Välkommen till att promenera på Ombergs stigar och vägar och njuta av höst. Som dagsbesökare vill man förmodligen bara ta korta promenader i fin omgivning, gå en timme upp till två. Utanför dom vanliga ledarna bjuder Omberg på många möjligheter. UpplevVadstena.se - traktens ledande besöksguide - presenterar här ett urval från norr till söder.

Alla promenadsträckor börjar vid en parkering och leder tillbaka till samma parkering. Ingen delsträcka promeneras åt två håll. Korta undantag gäller endast för att komma ut på vägen. Det finns rastplats, vindskydd, grillplats och torrtoa vid olika utgångspunkter. Vällkommen på Omberg under finaste årstiden.

För att kunna orientera sig finns en översiktskarta samt en karta till varje enskilt turförslag, båda online (uMap) samt som utskriftsversion [pdf]. I uMap-versionen kan du aktivera din position och centrera kartan på denna.


"Drottning Ommas led"
med Borghamn Strand/Norra Omberg som utgångspunkt

Drottning Ommas led


5,6 km. Beräknad tid 2 h.

"Drottning Ommas Led" är ett förslag till ny citatled på norra Omberg. Rundleden börjar och slutar vid Drottning Ommas Borg altnativt Brottsledet. Från Drottnings Borg följer man nedra delen av motionslingan "Ommaspåret" och byter vid Brottsledet till övre slimgan och fortsätter mot Steneborg, Marsasläpan. Sedan tar man sig över och förbi Ombergs östra förkastning mot Nyhaga. När stigen lämnar Ekoparken går man rakt fram och sedan till höger, följer skogsvägen upp till Vallgatan på en höjd av ca. 240 m över havet. Sträckan dit bjuder på utsikter över slätten till Rogslösa och Tåkern.

Från Vallgatan fortsätter sträckan rakt fram på Rävabovägen. Ta första avtagsvägen till höger och promenera över berget. Sedan följer man Ombergsleden/Östgötaleden genom skogen och öppen mark mot Borghamn. Sist befinnar man sig på Vallgatan och går "Liden" (dvs backen) ned till Drottning Ommas Borg, Ombergs härrskarinnans boställe. Njut av utsikten över Vättern mot Västra Götaland. Ta fortsättningsvis nedre delen av "Ommaspåret", om du vill komma till Brottsledet.

"Leden" delas på två avsnitt med Sveaskogs norra MTB-led. Vid östra förkastningen handlar det om en kort sträcka. Avsnittet mellan Vallgatan och Ombergsleden/Östgötaleden är längre dock till största delen ganska bred. Det finns knappast någon fara att krocka med en MTB-cyklist.

Faciliteter:

 • Borghamn Strand: Hotel, vandrarhem, hamncafé, InfoPoint, grillplats, picknickbord, informationstavla, WC
 • Drottning Ommas Borg: Picknickbord, grillplats, informationstavla, parkering, torrtoa

uMappdf

Marbergenrunda
med Storpissans/Marbergens parkering vid Surmossevägen som utgångspunkt

Marbergenrunda


4,4 km. Beräknad tid 1 1/2 h.

Startpunkten är litet dold på Surmossevägen mellan Sjövägen och Vallgatan. Stigen upp till Ombergs mest spännande utsiktsplats är ganska brant. Därför tar turen en bekvämare väg förbi Surmossen, en kort sträcka över Vallgatan och sedan genom skog, öppen mark och Ragelskärr, tills man står vid branten och kan uta bav den spektakulära utsikten över Storpissans naturreservat samt Vättern mot Västra Götaland. Det är bara en kort sträcka tillbaka till parkeringen, dock som sagt brant.

Faciliteter:

 • Marbergens/Storpissans parkering: Picknickbord, grillplats
 • Surmossvägen: informationstavla

uMappdf

Lilla Höje rundan
med Höje Lillängs parkering som utgångspunkt

Lilla Höje rundan


3 km. Beräknad tid 1 h.

Promenaden går motosols runt Höje och följer Turistvägen, Vallgatan, Tillyvägen, Bastavägen tills man svänger in mot Höje och kommer förbi Höje Gård tillbaka till Höje Lillängs parkeringen. En solig promenad. Inga kraftiga backar eller konstigheter.

Faciliteter:

 • Höje Lilläng parkering: Torrtoa, parkering
 • Höje Lilläng: Grillplats, picknickbord

uMappdf

Bokskogsrundan
med Stocklycke Ekoparkcenter som utgångspunkt

Bokskogsrundan


3,8 km. Beräknad tid 1 1/4 h.

Turen passerar bokskogen vid Stocklycke, Tillyvägen och Bastavägen mot f.d. skogsskolan i Höje och följer sedan raka vägen tillbaka genom skogen och Mörkahålkärrets naturreservat.

Faciliteter:

 • Stocklycke Ekoparkcenter: Grillplats, picknickbord, torrtoa, informationstavlor
 • Bokskogen: Två picknickbord (en bakom vandrarhemmet, en vid Tillyvägen
 • Tillyvägen, korsning med Gröna Vägen: Picknickbord

uMappdf

Lilla Hjässarundan
med Hjässatorget som utgångspunkt

Lilla Hjässarundan


2 km. Beräknad tid 1 h

Kortaste vägen upp till Hjässan startar går direkt upp från Hjässatorget, är dock brant och saknar all fascination. Turförslaget leder genom skog och Skjutbanevägen till Hjässans södra sida, därifrån man har en enklare uppstig med utsikter tills man kommer till Hjässans platå och kan se över slätten och Vättern. En mur begränsar Hjässaborgen, Ombergs största fornborg. En stig följer muren tills man tar huvudvägen tillbaka till parkeringen.

Faciliteter:

 • Hjässatorget: vindskydd med grillplats, informationstavlor, torrtoa
 • Skjutbanevägen: Vindskydd med grillplats
 • Hjässan: picknickbord

uMappdf

Runt Ombergs södra klinten
med Alvastra som utgångspunkt

Runt Ombergs södra klinten


4,3 km. Beräknad tid 1 1/2 h.

Från Alvastra följer man Ellen Keys led förbi slukrännorna och stiger upp på Omberg och följer sedan Klintvägen upp till 210 m höjd vid klinterna. När Klintvägen upphör går turen längs en smal stig och nedåt mot Nyhagenkärret. Sist tar man Östgötaleden (Omberg Runt) leden i solen förbi Ombergs södra förkastning tillbaka till Alvastra.

Faciliteter:

 • Ombergs Turisthotell: Hotell, restaurang
 • Alvastra: Vindskydd med grillplats, informationstavla, parkering, torrtoa

uMappdf