syns inga gravstenar, dock restes två minnesstenar i närheten, varav en, över en hund.

UpplevVadstena.se kommer att presentera olika besöksmål mer i detalj.

Flera vägar leder till Borghamn. Borghamnsvägen mellan f.d. riksvägen 50 (nuvarande länsväg 919) och hamnen är den viktigaste och mest använda.

Skedagatan förbinder Skedet med Västerlösa. Vid den stora befolkningsökningen från mitten av 1850-talet flyttades människor till utmarken eller till gränsen mellan socknarna om man inte utvandrade eller flyttade till storstäderna.

De flesta besökarna kommer under sommaren till Borghamn via Omberg. Denna enkelriktade väg som heter Sjövägen, börjar i Stocklycke, och erbjuder en magnifik Vätternutsikt!

Det första som resenären ser när han kliver ner på slätten från Drottnings Ommas Borg är hamnen och det gamla stenbrottet. Detta blir det första temat på den här sidan: Sten födde Borghamn.


Karta över Borghamn med omnejd


Sten födde Borghamn


Borghamn hamnen och stenbrott. Bildkälla: Sjöhistoriska Museet
Hamnen med båt. Källa: Sjöfartsverket
Borghamns Stenbrott. Foto: Bernd Beckmann
Borghamns hamn. Foto: Bernd Beckmann
Tvättstuga (idag fiskemuseet) med kronoarbetskårens tvättmadam. Foto: Bernd Beckmann

Borghamn med sitt idylliska läge ser tillbaka på en mer än 900-årig tradition av kalkstensbrytning. 1143 kom Cisterciensermunkar från Frankrike och grundade ett kloster i Alvastra. Stenarna till bygget bröt de i stenbrottet på Västerlösa ägor (även kallat Ombergs stenbrott).

Förutsättningarna var goda. Ett lager kalksten sträcker sig från Ombergs norra kant till Motala och vidare till sjön Roxen. Nära Omberg, vid stranden, ligger stenen närmast ytan. Kvaliteten är dessutom bra. Och med Vättern erbjuds dessutom en lämplig transportled.

Även områdets kyrkliga byggnader drog nytta av Västerlösa kalkstensbrott.

Under århundraden uppfördes många byggnader med sten från Borghamn,
- Visingsborg
- Västanå Slott
- Vadstena Klosterkyrka
- Vadstena Slott

Stenbrottet upplevde sin storhetstid på 1800-talet med byggandet av Göta Kanal (1810-1824) och Karlsborgs fästning (1821-1909). För att kunna transportera den stora mängden sten krävdes dock en hamn. Någon naturlig hamn fanns inte, bara en brygga närmast Omberg så en ny hamn anlades 1810 och utvidgades 1825. Under den tiden skapades även den omfattande bebyggelsen i hamnområdet. Ytterligare utvidgningar av hamnen genomfördes även under senare år.

1842 var ett avgörande år i Borghamns historia. Stenbrottet hade under alla år drivits privat eller av Göta kanalbolag men 1842 tog Kronoarbetskåren, ett straffregemente, över verksamheten. Samtidigt fick orten, som sträckte sig över Västerlösa Gårds ägor samt Bårstads bys mark namnet Borghamn. Det härleder sig från Drottning Ommas Borg, en fornborg från folkvandringstiden ovanför hamnen.

Regementet bestod av 600 män:
- soldater dömda för lindriga brott
- livstidsdömda, som fick avtjäna flera års straffarbete innan frigivning efter benådningen
- lösdrivare, som tvingades till arbete

500 män jobbade vid fästningsbygget och 100 män stationerades vid stenbrottet. Samtidigt fanns i Borghamn ett lika stort antal civila krafter.

Byggandet av fästningen började 1821. Man beräknade att det skulle ta tio år att bygga fästningen, men när man hade byggt i 25 år hade man inte ens kommit halvvägs.

Under stenbrottets storhetstid byggdes även Nationalmuseet i Stockholm (1850-1863) där kalksten från Borghamn användes.

1894 lades Kronoarbetskåren ner och soldater och fångar lämnade Borghamn.

