Välkommen till att promenera på Ombergs stigar och vägar och njuta av naturen och utsikter. Som dagsbesökare vill man förmodligen bara ta korta promenader i fin omgivning, gå en timme upp till två. Utanför dom vanliga lederna bjuder Omberg på många möjligheter. UpplevVadstena.se presenterar här turförslag på Omberg från norr till söder.

Turförslagen utgår från Ombergs olika samlingsplatser respektive parkeringar, t.ex. Borghamn Strand, Brottsledet, Ombergsliden, Marbergens/Stoirpissans parkering, Höje Lilläng, Hjässatorget, Stocklycke och Almalyckan. Det finns rastplats, vindskydd, grillplats och torrtoa vid olika platser och utmed vägen. Vällkommen på Omberg - året runt.

Promenadförslag, som följer bara delvis Ombergs vandringsleder, är själva inte markerade eller skyltade. För att kunna orientera sig finns en översiktskarta samt en karta till varje enskilt turförslag, båda online (uMap) samt som utskriftsversion [pdf]. Använder du uMap-versionen i din mobil, kan du aktivera din position och centrera kartan på denna.

Mobiltäckningen varierar dock på Omberg och det finns ställen med dålig och även utan täckning. Gör dig bekannt med turen innan du startar, ta med en kartutskrift för säkerhetens skull. UpplevVadstenas kartor är daktuella och precisa.

 • Karta över Ombergspromenader
 • Karta över Ombergs naturstigar och vandringsleder

 • Observera!: Respektera naturen, djur och växter!
  Plocka inga växter i naturreservaten (gäller även ramslök)!
  Lämna inte stigarna!
  Håll sällskapsdjur kopplade!
  Lämna inget skräp i naturen!
  Stifta bekantskap med Allemansrätten!
  Parkera bilen endast på markerade parkeringsplatser!
  För bilar är Norra Sjövägen enkelriktad mot Borghamn. Se upp för mötande cyklister.
  Vallgatan endast öppen för boende.  Promenader med Borghamn Strand som utgångspunkt

  Borghamn Strand är det historiska Borghamn och byggnadsminne, grundat av Göta kanalbolaget vid början av stenbrytningens storhetstid (1810-1827).

  Borghamnsrunda  ⋅  "Marialeden"


  Borghamnsrunda
  Mellanstor: 3,4 km. Beräknad tid 1 h 15 min, barnvagnsvänlig

  Borghamnsrunda


  Promenaden är mellanstor och passerar Vätterns strand och Borghamnskärret via Strandstigen. I Bårstad rundar man f.d. Bårstadbrottet. Sträckan fortsätter genom byn och förbi Svängen. Sedan går man upp motionsslingan till Steneborg. Här kan man ta en avstickare till Marsabäckens vattenfall vid Ombergs förkastning. Via Brottsledet och Bockavägen kommer man tillbaka till Borghamns Strand.

  Faciliteter:

  • Borghamn Strand: Hotell, vandrarhem, hamncafé, InfoPoint, grillplats, picknickbord, informationstavla, WC, dricksvatten, MTB- och kayak-uthyrning (via Woods & Water)
  • Strandstigen: Vindskydd, grillplats
  • Brottsledet: Informationstavla, parkering
  • Vattenverket: Informationstavla

  uMappdf


  "Marialeden"
  10,3 km (alt. 15 km). Beräknad tid 3 1/2 h (alt. 5 h)

  Marialeden: Hl. Hjärtas kloster

  "Marialeden" är en kortare endagsvandring på ca 10,5 km som går från Borghamn genom Ombergs vackra ekopark och förbi Mariadöttrarnas kloster - Heliga Hjärtas kloster, Ombergsliden, Västra Väggar och Drottning Ommas borg.

  Vill man vandra en timme till, följer man efter Svartsvall Ombergsleden och sedan avtagsvägen och stigen till Hälle källor och sedan Norra Sjövägen mot Västra väggar.

  Observera!: "Marialeden" - en f.d. pilgrimsled - har ingen egen märkning. På Ombergs nordvästra sidan följer Marialeden Ombergsleden med sina orange markeringar. Följ UpplevVadstenas kartor noggrant eller använd vägbeskrivningen.

  Alternativ startpunkt till vandring på "Mariarundan" är Ombergslidens parkering.

