Bockakyrkogården

Den lilla kyrkogården ligger helt idylliskt mitt i en hage med mäktiga ekar och hasselbuskar under Ombergs norra branter . De små kullarna döljer cirka 80 gravar med mannar från kronoarbetskåren, alltså fångar, som arbetade i Borghamns kalkstensbrott . De bröt sten till Karlsborgs fästning vid västra Vätterstranden. Ett enkelt träkors är rest på platsen: "Här begravdes 1860 - 1894 omkring 80 man ur kronoarbetskåren . De bröto stenen till Karlsborgs fästning."

Bockakyrkogården var Kronoarbetskårens kyrkogård från 1860 till 1894. Ursprungligen användes kyrkogården i Rogslösa, dock 1854 beslöt Rogslösa sockenstämma, att fångar ej får begravas på Rogslösa kyrkogård. Att Kronoarbetskåren inte betalde kyrkoskatt var anledningen. Under sex år transporterades lik till Karlsborg och begravdes där, innan Bockakyrkogården togs i bruk.

Människorna, som jobbade i stenbrottet, kallades för (grå)bockar. Kyrkogårdens namn härrör från detta. En bock användes för att placera sprängladdningar och egentligen gällde beteckningen "bock" endast sprängsoldater. Men i folkmunnen övergick beteckningen "bockar" till alla som arbetade i stenbrottet och var gråa av damm.

Platsen var i stort sett bortglömd under 1930-talet. Ingen vårdade då, utan den ingick i beteshage/slåtteräng. Dåvarande kyrkoherde i Rogslösa församling var Fritz Gerefeldts. Han lyckades få en restaurering till stånd. I dag bekostar Karlsborg fästning skötseln av kyrkogården.

Bockakyrkogården är 30 x 16 m stor. Muren tillkom vid restaureringen efter 1940 och är 0,7 m hög och 0,6 m bred. En grusgång leder från grinden till ett träkors på huggen kalksten. På västra sidan finns fyra rad gravkullar, på östra sidan fyra och en half rader. Sammanlagd är 70 gravkullar synliga. Kullarna är 2 x 1,5 m stora och 1-3 dm höga.

Gravarna är anonyma, dock ur registrarna kan man se, vem sog dog i Borghamn och varfor han blev dömd. Begravda ligger inte i vanliga ordning (mot öster) utan reser sig mot Karlsborg fästning.

Kors på Bockakyrkogården. Foto: Bernd Beckmann Korset

Inskrift, Bockakyrkogården. Foto: Bernd Beckmann Inskrift på korset

Läget, Bockakyrkogården Läget mellan Bockavägen och Omberg


Hundgravarna i Borghamn

På höjden norr om infarten till gamla Borghamn ligger hundgravarna, Odens och Zentas grav.
Liksom Bockakyrkogården smycks även hundgravarna ibland med blommor.

Zenta och Oden

Hundgravarna i Borghamn Hundgravarna i Borghamn (2020, Zenta t.v., Oden t.h.)

Odens grav

Odens grav Odens grav (2016)

Odens grav

ODEN
* 1881   ✝ 1888

En skälm jag håller honom för
som denna minnsvård förstör
den nu är rest på Odens graf
utaf en gammal Borghamsslaf


Zentas grav

Zentas grav Zentas grav

Zenta
* 1921   ✝ 1934