En ny era började 1920, då staten slutligen drog sig tillbaka från området. Stenbrytningen och stenbearbetningen privatiserades igen 1924. I hamnens byggnader inrättades 1923 en Lanthushållsskola. 1971 fick internatet nya namnet Borghamsskolan, som dock stängdes 1997. Dagens Vadstenagymnasiet med tidsmässigt inriktning och program är den moderna efterföljaren. I hamnens byggnader finns sedan dess Borghamns vandrarhem.

Stenbrottet och hamnen är kvar i statlig ägo genom skogsbolaget Sveaskog, som även ansvarar för Ekoparken Omberg, även om vandrarhemmet, stenbrytningen och stenbearbetningen drivs privat och hamnen förvaltas av Borghamns fiskeförening samt kommunen.

Borghamn är en lugn semesterort som med Omberg, Vättern och närheten till Tåkern bjuder på många attraktioner för rekreationssökande och naturintresserade.

För den som är särskilt intresserad av stenbrottets och hamnens historia, Drottning Ommas Borg, djurparksepoken samt andra sevärdheter, finns möjlighet att delta i guidade visningar.


Sevärdheter och intressepunkter

Ommaborgen. Foto: Bernd Beckmann Drottning Ommas Borg

1. Drottning Ommas Borg
Den nordligaste av Ombergs tre fornborgar från folkvandringstiden (450-550). Berget är sägenomspunnet. Verner von Heidenstam (1859-1940) skrev dikten ”Bygdeborgen” och ”Skogen susar” som handlar om Drottning Omma.

2. Sjövägen
Sjövägen börjar i Stocklycke på Omberg och går utmed Vättern som enkelriktad väg till Borghamn. Utsikten är magnifik.

3. Vallgatan
Öster om Sjövägen leder Vallgatan från Drottning Ommas Borg söderut till Höje. Vägen är stängd för allmän trafik.

4. Brottsledet
Omberg gjordes under 1600-talets första hälft till kunglig hjortpark (kronopark) och inhägnades med ett 4 meter högt stängsel som underhölls av traktens bönder. Namn som östra och västra djurledet samt Brottsledet är rester från den här tiden och markerar öppningar i stängslet.

5. Svängavägen
Svängavägen är den gamla byvägen upp till Omberg och Vallgatan. Genom stenbrottets expansion åt söder förstördes vägen samt intilliggande bebyggelse på två ställen.

6. Bockakyrkogården
Bockakyrkogården var Kronoarbetskårens kyrkogård från 1860 till 1894. 80 soldater ligger begravda här samt tre barn som dog i kolera.

Ombergs stenbrott. Foto: Bernd Beckmann Stenbrytning i Ombergs stenbrott

7. Ombergs (Västerlösa) Stenbrott
Kalksten har använts i Sverige sedan 1100-talet. I Borghamn bröt Cisterciensermunkarna sten till sitt kloster i Alvastra, som invigdes 1143. Sedan dess har stenbrottet varit i drift. Andra viktiga byggnader som använt kalksten från Borghamn är Klosterkyrkan i Vadstena, Göta kanal, Karlsborgs fästning och Nationalmuseum.

Vandrarhemmet i Borghamn. Foto: Bernd Beckmann Vandrarhemmet i Borghamn

8. Borghamns Vandrarhem & Konferens - Lanthushållsskola - Kronoarbetskårens förläggning
Vandrarhemmet öppnades 1997 i Lanthushållsskolans gamla lokaler. Anläggningen var straffkoloni under Kronoarbetskårens ägarskap av stenbrottet och hamnen.

Fiskemuseet i Borghamn, Redskap. Foto: Bernd Beckmann Fiskemuseum

9. Fiskemuseum
Fiskemuseet är inrättat i Kronoarbetskårens gamla tvättstuga och visar redskap och fiskemetoder från Borghamns historia.

Hamnen i Borghamn. Foto: Bernd Beckmann Hamnen

10. Hamnen
Hamnen i Borghamn byggdes 1810 och utvidgades 1825 för att klara leveranserna till byggarbetsplatserna på Göta Kanal och Karlsborg fästning. Hamnen klassificeras som nödhamn och kan därför inte användas som gästhamn.