  Faciliteter:

  • Borghamn Strand: Hotell, vandrarhem, hamncafé, InfoPoint, grillplats, picknickbord, informationstavla, WC, dricksvatten, MTB- och kayak-uthyrning (via Woods & Water)
  • Ombergsliden: Picknickbord, informationstavla, torrtoa
  • Ombergslidens Mountain Lodge: Grillplats, picknickbord
  • Västra väggar: Informationstavla, picknickbord, torrtoa
  • Drottning Ommas borg: Picknickbord, informationstavla, mindre parkering, torrtoa
  • Brottsledet: Informationstavla, parkering

  uMappdfvägbeskrivning.


  Promenader med Drottning Ommas Borg som utgångspunkt

  Drottning Ommas Borg är Ombergs nordligaste fornborg från folkvandringstiden och har varit Omberghärskarinnans boställe.

  Borghamns motionsslinga (Ommaspåret)  ⋅  Ombergs norra runda


  Borghamns motionsslinga (Ommaspåret)
  1,7 km, barnvagnsvänlig

  Borghamns motionsslinga (Ommaspåret) - Profile

  Ommaspåret är ett ca. 1,7 km lång eljusspår nedanför Marsafällan, mellan Drottning Ommas borg och Steneborg. Slingan passerar även Mormorskällan, Borghamns kalkstenbrott och Brottsledet. Ljuset släcks i höst och vinter kl. 21.00.

  Vill man gå en något längre sträcka, fortsätter man efter Steneborg rakt fram in i skogen och håller sig till vänster, där Ombersgleden stiger till höger upp på Marsasläpan. Fortsätt nedanför förkastningen. Där finns två möjligheter att komma till "Järnvägen" och därifrån tillbaka till Ommaspåret.

  Faciliteter:

  • Borghamn Strand: Hotell, vandrarhem, hamncafé, InfoPoint, grillplats, picknickbord, informationstavla, WC, dricksvatten, MTB- och kayak-uthyrning (via Woods & Water)
  • Brottsledet: Informationstavla, parkering
  • Drottning Ommas borg: Picknickbord, informationstavla, mindre parkering, torrtoa

  uMappdf


  Ombergs norra runda
  7,7 km. Beräknad tid 2 1/2 h.

  Ombergs norra runda


  Ombergs norra runda följer Ombergs nordöstra förkastning för att sedan ta sig upp på berget genom och förbi ett hålvägssystem. Sedan korsar vi berget förbi Swartzvall och kommer till Västra väggar, där berget stupar ner i sjön. Ombergsleden guidar oss tillbaka till Drottning Ommas borg, Brottsledet och Borghamn Strand.

  Faciliteter:

  • Borghamn Strand: Hotell, vandrarhem, hamncafé, InfoPoint, grillplats, picknickbord, informationstavla, WC, dricksvatten, MTB- och kayak-uthyrning (via Woods & Water)
  • Brottsledet: Informationstavla, parkering
  • Västra väggar: Informationstavla, picknickbord, torrtoa
  • Drottning Ommas borg: Picknickbord, informationstavla, mindre parkering, torrtoa

  uMappdf  Promenader med Brottsledet som utgångspunkt

  Brottsledet var djurgårdepokens nordligaste grind i gärdsgården, som inhägnade Omberg och Dags Mosse från början av 1600-talet till 1806. Grinden passerades av Långebergsvägen, dvs tidigare landsvägen över berget mellan Rögslösa/Västerlösa i norr och Höje/Stocklycke i söder.

  "Marsasläpanrunda"  ⋅  "Drottning Ommas led"


  "Marsasläpanrunda"
  4,4 km. Beräknad tid 1 h 30 min

  Marsasläpanrunda


  Turen börjar nedanför Ombergs nordöstra förkastning för att sedan stiga över förkastningen upp på Omberg och följa den till Nyhaga, där sveaskogen slutar. Där gär du till höger ner till Nyhaga och Ekhaga. Följ sedan "järnvägen" mot Borghamn, en kort sträcka på motionsslingan och Svängavägen tillbaka till Brottsledet.

  Alternativ startpunkt till "Marsasläpanrunda" är Ekhaga gård (privat parkering bredvid f.d. järnvägsvallen). Passera Nyhaga och och klättra upp rakt fram på berget. Förkastningen ligger till höger.

