Välkommen till att promenera på Ombergs stigar och vägar och njuta av naturen och utsikter. Som dagsbesökare vill man förmodligen bara ta korta promenader i fin omgivning, gå en timme upp till två. Utanför dom vanliga lederna bjuder Omberg på många möjligheter. UpplevVadstena.se - traktens ledande besöksguide - presenterar här ett urval turförslag på norra Omberg, som gynnar Borghamn Strands gäster och dagsbesökare.

Turförslagen utgår från Borghamn Strand, Brottsledet eller Drottning Ommas borg. Det finns rastplats, vindskydd, grillplats och torrtoa vid olika platser utmed vägen. Vid Brottsledet finns endast parkering. Vällkommen på Omberg - året runt.

Mellan Borghamn Strand och Drottning Ommas borg finns flera vägval. Kolla gärna detaljkartan. Vägen förbi Bockakyrkogården är brant. Där måste man hålla sig i rep. Följ gärna Östgötaleden via Bockavägen, Brottsledet och motionsslingan.

För att kunna orientera sig finns en översiktskarta samt en karta till varje enskilt turförslag, båda online (uMap) samt som utskriftsversion [pdf]. I uMap-versionen kan du aktivera din position och centrera kartan på denna.

Mobiltäckningen varierar på Omberg och det finns ställen med dålig och utan täckning, även i Borghamn. Gör dig bekannt med turen innan du startar, ta med en kartutskrift för säkerhetens skull. UpplevVadstenas kartor är dom mest aktuella och precisa.

 • Karta över Ombergspromenader i norr
 • Karta över Ombergs naturstigar och vandringsleder

 • Observera!: Respektera naturen, djur och växter!
  Plocka inga växter i naturreservaten (gäller även ramslök)!
  Lämna inte stigarna!
  Håll sällskapsdjur kopplade!
  Lämna inget skräp i naturen!
  Stifta bekantskap med Allemansrätten!
  Parkera bilen endast på markerade parkeringsplatser!
  För bilar är Norra Sjövägen enkelriktad mot Borghamn. Se upp för mötande cyklister.
  Vallgatan endast öppen för boende.
  "Marialeden"
  med Borghamn Strand som utgångspunkt

  Marialeden: Hl. Hjärtas kloster

    10,3 km / 15 km. Beräknad tid 3 1/2 h (5 h)

  "Marialeden" är en kortare endagsvandring på ca 10,5 km som går från Borghamn genom Ombergs vackra ekopark och förbi Mariadöttrarnas kloster - Heliga Hjärtas kloster, Ombergsliden, Västra Väggar och Drottning Ommas borg.

  Vill man vandra en timme till, följer man efter Svartsvall stigen till Hälle källor och sedan Norra Sjövägen mot Västra väggar.

  Observera!: "Marialeden" - en f.d. pilgrimsled - har ingen egen märkning. På Ombergs nordvästra sidan följer Marialeden Ombergsleden med sina orange markeringar. Följ UpplevVadstenas kartor noggrant eller använd vägbeskrivningen.

  Alternativ startpunkt till vandring på "Mariarundan" är Ombergslidens parkering.

  Faciliteter:

  • Borghamn Strand: Hotell, vandrarhem, hamncafé, InfoPoint, grillplats, picknickbord, informationstavla, WC, dricksvatten, MTB- och kayak-uthyrning (via Woods & Water)
  • Ombergsliden: Picknickbord, informationstavla, torrtoa
  • Ombergslidens Mountain Lodge: Grillplats, picknickbord
  • Västra väggar: Informationstavla, picknickbord, torrtoa
  • Drottning Ommas borg: Picknickbord, informationstavla, mindre parkering, torrtoa
  • Brottsledet: Informationstavla, parkering

  uMappdfvägbeskrivning.

  Ombergs norra runda
  med Drottning Ommas borg som utgångsgspunkt

  Ombergs norra runda


  7,7 km. Beräknad tid 2 1/2 h.

  Ombergs norra runda följer Ombergs nordöstra förkastning för att sedan ta sig upp på berget genom och förbi ett hålvägssystem. Sedan korsar vi berget förbi Swartzvall och kommer till Västra väggar, där berget stupar ner i sjön. Ombergsleden guidar oss tillbaka till Drottning Ommas borg, Brottsledet och Borghamn Strand.

  Faciliteter:

  • Borghamn Strand: Hotell, vandrarhem, hamncafé, InfoPoint, grillplats, picknickbord, informationstavla, WC, dricksvatten, MTB- och kayak-uthyrning (via Woods & Water)
  • Brottsledet: Informationstavla, parkering
  • Västra väggar: Informationstavla, picknickbord, torrtoa
  • Drottning Ommas borg: Picknickbord, informationstavla, mindre parkering, torrtoa

  uMappdf

  "Drottning Ommas led"
  med Drottning Ommas borg/Brottsledet som utgångspunkt

  Drottning Ommas led


  5,6 km. Beräknad tid 2 h.

  "Drottning Ommas Led" är ett förslag till ny citatled på norra Omberg. Rundleden börjar och slutar vid Drottning Ommas borg alternativt Brottsledet. Från Drottnings Ommas borg följer man nedra delen av motionslingan "Ommaspåret" och byter vid Brottsledet till övre slingan och fortsätter mot Steneborg, Marsasläpan. Sedan tar man sig över och förbi Ombergs östra förkastning mot Nyhaga. När stigen lämnar Ekoparken går man rakt fram och sedan till höger, följer skogsvägen upp till Vallgatan på en höjd av ca. 240 m över havet. Sträckan dit bjuder på utsikter över slätten till Rogslösa och Tåkern.