11. Borghamnsten AB
Borghamnsten AB är efterträdare till alla bolag som har brutit sten i Ombergs stenbrott. Stenbearbetning görs i kalksten och marmor. Man producerar bänkskivor, fasader, fönsterbänkar, golv och ytbeklädnad.

Handlarn i Borghamn. Foto: Bernd Beckmann Handlarn i Borghamn

12. Handlarn i Borghamn
Den nuvarande lanthandeln invigdes 1998. men traditionen går tillbaka till 1938, då det öppnades en kiosk på samma plats. Kiosken var en central samlingspunkt i samhället och första stopp för många besökare som kom ner från Omberg till Borghamn. Butikens specialitet är färsk och rökt fisk som har fångats i Vättern av Borghamns fiskare.

Blå Grinden, Medialoppis, Skateboardmuseum - Foto: Bernd Beckmann Blå Grinden

13. Blå Grinden - Medialoppis - Skateboardmuseum
Blå Grinden är en hantverksbutik. Media Loppis är en second handbutik för datorer, musikanläggningar, DVD-skivor med mera. Undangömt i byggnaden finns Lars Söderbergs skateboardmuseum som bjuder på brädor, hjul, skor, hjälmar, knäskydd, spel och affischer i en salig blandning.

14. Västerlösa Gård
Västerlösa gård var under många år Dals häradshövdings bostad.

15. Gamla stationshuset
Järnvägen mellan Vadstena och Ödeshög öppnades 1888. Stationen var centralt belägen mellan bebyggelsen vid Västerlösa och Bårstad. Järnvägen lades ned 1958.

Gyllenhammars Pensionat. Foto: Bernd Beckmann Gyllenhammars Restaurant

16. Gyllenhammars Pensionat
Järnvägsförbindelsen med mellan Linköping och Vadstena medförde att turismen utvecklades i Ombergsområdet. 1914 öppnades Gyllenhammars Pensionat bredvid stationshuset. Idag är Gyllenhammars en uppskattad restaurang som även bjuder på välbesökta jazzkvällar och andra upplevelser.

17. Bygdegården / Logen
Logen Omberg bildades 1896 och i slutet av 1890 talet byggde man en egen samlingslokal som byggdes ut 1906 med en större teatersal samt en liten lanthandel. 1971 var lokalen nedsliten och såldes till Vadstena kommun. Efter en omfattande renovering tog en nybildad bygdegårdsförening över driften och driver den nu i egen regi.

18. f.d. Bårstads Kalkbrott
I det numera vattenfyllda stenbrottet (1860-1960) bröts sten till kalkugnen på Hovanäsudden och Bårstads kalkugn (f.o.m. 1908). Idag ser det ut som en liten sjö.

19. f.d. Bårstads Kalkugn
På den öppna platsen framför den vattenfyllda stenbrottet brändes kalk för jordbruk och murverk. Ugnen nedmonterades 1972.

Vid fiskarebyn i Borghamn. Foto: Bernd Beckmann Vid fiskarebyn i Borghamn

20. Fiskarsamhället
Fiske var från början av 1800- talet fram till 1960- talet en viktig näring i byn. Äldsta fiskarbefolkningen bodde på Hovanäset. Första hamnen anlades för 200 år sedan. Vid andra världskrigets slut fanns här 18 yrkesfiskare med familjer som fångade vätternröding, lake, sik och siklöja.

21. Borghamns Stenförädling
Borghamns Stenförädling AB grundades 1951 och bryter kalksten loch kolmårdsmarmor. Man förädlar i huvudsak sten från de egna brotten. I Borghamn bryts ljusgrå och gråbrun kalksten och i Oxåker bryter man marmor som sedan förädlas till bl.a golv, trappor, fönsterbänkar, bänkskivor, väggplattor, trädgårdssten m.m.

Halstring av sik i Östgöta Dals Hembygdsgården / Hembygdsmuseum. Foto: Bernd Beckmann Halstring av sik

22. Hovanäset
Hovanäset var en del av Bårstad by, med torp. Från 1860 startade en av ägarna av Bårstad brännvinsbränneri, kvarn, kalkugn samt mejeri vid ladugården på Trädgårdsudden och en egen båthamn. Rester av den här verksamheten syns fortfarande på Udden. Verksamheten ställdes in i början av 1900-talet och en ny kalkugn bygges vid Bårstads kalkbrott.