  Faciliteter:

  • Borghamn Strand: Hotell, vandrarhem, hamncafé, InfoPoint, grillplats, picknickbord, informationstavla, WC, dricksvatten, MTB- och kayak-uthyrning (via Woods & Water)
  • Brottsledet: Informationstavla, parkering

  uMappdf


  "Drottning Ommas led"
  5,6 km. Beräknad tid 2 h

  Drottning Ommas led


  "Drottning Ommas Led" är ett förslag till ny citatled på norra Omberg. Rundleden börjar och slutar vid Drottning Ommas borg alternativt Brottsledet. Från Drottnings Ommas borg följer man nedra delen av motionslingan "Ommaspåret" och byter vid Brottsledet till övre slingan och fortsätter mot Steneborg, Marsasläpan. Sedan tar man sig över och förbi Ombergs östra förkastning mot Nyhaga. När stigen lämnar Ekoparken går man rakt fram och sedan till höger, följer skogsvägen upp till Vallgatan på en höjd av ca. 240 m över havet. Sträckan dit bjuder på utsikter över slätten till Rogslösa och Tåkern.

  Från Vallgatan fortsätter sträckan rakt fram på Rävabovägen. Ta första avtagsvägen till höger och promenera över berget. Sedan följer man Ombergsleden/Östgötaleden genom skogen och öppen mark mot Borghamn. Sist befinnar man sig på Vallgatan och går "Liden" (dvs backen) ned till Drottning Ommas borg, Ombergs härrskarinnans boställe. Njut av utsikten över Vättern mot Västra Götaland. Ta fortsättningsvis nedre delen av "Ommaspåret", om du vill komma till Brottsledet.

  "Leden" delas på två avsnitt med Sveaskogs norra MTB-led. Vid östra förkastningen handlar det om en kort sträcka. Avsnittet mellan Vallgatan och Ombergsleden/Östgötaleden är längre dock till största delen ganska bred. Det finns knappast någon fara att krocka med en MTB-cyklist.

  Faciliteter:

  • Borghamn Strand: Hotell, vandrarhem, hamncafé, InfoPoint, grillplats, picknickbord, informationstavla, WC, dricksvatten, MTB- och kayak-uthyrning (via Woods & Water)
  • Brottsledet: Informationstavla, parkering
  • Drottning Ommas borg: Picknickbord, informationstavla, mindre parkering, torrtoa

  uMappdf


  Promenader med Ekhaga som utgångspunkt

  Ombergslidenrunda


  Ombergslidenrunda
  4,5 km. Beräknad tid 1 1/2 h.

  Marialeden: Hl. Hjärtas kloster Hl. Hjärtas kloster


  En runda, som passar Hl. Hjärtas klostrets gäster samt dagsbesökare. Vägen upp berget vid Ombergsliden är något brant. Denna beskrivningen utgår därför från Ekhaga gård. Man följer Nyhagavägen och går sedan upp på berget. Lämna den breda skogsvägen vid serpentinen och gå rakt fram. Genom och förbi ett hålvägssystem kommer du ganska lätt upp till Vallgatan. Till vänster hittar du stigen till Ombergsliden. På vägen ner kan du ta en avstickare till Ombergslidens Mountain Lodge och njuta av utsikten över slätten och Tåkern. Vid klostret tar Du vägen över slätten förbi Djurkälla gård tillbaka till Ekhaga.

  Alternativ startpunkt till vandring på "Ombergslidenrunda" är Ombergslidens parkering. (Gå upp till Vallgatan först och därifrån till höger och höger igen mot Nyhaga, Ekhaga, Djurkälla, Ombergsliden.)

  Faciliteter:

  • Ombergslidens Mountain Lodge: Grillplats, picknickbord
  • Ombergliden: Picknickbord, informationstavla, torrtoa

  uMappdf


  Promenader med Ombergsliden som utgångspunkt

  "Orkidéstigen"  ⋅  Ostmossen-Ombergsliden runda


  Orkidéstigen
  2 km. Beräknad tid 40 min

  Naturstig genom Omberglidens naturreservat och orkidéernas rike.
  Se Ombergs vandringsleder och naturstigar.

  Ostmossen-Ombergsliden runda
  4,2 km. Beräknad tid 1 h 20 min.

