Vi välkomnar dig att vandra på Ombergs stigar och vandringsleder och njuta av våren. Som dagsbesökare vill du förmodligen bara ta korta promenader i vackra omgivningar och vandra i en timme eller två. Omberg erbjuder många möjligheter utanför dom klassiska vandringslederna. UpplevVadstena.se - regionens ledande besöksguide - presenterar här ett urval från norr till söder.

Alla turförslag börjar vid en parkeringsplats och återvänder till samma ställe. Vid enstaka startpunkter finns rastplats, vindskydd, grillplats och torrtoalett. Välkommen till Omberg under den vackraste tiden av året.

För bättre orientering erbjuder vi en översiktskarta och en karta för varje enskilt turförslag, både online (uMap) och som en utskrivbar version [pdf]. I uMap-versionen kan du aktivera din position och centrera kartan på den. Vi vill påpeka att det inte finns någon fullständig mobiltäckning på Omberg.

 • Karta över Ombergspromenader i vår
 • Karta över Ombergs naturstigar och vandringsleder

 • Borghamnsrunda
  mellanstor med Borghamn Strand/Norra Omberg som utgångspunkt

  Borghamnsrunda

  Sten födde Borghamn, kulturhistorisk vandring i stenbrytningens spår. Foto: Bernd Beckmann Vid Strandstigen


  3,4 km. Beräknad tid 1 h 15 min

  Promenaden är mellanstor och passerar Vätterns strand och Borghamnskärret via Strandstigen. I Bårstad rundar man f.d. Bårstadbrottet. Sträckan fortsätter genom byn och förbi Svängen. Sedan går man upp motionsslingan till Steneborg. Här kan man ta en avstickare till Marsabäckens vattenfall vid Ombergs förkastning. Via Brottsledet och Bockavägen kommer man tillbaka till Borghamns Strand.

  Faciliteter:

  • Borghamn Strand: Hotell, vandrarhem, hamncafé, InfoPoint, grillplats, picknickbord, informationstavla, WC, dricksvatten, MTB- och kayak-uthyrning (via Woods & Water)
  • Strandstigen: Vindskydd, grillplats

  uMappdf

  Ombergslidenrunda
  med Omberglidens parkering som utgångspunkt

  Marialeden: Hl. Hjärtas kloster Hl. Hjärtas kloster


  4,6 km. Beräknad tid 1 1/2 h.

  En runda, som passar Hl. Hjärtas klostrets gäster samt dagsbesökare. Vägen upp berget vid Ombergsliden är något brant. Ta gärna en paus vid Ombergslidens Mountain Lodge och njuta av utsikten över slätten och Tåkern. Efter ankomsten på Vallgatan ta nästa avtagsvägen till höger, som leder ned till Nyhaga och Ekhaga. Följ sedan vägen till Djurkälla Gård och fortsätter efter gården mot Hl. Hjärtas kloster och vidare till Ombergslidens parkering

  Man kommer lättare upp på berget och man tar vägen från Nyhaga till Vallgatan, dvs. går motsols. Skogsbruket har dock skapat några stickspår, som kan vilseleda vandraren. Följ UpplevVadstenas karta.

  Faciliteter:

  • Ombergliden: Picknickbord, informationstavla, torrtoa (rullstolanpassad)
  • Ombergslidens Mountain Lodge: Grillplats, picknickbord

  uMappdf

  Renstadsfällanrunda
  med Höje Lillängs parkering som utgångspunkt

  Renstadsfällanrunda

  Renstadsfällan. Foto: Bernd Beckmann Renstadsfällan


  7 km. Beräknad tid 2 1/2 h.

  Renstadsfällan är en blomsterrik naturbetesmark där gullvivorna blommar om sommaren. Vägen dit börjar vid korsningen Vallgatan/Turistvägen. Vid Makersbergen har man bra utsikt över Dags Mosse och slätten. Efter Renstadfällan möter man Vallgatan. Rakt fram kommer man till Ragels kärr, därifrån Storpissans bäck rinner mot Vättern. Ta stigen till vänster. Den leder tillbaka till Vallgatan.Vid korsningen med Surmossvägen ta stigen rakt fram förbi Elva bokar till Tillyvägen. Höje ligger till vänster och dit kommer Du via Tillyvägen, Bastavägen och vägen genom Höje.

  Man kan man förkorta rundan något om man tar Vallgatan direkt tillbaka till Höje.

  Faciliteter:

  • Höje Lilläng: Grillplats, picknickbord, torrtoa
  • Makersbergen: Vindskydd

  uMappdf

  Hjässarundan
  med Stocklycke parkering som utgångspunkt

  Hjässarundan med Stocklycke som utgångspunkt

  4,1 km (alt. 4,0 km). Beräknad tid 1 1/2 h.

  Turförslaget är 2 km kortare än Ellen Keys led och lättare att gå. Kan även passa barnvagnar. Turen startar vid "Dödisgropen" och leder genom bokskogen ovanför Södra Sjövägen. Från Skjutbanevägen följer man Ellen Keys led upp på Hjässan och via Hjässatorget och Mörkahålkärrets naturreservat tillbaka till Stocklycke.

  Faciliteter:

  • Stocklycke vandrarhem och café: Vandrarhem, café
  • Stocklycke Ekoparkcenter: Grillplats, picknickbord, torrtoa, informationstavlor
  • Hjässan: picknickbord
  • Hjässatorget: vindskydd med grillpla ts, picknickbord, informationstavlor, torrtoa
  • Bokskogen: Två picknickbord (ett bakom vandrarhemmet, ett bakom bron vid Tillyvägen)

  uMappdf

  Genom skog och kärr (stora skogsrundan)
  med Hjässatorget som utgångspunkt

  Mörkahålkärret vid Älvarumsleden


  3,5 km. Beräknad tid 1 h

  En uppskattad rundslinga som följer sista biten av Skogsslingan (Träd och buskar), passerar Ombergs (Sveriges) högsta gran, följer Bastavägen samt Tillyvägen till och med Mörkahålkärrets naturrservat. Genom reservatet leder spänger och sista biten går genom skogen tillbaka till Hjässatorget.

  Faciliteter:

  • Hjässatorget: vindskydd med grillplats, informationstavlor, torrtoa
  • Mörkahålkärret: Informationstavlor
  • Tillyvägen, korsning med Gröna Vägen: Picknickbord

  uMappdf

  Runt Ombergs södra klinten
  med Almalyckan (Alvastra) som utgångspunkt

  Vid Ombergs södra förkastning


  4,3 km. Beräknad tid 1 h 20 min.

  Följ Ombergsleden österut och kommer upp över Ombergs södra förkastning till Nyhagenkärret. Därifrån är det en bekväm promenad via Nyhagenvägen, Skjutbanevägen och en del av Klintvägen tillbaka till Almalyckan.

  Ta gärna en avstickare till Ombergs (Sveriges) högsta gran 200 m t.o.r. Tid 10 min. Hittar du träden?

  Faciliteter:

  • Ombergs Turisthotell: Hotell, restaurang
  • Almalyckan: Vindskydd med grillplats, informationstavla, parkering, torrtoa

  uMappdf