Östgöta Dals Hembygdsgården / Hembygdsmuseum. Foto: Bernd Beckmann Östgöta Dals hembygdsgård

23. Hembygdsgården - Hembygdsmuseum
Hembygdsgården använder Hovanäsets gamla byggnader. I hembygdsgårdens museum visas stenindustrin i Borghamn, en komplett skomakarverkstad, bruksföremål, 20-tals och 50-tals lägenhet och trådslöjd mm av luffaren ”Öland”.

Bårstads hundbad. Foto: Bernd Beckmann Bårstads hundbad

24. Bårstads udde (Badplats och hundbad)
Bårstad udde bjuder på badplats (i öster) och hundbad (i väster).

25. f.d. Bårstads by
Bårstad nämndes första gången redan i början av 1200 talet. Gamla byn hade sex gårdar innan laga skiftet genomfördes. Två gårdar finns kvar, medan de andra fyra flyttades ut mot badet respektive Borghamnsvägen.

Skedagatan vid Djurkällakorset. Foto: Bernd Beckmann Skedagatan, Djurkällakorset

26. Skedagatan
Skedagatan ligger på gränsen mellan socknarna Rogslösa och Väversunda. Vid den stora befolkningsökningen från mitten av 1850-talet flyttades människor till utmarken eller till gränsen mellan socknarna om man inte utvandrade eller flyttade till storstäderna.

Rogslösa kyrka. Foto: Bernd Beckmann Rogslösa kyrka

27. Rogslösa kyrka
Kyrkan byggdes i början av 1200-talet som gårdskyrka och ersatte då en tidigare träkyrka. Kyrkan är mest känd för sin kyrkport.

28. Väversunda kyrka
Väversunda kyrka är byggd i romansk stil och en av de bäst bevarade medeltida kyrkorna från omkring 1160, byggd av Ombergs kalksten. Föregångare var troligen en stavkyrka.

29. Berzeliusgården
Födelseplatsen för Jöns Jacob Berzelius (1779-1848), kemist och naturforskare. Han upptäckte grundämnena cerium, selen, kisel och torium. I den närbelägna Väversunda kyrkas vapenhus finns dessutom en liten utställning om honom, som är öppen dagligen kl. 9-18.


Sten födde Borghamn

Kulturhistorisk guidning i Borghamns äldsta del

Borghamn hamnen och stenbrott. Bildkälla: Sjöhistoriska Museet
Kulturhistorisk guidning i Borghamns äldsta del. Foto: Heike Berg

Hamnen - Göta kanalbolags och Kronoarbetskårens f.d. anläggning (Vandrarhemmet) - Ombergs stenbrott - Fiskemuseet - Bockakyrkogården mm

Nedanför Ommaborgen pågår kalkstenbrytning sedan 1100-talet och mycket sten har leverats till många kända byggnader i Sverige så som Vadstena Klosterkyrka. Leveranser till bygget av Göta Kanal och Karlsborgs fästning var anledningen till att hamnen med sina intressanta byggnader anlades och orten fick sitt namn. Varför ser hamnområdet ut som det gör? Vem är begravd på Bockakyrkogården? Följ vår guide på en visning av Borghamns äldsta del.

Gamla stenbrott. Foto: Bernd Beckmann

Datum och tid 2017
Lördagar 4/3 samt 6/5 - 30/9 kl. 15.00
Söndag 3/9 kl. 15.00
Onsdagar 28/6 - 16/8 kl. 17.00

Plats
Samling vid Vandrarhemmet i Borghamn.

Priser
100 kr Vuxen, 50 kr barn (8-15 år), 250 kr familj. Kontantbetalning.

Arrangör
Kulturguidningar i Dal
i samarbete med

Gruppguidningar
efter överenskommelse,
5-25 personer,
smågruppspriser.

Karta över Borghamn med omnejd

Sevärdheter och intressepunkter

Kartan syns bäst i helskärmsläge.