  Ostmossen-Ombergsliden runda


  En runda, som passar Hl. Hjärtas klostrets gäster samt dagsbesökare på Omberg. Ta i början gärna en sväng genom naturreservatet och följ sedan vägen mot Väversunda förbi Hl. Hjärtas kloster och Karlsgården. Efter Karlsgården sväng till höger på Ostmossevägen, en f.d. motorbacke. Ostmossens naturreservat ligger till vänster och höger. Till höger syns även gamla vägen till Swartzvall. Uppe på berget sväng återigen till höger och följ Vallgatan en kort sträcka. Direkt innan korsningen med Ombergsleden (Omberg runt/Östgötaleden) avgår till höger vägen tillbaka till Ombergsliden. Ta gärna avstickaren till Mountain Lodge och njut av utsikten över slätten och Tåkern.

  I Ostmossen finns en mycket rik fjärilsfauna och ett av Östergötlands förnämsta kalkkärr. På våren blommar gullvivor vackert i hagmarkerna. I de kalkrika, men näringsfattiga, kärrmarkerna vid Ombergsliden är växternas mångfald och skönhet slående. Här kan du njuta av talrika orkidéer, däribland den ovanliga luktsporren.

  Faciliteter:

  • Ombergslidens Mountain Lodge: Grillplats, picknickbord
  • Ombergliden: Picknickbord, informationstavla, torrtoa

  uMappdf

  Ostmossens naturreservat
  Omberglidens naturreservat

  Folder om Ombergslidens naturreservat


  Promenader med Storpissans/Marbergens parkering som utgångspunkt

  Marbergenrunda


  Marbergenrunda
  4,4 km. Beräknad tid 1 1/2 h

  Marbergenrunda


  Startpunkten är litet dold på Surmossevägen mellan Sjövägen och Vallgatan. Stigen upp till Ombergs mest spännande utsiktsplats är ganska brant. Därför tar turen en bekvämare väg förbi Surmossen, en kort sträcka över Vallgatan och sedan genom skog, öppen mark och Ragelskärr, tills man står vid branten och kan njuta av den spektakulära utsikten över Storpissans naturreservat samt Vättern mot Västra Götaland. Det är bara en kort sträcka tillbaka till parkeringen, dock som sagt brant.

  Faciliteter:

  • Marbergens/Storpissans parkering: Picknickbord, grillplats
  • Surmossvägen: informationstavla

  uMappdf


  Promenader med Höje Lillängs parkering som utgångspunkt

  Höje Lilläng hyser Ombergs finaste ängsflora. Här återskapar Sveaskog tillsammans med Länsstyrelsen i Östergötland de forna ängsmarkerna genom traditionell slåtter och bete.

  Lilla Höje rundan  ⋅  Stora Höje rundan  ⋅  Renstadsfällanrunda


  Lilla Höje rundan
  2,8 km. Beräknad tid mindre än 1 h, barnvagnsvänlig

  Lilla Höje rundan


  Promenaden går motosols runt Höje och följer Turistvägen, Vallgatan, Tillyvägen, Bastavägen tills man svänger in mot Höje och kommer förbi Höje Gård tillbaka till Höje Lillängs parkeringen. En solig promenad. Inga kraftiga backar eller konstigheter.

  Faciliteter:

  • Höje Lilläng parkering: Torrtoa, parkering
  • Höje Lilläng: Grillplats, picknickbord

  uMappdf

  Stora Höje rundan
  3,6 km. Beräknad tid 1 h

  Stora Höje rundan


  Promenaden går motosols runt Höje och följer Turistvägen, Vallgatan, Tillyvägen, Bastavägen och sedan Nyhagenvägen till Nyhagenkärret. Där svänger man till vänster på Ombergsleden (Omberg runt leden/ Östgötaleden) och fortsätter genom skogen till Höje Lilläng och tillbaka till parkeringen. Inga kraftiga backar eller konstigheter.
  Vill ni gå med barnvagn, ta lilla Höjerundan (2,8 km) istället.

  Faciliteter:

  • Höje Lilläng parkering: Torrtoa, parkering
  • Höje Lilläng: Grillplats, picknickbord

  uMappdf

  Renstadsfällanrunda
  7 km. Beräknad tid 2 1/2 h.