  Från Vallgatan fortsätter sträckan rakt fram på Rävabovägen. Ta första avtagsvägen till höger och promenera över berget. Sedan följer man Ombergsleden/Östgötaleden genom skogen och öppen mark mot Borghamn. Sist befinnar man sig på Vallgatan och går "Liden" (dvs backen) ned till Drottning Ommas borg, Ombergs härrskarinnans boställe. Njut av utsikten över Vättern mot Västra Götaland. Ta fortsättningsvis nedre delen av "Ommaspåret", om du vill komma till Brottsledet.

  "Leden" delas på två avsnitt med Sveaskogs norra MTB-led. Vid östra förkastningen handlar det om en kort sträcka. Avsnittet mellan Vallgatan och Ombergsleden/Östgötaleden är längre dock till största delen ganska bred. Det finns knappast någon fara att krocka med en MTB-cyklist.

  Faciliteter:

  • Borghamn Strand: Hotell, vandrarhem, hamncafé, InfoPoint, grillplats, picknickbord, informationstavla, WC, dricksvatten, MTB- och kayak-uthyrning (via Woods & Water)
  • Brottsledet: Informationstavla, parkering
  • Drottning Ommas borg: Picknickbord, grillplats, informationstavla, mindre parkering, torrtoa

  uMappdf

  "Marsasläpanrunda"
  med Brottsledet som utgångspunkt

  Marsasläpanrunda


  4,4 km. Beräknad tid 1 h 30 min.

  Turen börjar nedanför Ombergs nordöstra förkastning för att sedan stiga över förkastningen upp på Omberg och följa den till Nyhaga, där sveaskogen slutar. Där gär du till vänster ner till Nyhaga och Ekhaga. Följ sedan "järnvägen" mot Borghamn, en kort sträcka på motionsslingan och Svängavägen tillbaka till Brottsledet.

  Alternativ startpunkt till "Marsasläpanrunda" är Ekhaga gård (privat parkering bredvid f.d. järnvägsvallen). Passera Nyhaga och och klättra upp rakt fram på berget. Förkastningen ligger till höger.

  Faciliteter:

  • Borghamn Strand: Hotell, vandrarhem, hamncafé, InfoPoint, grillplats, picknickbord, informationstavla, WC, dricksvatten, MTB- och kayak-uthyrning (via Woods & Water)
  • Brottsledet: Informationstavla, parkering

  uMappdf

  Borghamnsrunda
  mellanstor med Borghamn Strand/Norra Omberg som utgångspunkt

  Borghamnsrunda


  3,4 km. Beräknad tid 1 h 15 min

  Promenaden är mellanstor och passerar Vätterns strand och Borghamnskärret via Strandstigen. I Bårstad rundar man f.d. Bårstadbrottet. Sträckan fortsätter genom byn och förbi Svängen. Sedan går man upp motionsslingan till Steneborg. Här kan man ta en avstickare till Marsabäckens vattenfall vid Ombergs förkastning. Via Brottsledet och Bockavägen kommer man tillbaka till Borghamns Strand.

  Faciliteter:

  • Borghamn Strand: Hotell, vandrarhem, hamncafé, InfoPoint, grillplats, picknickbord, informationstavla, WC, dricksvatten, MTB- och kayak-uthyrning (via Woods & Water)
  • Strandstigen: Vindskydd, grillplats
  • Brottsledet: Informationstavla, parkering
  • Vattenverket: Informationstavla

  uMappdf

  Borghamns motionsslinga (Ommaspåret)
  med Drottning Ommas borg/Brottsledet som utgångspunkt

  Borghamns motionsslinga (Ommaspåret) - Profile

  1,7 km

  Ommaspåret är ett ca. 1,7 km lång eljusspår nedanför Marsafällan, mellan Drottning Ommas borg och Steneborg. Slingan passerar även Mormorskällan, Borghamns kalkstenbrott och Brottsledet. Ljuset släcks i höst och vinter kl. 21.00.

  Vill man gå en något längre sträcka, fortsätter man efter Steneborg rakt fram in i skogen och håller sig till vänster, där Ombersgleden stiger till höger upp på Marsasläpan. Fortsätt nedanför förkastningen. Där finns två möjligheter att komma till "Järnvägen" och därifrån tillbaka till Ommaspåret.

  Faciliteter:

  • Brottsledet: Informationstavla, parkering
  • Drottning Ommas borg: Picknickbord, informationstavla, mindre parkering, torrtoa

  uMappdf  Detaljkartor

  Borghamn / Norra Omberg

  Helskärmsläge

  Detaljkartan visar alla vägar och stigar mellan Borghamn Strand och Brottsledet samt Drottning Ommas borg.

  Direkta vägen från Borghamn Strand förbi Bockakyrkogården till Drottning Ommas borg är brant och man måste hålla sig i rep. Vandrare rekommenderas att följa Östgötaleden via Bockavägen, Brottsledet och motionsslingan.


  Omläggning Ombergsleden (8/2020)

  Helskärmsläge

  Östgötaleden/Omberg runt leden/Ombergleden fick i augusti 2020 en ny sträckning mellan Vallgatan och Steneborg på nord-östra Omberg. Detaljkartan visar nya och gamla dragning samt genomvägar från Vallgatan till Nyhaga.