  Renstadsfällanrunda

  Renstadsfällan. Foto: Bernd Beckmann Renstadsfällan


  Renstadsfällan är en blomsterrik naturbetesmark där gullvivorna blommar om sommaren. Vägen dit börjar vid korsningen Vallgatan/Turistvägen. Vid Makersbergen har man bra utsikt över Dags Mosse och slätten. Efter Renstadfällan möter man Vallgatan. Rakt fram kommer man till Ragels kärr, därifrån Storpissans bäck rinner mot Vättern. Ta stigen till vänster. Den leder tillbaka till Vallgatan.Vid korsningen med Surmossvägen ta stigen rakt fram förbi Elva bokar till Tillyvägen. Höje ligger till vänster och dit kommer Du via Tillyvägen, Bastavägen och genvägen genom Höje.

  Man kan man förkorta rundan något om man tar Vallgatan direkt tillbaka till Höje.

  Faciliteter:

  • Höje Lilläng: Grillplats, picknickbord, torrtoa
  • Makersbergen: Vindskydd

  uMappdf


  Promenader med Hjässatorget som utgångspunkt

  Lilla Hjässarundan  ⋅  Skogsslingan  ⋅  Över Ombergs södra klinten


  Skogsslingan
  2 km. Beräknad tid 40 min - 1 h 30 min

  Naturstig med 45 olika trädslag och buskar att beskåda.
  Se Ombergs vandringsleder och naturstigar.

  Lilla Hjässarundan
  2 km. Beräknad tid 1 h

  Lilla Hjässarundan


  Kortaste vägen upp till Hjässan startar går direkt upp från Hjässatorget, är dock brant och saknar all fascination. Turförslaget leder genom skog och Skjutbanevägen till Hjässans södra sida, därifrån man har en enklare uppstig med utsikter tills man kommer till Hjässans platå och kan se över slätten och Vättern. En mur begränsar Hjässaborgen, Ombergs största fornborg. En stig följer muren tills man tar huvudvägen tillbaka till parkeringen.

  Faciliteter:

  • Hjässatorget: vindskydd med grillplats, informationstavlor, torrtoa
  • Skjutbanevägen: Vindskydd med grillplats
  • Hjässan: picknickbord

  uMappdf

  Över Ombergs södra klinten
  3,9 km. Beräknad tid 1 h 20 min.

  Över Ombergs södra klinten


  Från Hjässatorget tar man Turistvägen en kort bit och följer sedan skogsvägen till höger och fortsätter på Nyhagenvägen förbi Nyhagenkärret till vändplatsen. Därifrån går en stig upp och över berget. Fortsätt på Klintvägen och Skjutbanevägen.Från Skjutbanevägen går en stig genom skogen tillbaka till Hjässatorget.

  Faciliteter:

  • Hjässatorget: vindskydd med grillplats, informationstavlor, torrtoa
  • Skjutbanevägen: Vindskydd med grillplats

  uMappdf


  Promenader med Stocklycke som utgångspunkt

  Bokskogsrundan  ⋅  Bokskogsstigen  ⋅  Hjässarundan  ⋅  Omberg och istiden  ⋅  Stocklyckerunda


  Bokskogsstigen
  600 m. Beräknad tid 15 min

  Naturstig. Barnvagnsvänlig, anpassad för synskadade.
  Se Ombergs vandringsleder och naturstigar.

  Omberg och istiden
  2/2,3 km Beräknad tid 45 min

  Naturstig. Upptäck hur istiden formade Ombergs landskap.
  Se Ombergs vandringsleder och naturstigar.

  Stocklyckerunda
  2,8 km. Beräknad tid 1 h. Barnvagnsvänlig.

  Stocklyckerunda


  En lätt runda runt Stocklycke äng och bokskogen nedanför Hjässan. I stället för att gå direkt från parkeringen över rullstenåsen kan man ta gamla naturstigen genom ravinen bredvid.

  Faciliteter:

  • Stocklycke vandrarhem och café: Vandrarhem, café
  • Stocklycke Ekoparkcenter: Grillplats, picknickbord, torrtoa, informationstavlor
  • Stocklycke hamn: Vindskydd med grillplats, grillplats, torrtoa

  uMappdf

  Bokskogsrundan
  3,8 km. Beräknad tid 1 1/4 h. Barnvagnsvänlig.

  Bokskogsstigen


  Turen passerar bokskogen vid Stocklycke, Tillyvägen och Bastavägen mot f.d. skogsskolan i Höje och följer sedan raka vägen tillbaka genom skogen och Mörkahålkärrets naturreservat.

  Faciliteter:

  • Stocklycke vandrarhem och café: Vandrarhem, café
  • Stocklycke Ekoparkcenter: Grillplats, picknickbord, torrtoa, informationstavlor
  • Bokskogen: Två picknickbord (ett bakom vandrarhemmet, ett bakom bron vid Tillyvägen)
  • Tillyvägen, korsning med Gröna Vägen: Picknickbord

  uMappdf

  Hjässarundan
  4,1 km (alt. 4,0 km). Beräknad tid 1 1/2 h.

  Hjässarundan med Stocklycke som utgångspunkt

  Turförslaget är 2 km kortare än Ellen Keys led och lättare att gå. Kan även passa barnvagnar. Turen startar vid "Dödisgropen" och leder genom bokskogen ovanför Södra Sjövägen. Från Skjutbanevägen följer man Ellen Keys led upp på Hjässan och via Hjässatorget och Mörkahålkärrets naturreservat tillbaka till Stocklycke.

  Faciliteter:

  • Stocklycke vandrarhem och café: Vandrarhem, café
  • Stocklycke Ekoparkcenter: Grillplats, picknickbord, torrtoa, informationstavlor
  • Hjässan: picknickbord
  • Hjässatorget: vindskydd med grillpla ts, picknickbord, informationstavlor, torrtoa
  • Bokskogen: Två picknickbord (ett bakom vandrarhemmet, ett bakom bron vid Tillyvägen)

  uMappdf


  Promenader med Almalyckan/Alvastra som utgångspunkt

  Över Ombergs södra klinten  ⋅  Hjässarunda


  Över Ombergs södra klinten
  4,3 km. Beräknad tid 1 1/2 h.

  Runt Ombergs södra klinten


  Från Alvastra följer man Ellen Keys led förbi slukrännorna och stiger upp på Omberg och följer sedan Klintvägen upp till 210 m höjd vid klinterna. När Klintvägen upphör går turen längs en smal stig och nedåt mot Nyhagenkärret. Sist tar man Östgötaleden (Omberg Runt) leden i solen förbi Ombergs södra förkastning tillbaka till Alvastra.

  Faciliteter:

  • Ombergs Turisthotell: Hotell, restaurang
  • Almalyckan: Vindskydd med grillplats, informationstavla, parkering, torrtoa

  uMappdf

  Hjässarunda
  4,8 km. Beräknad tid 1 3/4 h.

  Hjässarunda


  Från Alvastra följer man Ellen Keys led förbi slukrännorna och stiger upp på Omberg och vidare till Hjässan. Här har man en bra utsikt över berget, slätten och Vättern mot Västra Götland. Turen fortsätter ner till Hjässatorget och en kort bit längs Turistvägen. Sen tar man skogsvägen och Nyhagenvägen och följer sedan Östgötaleden (Omberg Runt) leden i solen förbi Ombergs södra förkastning tillbaka till Almalyckan.

  Faciliteter:

  • Ombergs Turisthotell: Hotell, restaurang
  • Almalyckan: Vindskydd med grillplats, informationstavla, torrtoa
  • Hjässan: picknickbord
  • Hjässatorget: vindskydd med grillplats, picknickbord, informationstavlor, torrtoa

  uMappdf


  Detaljkartor

  Borghamn / Norra Omberg

  Helskärmsläge

  Detaljkartan visar alla vägar och stigar mellan Borghamn Strand och Brottsledet samt Drottning Ommas borg.

  Direkta vägen från Borghamn Strand förbi Bockakyrkogården till Drottning Ommas borg är brant och man måste hålla sig i rep. Vandrare rekommenderas att följa Östgötaleden via Bockavägen, Brottsledet och motionsslingan.


  Stocklycke

  Helskärmsläge

  Faciliteter:

  Alvastra

  Helskärmsläge

  Faciliteter:

  • Ombergs Turisthotell: Boende, restaurang, gästparkering
  • Almalyckan: Parkering, vindskydd med grillplats, informationstavla, torrtoa

  Omläggning Ombergsleden (8/2020)

  Helskärmsläge

  Östgötaleden/Omberg runt leden/Ombergleden fick i augusti 2020 en ny sträckning mellan Vallgatan och Steneborg på nord-östra Omberg. Detaljkartan visar nya och gamla dragning samt genomvägar från Vallgatan till Nyhaga.